ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про надання пільг щодо обкладання
податком на додану вартість продукції
(робіт, послуг), що виробляється
за контрактом N 1346/38

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 10, ст.83 )

( Норми даного Закону діють протягом строків виконання цього
контракту згідно із Законом
N 168/97-ВР від 03.04.
97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 211/97-ВР від 16.04.
97 (ВВР), 1997, N 22, ст. 157 )

Стаття 1. Звільнити від оподаткування податком на додану вартість обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), включаючи імпортовані, що використовуються для виготовлення продукції за контрактом N 1346/38, а також обороти з реалізації кінцевої продукції, яка реалізується постачальнику для виконання цього контракту.

Стаття 2. Перелік підприємств, які беруть участь у виготовленні продукції (робіт, послуг) за контрактом N 1346/38, номенклатура і обсяги товарів, на які поширюється дія статті 1 цього Закону, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 3. Суми податку на додану вартість, сплаченого підприємствами, перелік яких визначається відповідно до статті 2 цього Закону, постачальникам за надані послуги, виконані роботи, а також придбані матеріально-технічні ресурси, придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди і взяті на облік нематеріальні активи, підлягають відшкодуванню з бюджету або зараховуються в рахунок наступних платежів.

У разі незабезпечення учасниками зовнішньоекономічної діяльності цільової поставки передбаченої в контракті кількості продукції податок на додану вартість сплачується такими підприємствами на загальних підставах.

Платниками податку на додану вартість у разі реалізації продукції (робіт, послуг), передбаченої статтею 1 цього Закону, у розрахункових та відвантажувальних документах зазначається: "У рахунок виконання контракту 1346/38". ( Закон доповнено статтею 3 згідно із Законом N 211/97-ВР від 16.04.97 )

Стаття 4. Порядок здійснення контролю за застосуванням зазначених пільг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Цей Закон набирає чинності з дня його прийняття.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 17 січня 1997 року
N 6/97-ВР