ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про державне мито"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести такі зміни до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229;) із змінами, внесеними Законом України від 20 квітня 2000 року N 1657-III :

1) пункт 1 доповнити підпунктом "і" такого змісту:

"і) із позовних заяв щодо захисту прав громадян на земельну частку (пай) і майновий пай 0,1 відсотка ціни позову";

2) підпункт "ж" пункту 3 доповнити абзацами такого змісту:

"за видачу свідоцтва про право на спадщину земельної частки (паю): одному з подружжя, батькам, повнолітнім дітям, онукам, правнукам, братам, сестрам, діду, бабі 0,1 відсотка суми спадщини

іншим спадкоємцям 0,5 відсотка суми спадщини".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 8 червня 2000 року
N 1804-III