Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 291 від 15.11.93 р.
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 грудня 1993 р. за N 190

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служ
би
N 894 від 22.09.20
05 )

Про затвердження Тимчасового порядку обліку,
оцінки і використання конфіскованого митними
органами України майна, валюти та цінностей,
безхазяйного майна, товарів та інших предметів
за якими не звернувся власник до кінця строку
зберігання

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1993 р. N 681 "Про роботу Державного митного комітету" та доручення Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1993 р. N 21260/45 та у відповідності з Митним кодексом України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасовий порядок обліку, оцінки і використання конфіскованого митними органами України майна, валюти та цінностей, безхазяйного майна, товарів та інших предметів, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання (додається).

2. Вважати такою що не застосовується на території України митними установами інструкції колишнього Міністерства фінансів СРСР від 19 грудня 1984 р. N 185 "Про порядок обліку, оцінки і реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що правом успадкування перейшло до держави та скарбів з усіма наступними змінами, доповненнями і роз'ясненнями.

Голова Держмиткому України А. В. КОЛОС

Затверджено
наказом Державного митного
комітету України N 291
від 15 листопада 1993 р.

Тимчасовий порядок
обліку, оцінки і використання конфіскованого
митними органами України майна, валюти та
цінностей, безхазяйного майна, товарів та
інших предметів, за якими не звернувся
власник до кінця строку зберігання.

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1993 року " Про роботу Державного митного комітету " / п.2 /, доручення Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1993 року N 21260/45 та у відповідності з Митним Кодексом України поширюється:

на майно та предмети, що були безпосередніми об'єктами порушення митних правил чи предметами контрабанди, а також предмети із спеціально виготовленими тайниками, що використовувалися для переміщення через митний кордон України з приховуванням таких предметів, конфіскованих на підставі постанов митного органу України;

на валюту та цінності при їх вивезенні з території або ввозі на територію України без законних підстав;

на майно, передане митниці з метою передачі у власність держави;

на предмети, вилучені митним органом України з метою забезпечення стягнення платежів, штрафу або вартості предметів, що є безпосередніми об'єктами порушення митних правил, а також предметів із спеціально виготовленими тайниками, що використовувалися для переміщення через митний кордон України з приховуванням цих предметів, конфіскація яких неможлива, після закінчення визначених законодавством строків зберігання;

на товари та предмети, які зберігаються під митним контролем і за якими власник не звернувся до кінця строку зберігання, майно, визнане у встановленому порядку безхазяйним;

на товари та інші предмети, затримані митницею, або за якими не звернувся власник, що мають обмежений строк зберігання.

1.2. Цей порядок не поширюється на наркотичні засоби, психотропні речовини, медикаменти, нарізну зброю / крім мисливської гладкоствольної і нарізної зброї, малокаліберних рушниць та бойових запасів до них /, вибухівку, радіоактивні речовини, спеціальні засоби індивідуального захисту, на які встановлюється особливий порядок обліку, оцінки та використання.

2. Облік та оцінка майна

2.1. Облік, вжиття заходів щодо охорони й оцінки майна, зазначеного в пункті 1.1. цього Порядку, покладається на митні органи.

2.2. Попередня оцінка прийнятого на зберігання майна або предметів, що підлягають вилученню в зв'язку з порушенням митних правил здійснюється повноважними особами митних органів в порядку зазначеному в пункті 2.3. цього нормативного акту.

При передачі майна для реалізації оцінка уточнюється комісією у складі представників митниці, державної податкової інспекції та організації, якій передається це майно у 10-денний строк з дня винесення постанови про конфіскацію майна митними органами чи судом.

При розбіжності в оцінці окремих предметів між членами комісії, а також при оцінці дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння і виробів з них, предметів, що можуть бути віднесені до художніх, історичних чи інших культурних цінностей, до роботи комісії залучаються спеціалісти-експерти місцевих органів культури, регіональної інспекції державного пробірного нагляду, відповідних торгівельних організацій, Торговопромислової палати, Державної скарбниці, тощо.

Остаточна оцінка дорогоцінностей, перелічених у підпунктах "г" і "д" пункту 2.3. цього Порядку проводиться Державною скарбницею України.

