ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення доповнень до Закону України
"Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 30, ст.232 )

Верховна Рада України постановляє :

Внести до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.654; N 51, ст.680; 1993 р., N 30, ст.322, ст.324; N 51, ст.481, ст.482; 1994 р., N 3, ст.13, ст.14; N 28, ст.234; N 33, ст.301; N 40, ст.366; N 49, ст.434; 1995 р., N 7, ст.47) такі доповнення:

1. Частину третю статті 3 доповнити реченням такого змісту: "Визначення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, в інших законодавчих актах, крім цього, не допускається".

2. Частину другу статті 4 доповнити абзацами такого змісту:

"збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;

діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ".

3. Статтю 15 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Не допускається прийняття державними органами актів, які визначають привілейоване становище суб'єктів підприємницької діяльності однієї з форм власності щодо суб'єктів підприємницької діяльності інших форм власності".

У зв'язку з цим частину п'яту вважати відповідно частиною шостою.

Президент України Л. КУЧМА

м.Київ, 13 липня 1995 року
N 304/95-ВР