Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про проведення експерименту в житловому
будівництві на базі холдингової компанії
"Київміськбуд"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст.294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151; 1999 р., N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 28, ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78):

пункт 5.2 статті 5 після підпункту 5.2.11 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"5.2.12. Суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до спеціального резерву пенсійних вкладів відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд";

статтю 22 після пункту 22.24 доповнити новим пунктом такого змісту:

"22.25. Установити, що на період, визначений Законом України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", кошти, внесені платниками податку на пенсійні рахунки фізичних осіб, відкриті в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків валового доходу цього платника за звітний період".

У зв'язку з цим пункт 22.25 вважати пунктом 22.26.

2. У статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77, N 26, ст.281, N 34, ст. 356; 1996 р., N 9, ст. 41; 1998 р., N 30-31, ст. 195; 1999 р., N 4, ст. 35, N 25, ст. 211; 2000 р., N 5, ст. 34):

пункт 1 доповнити підпунктами "ф" і "х" такого змісту:

"ф) кошти, внесені фізичними та юридичними особами на пенсійні рахунки, відкриті в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд";

х) кошти, що відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" виплачуються фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти зняті вкладником з пенсійного рахунка з порушенням умов, зазначених у договорі пенсійного вкладу)";

у пункті 2 слова "відповідно до підпунктів "а" - "о", "с", "т" замінити словами "відповідно до підпунктів "а" - "о", "с" - "х".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
20 квітня 2000 року
N 1694-III