2.3. Попередня оцінка майна, взятого на облік митним органом України, провадиться за цінами, які діють на день вилучення. Остаточна оцінка визначається на день розпорядження ним в такому порядку:

а) товарно-матеріальних цінностей /крім імпортних/, на які встановлені державні регульовані ціни, - за цими цінами з урахуванням зносу;

б) товарно-матеріальних цінностей, на які не встановлено державних регульованих цін, імпортних товарів, а також транспортних засобів - за цінами, визначеними комісією в необхідних випадках за участю спеціалістів-експертів з урахуванням діючих ринкових цін на момент оцінки;

в) шкіряної та хутрової сировини, зерна, фуражу, овочів та іншої сільськогосподарської продукції, на яку встановлено державні закупівельні ціни, - за цими цінами із встановленою індексацією, сільськогосподарської продукції, на яку не встановлено державних закупівельних цін, - за цінами можливої реалізації;

г) дорогоцінних металів у злитках, самородках, напівфабрикатах, деталях, виробах виробничого та лабораторного призначення, відходах дорогоцінних металів, тощо, як у наведеній вазі дорогоцінного металу з описом його якості, так і відповідно до закупівельних цін на грам хімічно чистого металу /за вирахуванням вартості їх переробки / затверджених Правлінням Національного банку України, алмазів та діамантів - за закупівельними цінами, затвердженими Правлінням Національного банку України;

д) інших видів дорогоцінного каміння у необробленому вигляді ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів без вставок і з вставками із дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, брухту, злитків дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння і виробів з них, а також природних перлів, як у вазі ювелірних виробів з наведенням їх характеристики або опису, так і за закупівельними цінами, затвердженими Кабінетом Міністрів України на дорогоцінні метали у виробах і ломі та дорогоцінне каміння, що скуповуються у населення скупними пунктами та установами Національного банку України;

е) валютних та інших цінностей - у такому порядку:

- іноземної валюти, включаючи валюту країн рубльової зони / банкнот, казначейських білетів, монет /, платіжних документів / чеків, векселів, акредитивів тощо / і фондових цінностей / акцій, облігацій тощо / в іноземній валюті оцінюються попередньо за їх номіналом у валюті. Остаточну оцінку в українських карбованцях проводить установа банку за ринковим курсом, встановленим Національним банком України для купівлі валюти на день перерахування еквівалентної суми до Державного бюджету;

- облігацій державних позик, державних сертифікатів, казначейських зобов'язань та інших цінних паперів колишнього СРСР та України, строк викупу і оплати яких не минув - відповідно до умов їх випуску та порядку погашення. /Як правило, їх вартість складається з номінальної вартості, доходів і компенсацій, якщо вони встановлені законодавством /. По облігаціях, на які випали виграші, вказується також сума виграшу. Облігації та інші цінні папери, строк викупу і оплати яких минув, знищуються комісією, про що робиться відмітка в акті опису;

- ощадних книжок, документів про вклади в комерційні банки, акредитивів, розрахункових чеків, чекових книжок та акцій установ банків, акцій фінансово - кредитних організацій, підприємств - по залишку сум, які значаться в цих документах, з належною компенсацією і доходами, якщо вони встановлені законодавством в національній або іноземній валюті з перерахунком за офіційним курсом Національного банку України;

є) непогашених українських та колишнього СРСР поштових марок, які знаходяться в поштовому обігу, - за їх номінальною вартістю.

Усіх інших українських та колишнього СРСР поштових марок, придатних для реалізації або використання - за цінами відповідно до прейскурантів і каталогів, а при їх відсутності - по оцінці комісії за участю спеціалістів-філателістів. Поштові марки інших держав оцінюються за діючими іноземними каталогами з перерахунком в українську валюту за встановленим курсом.

Оцінка проводиться за участю спеціалістів місцевих органів Міністерства зв'язку України та Спілки філателістів України;

ж) предметів, що мають історичну, наукову, художню чи іншу культурну цінність, а також предметів релігійного культу - на підставі рішення регіональної експертної комісії відповідно до діючих ринкових цін.

3. Реалізація та використання майна

3.1. Реалізація та використання конфіскованого, безхазяйного майна, валюти та цінностей, а також товарів та інших предметів, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, здійснюється митними органами України у такому порядку:

3.1.1. Національна та іноземна валюта, платіжні документи і фондові цінності в іноземній валюті, банківські платіжні документи у національній валюті, що були придбані за іноземну валюту з правом переведення їх в таку валюту, передаються за описом установам Національному банку України або уповноваженим установам комерційних банків, що обслуговують митні установи для зарахування в доход державного бюджету з подальшим використанням згідно чинного законодавства.

