Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 18.10.2000 N 574
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 2000 р. за N 775/4996

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури України
N 190 від 27.03.20
13)

Про затвердження Положення
про Інспекцію державного
портового нагляду морського
торговельного порту України

З метою забезпечення безпеки мореплавства та відповідно до статті 86 Кодексу торговельного мореплавства України (176/95-ВР) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Інспекцію державного портового нагляду морського торговельного порту України (додається).

2. Департаменту безпеки транспорту та технічної політики (Петрашевський О.Л.) та Головній державній інспекції України з безпеки судноплавства (Чайковський Л.П.) забезпечити подання зазначеного Положення на державну реєстрацію.

3. Головній державній інспекції України з безпеки судноплавства після державної реєстрації довести цей наказ до відома судновласників та інших заінтересованих організацій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Севрюкова В.В.

Міністр Л.М.Костюченко

Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту України
від 18.10.2000 N 574

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 2000 р. за N 775/4996

Положення
про Інспекцію державного портового нагляду
морського торговельного порту України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ), Положення про Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства (надалі - Держфлотінспекція України), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1998 року N 2098 "Питання безпеки судноплавства України", а також Положення про капітана морського торговельного порту України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 18.10.2000 N 573.

1.2. Інспекція державного портового нагляду (надалі - ІДПН) є структурним підрозділом служби капітана порту і здійснює державний нагляд за безпекою судноплавства в порту.

Збори, що надходять за послуги ІДПН, лоцманської служби, служби регулювання руху суден, а також корабельного збору, в першу чергу, спрямовуються для забезпечення безпеки судноплавства.

Утримання ІДПН здійснюється у порядку, визначеному Міністерством транспорту України.

1.3. У своїй діяльності ІДПН керується Конституцією України (254к/96-ВР), законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства транспорту України, наказами Держфлотінспекції України, міжнародними договорами України з торговельного судноплавства, розпорядженнями капітана порту та цим Положенням.

1.4. Штатний розпис ІДПН затверджується капітаном порту за узгодженням з начальником порту. Капітан порту іншої форми власності затверджує штатний розпис служби капітана порту за погодженням Держфлотінспекції України. Чисельність працівників ІДПН повинна забезпечувати цілодобовий нагляд за безпекою плавання і порядком на акваторії порту.

1.5. На посаду заступника капітана порту призначаються особи із спеціальною освітою, які мають диплом капітана суден валовою місткістю 3000 тонн і більше (або капітана далекого плавання) і досвід роботи на транспортних суднах не менш ніж 5 років.

1.6. На посади начальника зміни, старшого капітана і капітана ІДПН призначаються особи із спеціальною морською освітою, які мають диплом не нижче за капітана суден валовою місткістю від 500 до 3000 тонн (або капітана малого плавання) або старшого помічника капітана суден валовою місткістю 3000 тонн і більше (або штурмана далекого плавання).

На посаду старшого інспектора та інспектора ІДПН призначаються особи із спеціальною освітою.

1.7. Працівники ІДПН, які безпосередньо здійснюють функції нагляду та контролю за безпекою мореплавства, мають свій штамп із зазначенням посади.

1.8. ІДПН надаються у користування приміщення, які комплектуються оргтехнікою та обладнуються засобами зв'язку. ІДПН надаються транспорт та плавзасоби, які необхідні для здійснення покладених на неї функцій.

1.9. Працівники ІДПН зобов'язані носити формений одяг установленого зразка, який видається безкоштовно.

2. Обов'язки ІДПН

2.1. Нагляд за дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо торговельного судноплавства.

2.2. Оформлення прибуття суден у порт і виходу з порту в порядку, установленому Міністерством транспорту України.

2.3. Перевірка суднових документів, а також дипломів і кваліфікаційних свідоцтв (сертифікатів) плавскладу суден. Перевірка та ведення обліку документів, що містять інформацію про вантаж, з метою його безпечного морського перевезення для суден, які завантажуються у порту.

2.4. Регулювання руху суден по акваторії порту, на підхідних каналах і фарватерах у портах, де відсутня служба регулювання руху суден.

2.5. Контрольний огляд судна з метою оцінки його придатності для плавання та дотриманням виконання правил щодо запобігання забрудненню довкілля з суден.

