ВЕРХОВНА РАДА

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" (1458-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 14-15-16, ст. 121) такі зміни:

1. Частину першу статті 58 доповнити словами "формування державного насіннєвого страхового фонду".

2. У статті 60:

1) перше речення абзацу третього частини першої після слів і цифр "станом на 1 січня 2000 року" доповнити словами "та у поточному році (в межах сум, визначених Кабінетом Міністрів України)";

у другому реченні абзацу третього частини першої слова і цифри "до 1 грудня 2000 року за умови проведення в 2000 році відповідних поточних платежів у повному обсязі" виключити;

2) частину третю статті виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України на виконання цього Закону в місячний термін внести зміни до відповідних нормативно-правових актів.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 жовтня 2000 року
N 2062-III