3.1.2. Предмети, що мають історичну, наукову, художню чи іншу культурну цінність після проведення спеціальної експертизи, на підставі рішень Національної комісії з питань повернення культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України та Державного митного Комітету України безоплатно передаються або реалізуються до державних музеїв, бібліотек, наукових та інших закладів.

Комісія приймає рішення про порядок передачі зазначених предметів не пізніше 10 днів після отримання матеріалів, (а саме - протоколу засідання регіональної групи експертів по оцінці художньої та історичної цінності предметів, підписаний всіма членами комісії, рішення начальника митниці, що вилучила предмети, про можливість реалізації таких предметів на підставах, передбачених чинним законодавством) і передає свої висновки для остаточного вирішення Державному митному Комітету України.

При необхідності поглибленої експертизи конфіскованих предметів, зазначений строк може бути подовжений, але не більше як на 30 днів.

3.1.3. Дорогоцінні метали - золото, срібло, платина і метали платинової групи / паладій, іридій, родій, рутеній і осмій / у будь-якому вигляді і стані та природне дорогоцінне каміння в сирому чи обробленому вигляді / алмази, діаманти, рубіни, смарагди, сапфіри, а також природні перли / і напівдорогоцінне каміння, а також вироби з вмістом дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння і перлів природних, включаючи вироби, зазначені в пункті 3.1.2. Порядку пересилаються до Державної скарбниці України.

Предмети, що містять менше 10 відсотків золота і менше 30 відсотків срібла пересилаються на переробку на ВО "Південний машинобудівний завод ".

Вартість отриманих цінностей перераховується Державною скарбницею або заводом митному органу у порядку, погодженому з Державним митним комітетом України, для перекриття понесених витрат та перерахування до Державного бюджету у відповідності з чинним законодавством.

3.1.4. Предмети релігійного культу / крім зазначених в пунктах 3.1.2 і 3.1.3./ за висновком регіональної експертної комісії передаються безоплатно або реалізуються за плату релігійним організаціям.

3.1.5. Облігації державної внутрішньої чи цільових позик, лотерейні білети, що вільно продаються і купуються, передаються установам Ощадного банку України для зарахування їх у доход державного бюджету.

Суми вкладів, акредитивів, розрахункових чеків і чекових книжок ощадного банку, вкладних книжок комерційних банків і ощадних книжок перераховуються в доход Державного бюджету в порядку, встановленому для державних податкових інспекцій.

3.1.6. Предмети, які без попередньої переробки не можуть бути реалізовані через торгівельну мережу, продаються для переробки відповідним державним чи кооперативним підприємствам та організаціям для переробки.

3.1.7. Мисливська гладкоствольна і нарізна зброя та малокаліберні рушниці передаються спеціалізованим магазинам Українського товариства мисливців і рибалок для реалізації у встановленому порядку.

3.1.8. Українські та іноземні поштові марки, в тому числі колекції поштових марок пересилаються для реалізації Міністерству зв'язку України, а кошти виручені від їхньої реалізації направляються митним органам в порядку, погодженому з Державним митним комітетом України.

3.1.9. Можлива безкоштовна передача митницями майна, крім випадків, передбачених в пункті 3.1.2 цього нормативного акту за погодженням з Державним митним комітетом України:

а) будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування та інструментів митним органам для використання на облаштування та експлуатацію об'єктів митної інфраструктури, що споруджуються або обладнуються згідно плану капітального будівництва

б) транспортних засобів в межах ліміту, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також запчастин до них та паливно- мастильних матеріалів, - для обладнання та використання митними органами України за встановленими нормами.

Такий же порядок поширюється на спеціальні засоби, а саме газові пістолети та револьвери, набої для них, захисні шоломи, бронежилети, кийки, в т. ч. електрошокові, наручники, тощо.

Для озброєння підрозділів митних органів вогнепальною зброєю і забезпечення боєприпасами до неї - Державному митному Комітету України відповідно до Положення про застосування спеціальних засобів і зброї службовими особами митних органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1993 року N 426 надається право на прийняття на баланс з наступним розподіленням названої зброї та набоїв до неї між митницями.

в) автомототехніки з числа безхазяйної із зносом понад 50% або розукомплектованої і ушкодженої, що не підлягає експлуатації - клубам технічної творчості молоді, навчальним закладам та іншим аналогічним закладам для використання її в навчальному процесі.