2.6. Нагляд за дотриманням вимог щодо:

законодавства і міжнародних договорів України стосовно безпечного морського перевезення пасажирів, вантажів;

порядку заходження суден у порт і виходу з порту;

лоцманської служби та служби регулювання руху суден під час чергування;

запобігання забрудненню довкілля; очищення акваторії порту, підхідних каналів і фарватерів від забруднення нафтопродуктами, а також плаваючими і затонулими предметами, які перешкоджають безпечному судноплавству;

належного технічного стану причалів, у тому числі швартовного та відбійного обладнання;

підтримання оголошених глибин у порту й у підхідних каналах та фарватерах за дорученням капітана порту;

належного функціонування засобів навігаційного обладнання у порту і на підходах до нього.

наявності на судні, що має вийти з порту, навігаційної і гідрометеорологічної інформації; попередження суден про небезпечні гідрометеорологічні явища та здійснення заходів із забезпечення безпеки плавання у портових водах у таких випадках;

кригового проведення суден на підходах до порту та в межах його акваторії за дорученням капітана порту.

проведення рятувальних операцій для надання допомоги людям та суднам, що зазнають лиха в порту і на підході до нього.

2.7. Розслідування у встановленому порядку та облік аварійних морських подій за заявою капітана судна, судновласника або консула держави прапора судна за дорученням капітана порту.

2.8. Участь у розгляді проектів і прийнятті в експлуатацію гідротехнічних споруд порту за дорученням капітана порту.

2.9. Розробка доповнень до обов'язкових постанов по морському порту з питань, які належать до компетенції ІДПН.

2.10. Контроль за виконанням планів організаційно-технічних заходів із забезпечення безпеки судноплавства в порту та на підходах до нього.

2.11. Надання довідок капітану судна, фізичним та юридичним особам щодо оформлення морського протесту.

2.12. Працівники ІДПН повинні проходити навчання та перевірку рівня знань у встановленому порядку.

3. Права ІДПН

3.1. Відмовляти в оформленні виходу судна в море у таких випадках:

а) непридатності судна до плавання, порушення вимог щодо його завантаження, постачання, комплектування екіпажу та наявності інших недоліків, що становлять загрозу безпеці плавання або здоров'ю людей, які перебувають на судні, або загрозу заподіяння шкоди довкіллю;

б) порушення вимог щодо суднових документів;

в) відсутності на судні відкорегованих карт, лоцій, сповіщень мореплавцям, таблиць припливів та іншої навігаційної інформації, потрібної для здійснення рейсу;

г) несплати встановлених зборів, штрафів та інших платежів;

|) відповідного рішення уповноважених законодавством державних органів.

3.2. Інспектувати всі судна, що перебувають в порту, з метою встановлення їх мореплавного стану, при потребі оголошувати учбові суднові тривоги.

3.3. Безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства, установи, організації, розташовані на території порту, з метою перевірки дотримання ними вимог щодо безпеки судноплавства.

3.4. Забороняти експлуатацію суден і об'єктів, виконання робіт, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей, до усунення порушень вимог нормативних актів з питань безпеки судноплавства.

3.5. Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності осіб, які порушили законодавство щодо безпеки судноплавства, охорони довкілля; про скасовування в установленому порядку вказівок посадових осіб, якщо вони суперечать вимогам безпеки судноплавства та охорони довкілля.

3.6. Накладати адміністративні стягнення відповідно до законодавства України за порушення законодавства і правил щодо безпеки судноплавства, порядку в порту та охорони довкілля.

3.7. Безкоштовно отримувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, потрібну для здійснення нагляду за забезпеченням безпеки мореплавства.

3.8 Працівники ІДПН мають право виходити в рейс у складі екіпажів суден українських компаній для підтримки професійних навичок на посадах, які відповідають їх кваліфікації згідно з дипломами.

4. Відповідальність працівників ІДПН

Працівники ІДПН несуть відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку за:

4.1. Невчасне або неякісне виконання завдань, які передбачені цим Положенням, наказів Держфлотінспекції України та Мінтрансу України, розпоряджень капітана порту.

4.2. Об'єктивність перевірок, відповідність прийнятих рішень щодо вимог чинного законодавства з питань безпеки мореплавства.

4.3. Дотримання трудової дисципліни та інших норм трудового законодавства.

Начальник Департаменту безпеки
транспорту та технічної політики О.Л.Петрашевський