г) книг з бібліотечними штампами та таких, що частково втратили товарний вигляд, але придатні до користування і не підпадають під дію пункту 3.3 бібліотекам, дошкільним дитячим закладам.

д) лікарських засобів, продуктів дитячого харчування, іграшок для дітей віком до 7 років, - дитячим та оздоровчим закладам сфери соціального забезпечення після належної експертизи.

3.1.10. Все інше майно, не перелічене у пунктах 3.1.1-3.1.9. підлягає реалізації митними органами шляхом організації митних аукціонів, через товарні біржі або через підприємства торгівлі.

Не допускається реалізація на митних аукціонах продовольчих товарів, винно-горілчаних виробів, сигарет, тютюну, товарів для інвалідів та людей похилого віку.

Порядок проведення митних аукціонів та розмір плати за участь в них встановлюється Державним митним комітетом України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Рішення про місце та спосіб реалізації майна приймається начальником митниці за погодженням з Державним митним Комітетом України, який може прийняти рішення щодо реалізації майна у будь-якому регіоні України.

3.1.11. Продовольчі товари, винно-горілчані та тютюнові вироби передаються підприємствам торгівлі за умови дозволу органів санітарно-епідеміологічної служби. При цьому товари з обмеженим строком зберігання / м'ясо і м'ясопродукти, масло тваринне, риба, свіжі овочі, молокопродукти тощо/ передаються до закінчення цього строку торгівельним організаціям на реалізацію або промисловим підприємствам для переробки. Суми, виручені від реалізації товарів та інших предметів, що швидко псуються, після утримання всіх належних зборів і платежів та оплати витрат на продаж передаються за наявності підстав розпоряднику таких товарів чи інших предметів за його заявою, якщо її подано не пізніш як через рік з дня продажу.

3.1.12. Реалізація майна, прийнятого на облік, зазначеного в п.1.1. цього Порядку, безпосередньо працівникам митних органів забороняється.

3.2. Видатки по транспортуванню, зберіганню та реалізації товарів, транспортних засобів та інших предметів відшкодовуються митним органам за рахунок сум, одержаних від їх реалізації.

При безоплатній передачі майна зазначені витрати покриваються за рахунок коштів державного бюджету.

3.3. При передачі митницею майна як речових доказів при порушенні кримінальної справи іншим правоохоронним органам, відповідальність за забезпечення їх зберігання покладається на ці органи. З моменту передачі всі видатки по збереженню та транспортуванню речових доказів на рахунок митних установ не відносяться і підлягають відшкодуванню згідно з чинним законодавством. Кошти, отримані від реалізації майна, переданого митними установами іншим правоохоронним органам як речові докази, підлягають перерахуванню до державного бюджету України з подальшим їх спрямуванням на утримання та розвиток митної служби. Облік, оцінка та реалізація такого майна здійснюється відповідно до Інструкції Головної державної податкової інспекції України від 8 червня 1993 року N 20 " Про порядок обліку, оцінки та реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів."

3.4. Для покриття видатків, пов'язаних з прийомом, перевезенням, охороною, і реалізацією майна, прийнятого від митних установ, торговельна організація утримує на свою користь з сум виручки від реалізації майна комісійну винагороду, обумовлену договором, але не вище розмірів, встановлених законодавством.

Розрахунки з митними органами за майно, прийняте для реалізації, торговельні організації проводять протягом обумовленого договором строку, але не пізніше 10 днів від дня реалізації, шляхом перерахування належних сум митному органу України. Одночасно перераховується до бюджету акцизний збір і податок на добавлену вартість в порядку, встановленому законодавством України та інструкціями Головної Державної податкової інспекції України про порядок обчислення і сплати цих платежів.

3.5. Кошти, виручені від реалізації майна, зазначеного в пункті 1.1, використовуються відповідно до правил, передбачених Митним кодексом України та діючим законодавством України.

При цьому 30 відсотків коштів, одержаних від реалізації конфіскованого майна спрямовуються для створення в митних органах фондів матеріального заохочення та соціально-культурного розвитку в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1993 року N 125 "Про умови оплати праці працівників митної системи".

4. Оскарження дій службових осіб митних органів, а також задоволення вимог про повернення майна, зазначеного в пункті 1.1 цього Порядку, або відшкодування його вартості, здійснюється відповідно до вимог Митного кодексу України.

5. Інструкція щодо застосування цього Порядку затверджується Державним митним комітетом України.

Голова Державного Митного Комітету А.В.Колос