Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 2000 рік

I. Загальні положення

Стаття 1. Державний бюджет України на 2000 рік складається із загального та спеціального фондів.

Загальний фонд Державного бюджету України включає:

доходи Державного бюджету України, визначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не призначені на конкретну мету (загальні доходи);

видатки Державного бюджету України, здійснення яких передбачається за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України (загальні видатки).

Надходження від здійснених запозичень, забезпечення виконання державних гарантій та інших державних боргових зобов'язань включаються тільки до загального фонду Державного бюджету України.

Спеціальний фонд Державного бюджету України включає доходи Державного бюджету України на конкретну мету (спеціальні доходи) та видатки Державного бюджету України, які провадяться за рахунок цих доходів (спеціальні видатки).

Стаття 2. Установити, що починаючи з 1 січня 2000 року всі позабюджетні кошти установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, включаються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження цих установ і організацій та відповідні спеціальні видатки.

Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на 2000 рік у сумі 33.433.155,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 28.747.654,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.685.501,3 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2000 рік у сумі 33.433.155,9 тис. гривень, у тому числі загальний фонд у сумі 28.747.654,6 тис. гривень та спеціальний фонд у сумі 4.685.501,3 тис. гривень.

Стаття 4. Врахувати у складі спеціального фонду Державного бюджету України Фонд соціального страхування України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

II. Доходи державного бюджету

Стаття 5. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються:

1) у повному обсязі:

податок на додану вартість;

акцизний збір з ввезених на територію України товарів;

ввізне мито;

надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами державного бюджету;

дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

рентна плата за нафту і природний газ власного видобутку;

плата за оренду державного майна;

кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України;

кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, з наступним відшкодуванням з державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;

надходження коштів від реалізації природного газу, що отримується як плата за транзит природного газу через територію України;

відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

відрахування від плати за транзит аміаку через територію України;

суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні, з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;

надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;

єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону

сплачуються при купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

кошти, що надійдуть у рахунок сплати реструктуризованої податкової заборгованості станом на 31 березня 1997 року і заборгованості за минулі роки (крім реструктуризованої) станом на 1 січня 2000 року із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

збір до Державного інноваційного фонду;

грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій на кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення;

надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

кошти, отримані від сплати державного мита згідно з пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т", "у";

митні збори;

кошти, що передаються з бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Києва;

2) частина податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності), визначена на підставі статті 46 цього Закону, та податок на прибуток, що сплачується дочірнім підприємством Національної енергетичної компанії "Укренерго", апаратом управління філії Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз", апаратом управління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірньою компанією "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", розташованими у місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );

3) акцизний збір з нафтопродуктів, вироблених в Україні, та частина акцизного збору з інших вироблених в Україні товарів, визначена на підставі статті 46 цього Закону;

4) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами і організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;

5) 93 відсотки коштів, що надійдуть до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

6) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

7) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

8) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету України у розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених статтею 6 цього Закону.

Стаття 6. Установити, що до доходів спеціального фонду Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються:

1) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

2) 10 відсотків коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

3) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

4) 90 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

5) плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із дорогоцінних металів;

6) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

7) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

8) власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій; кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій;

9) збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

10) платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;

11) надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить Державному бюджету України;

12) надходження до Фонду соціального страхування України;

13) аеронавігаційний збір;

14) 90 відсотків портового (адміністративного) збору.

Стаття 7. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 17,34 гривні за 1 тонну.

Стаття 8. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;

відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно виходячи із обсягів нафти та аміаку, що транспортуються територією України, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Стаття 9. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити у 2000 році надходження до Державного бюджету України частини виручки у сумі не менше 1.005.422 тис. гривень від реалізації природного газу, що отримується як плата за транзит природного газу через територію України згідно з укладеними угодами. Установити, що реалізація природного газу, який отримується як плата за транзит природного газу територією України, здійснюється, як правило, на аукціонах.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок отримання зазначених доходів до Державного бюджету України.

Стаття 10. Установити, що у разі, коли законами України не визначено, до якого бюджету зараховуються адміністративні штрафи, накладені на громадян та посадових осіб відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та інших законів України, адміністративні штрафи зараховуються до бюджетів у такому співвідношенні: 50 відсотків - до загального фонду Державного бюджету України та 50 відсотків до загальних фондів відповідних місцевих бюджетів (міських (міст без районного поділу), районних у містах, селищних та сільських) за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Стаття 11. Установити, що з метою формування Державного інноваційного фонду суб'єкти підприємницької діяльності, що відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" є платниками податку на прибуток підприємств (крім підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, визначених пунктом 7.12 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"), незалежно від форм власності сплачують до Державного бюджету України збір в розмірі 1 відсотка обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), зменшеного на суму податку на додану вартість та акцизного збору.

Суб'єкти підприємницької діяльності, для яких запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, сільськогосподарські підприємства, які сплачують фіксований податок, та бюджетні установи і організації не сплачують зазначеного збору.

Платники збору, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують збір з обсягу реалізації (виручки) продукції власного виробництва, зменшеного на суму податку на додану вартість і акцизного збору.

У торговельній, посередницькій і постачальницько-збутовій діяльності збір сплачується від сум торговельної або збутової націнки (надбавки) на реалізовані товари, у банківській і страховій сферах діяльності - від суми валового доходу, за винятком відрахувань до обов'язкових резервів, визначених законодавством.

Стаття 12. Фонду державного майна України забезпечити в 2000 році надходження до загального фонду Державного бюджету України коштів у сумі не менш як 2.575.000 тис. гривень, отриманих від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств.

Стаття 13. Установити, що Національний банк України у 2000 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в обсязі 500.000 тис. гривень.

Порядок перерахування зазначених платежів визначається спільним рішенням Міністерства фінансів України і Національного банку України.

Стаття 14. Установити, що порядок надходження та використання відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування, які нараховані за результатами діяльності у період до 1 січня 2000 року, здійснюється у порядку, що діяв у 1999 році.

Стаття 15. Заборонити в 2000 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами) до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.

Державній податковій адміністрації України розробити та затвердити графік реалізації майна, вилученого у суб'єктів оподаткування як податкова застава.

Стаття 16. Зупинити на 2000 рік дію:

статті 3 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238); частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку на земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 цього Закону;

частини третьої статті 91 Лісового кодексу України ( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99) в частині визначення розміру орендної плати на користування земельними ділянками лісового фонду у договорі оренди;

частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46-47, ст. 280) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181) в частині зарахування сум податку на прибуток виключно до бюджету територіальної громади;

частини другої статті 2 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361) в частині формування дорожніх фондів;

абзаців другого - четвертого пункту 5 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про режим іноземного інвестування" ( 94/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 81; 1999 р., N 36, ст. 327);

статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 114; 1994 р., N 20, ст. 120; 1996 р., N 16, ст. 71) в частині надання відстрочки і розстрочки податків і неподаткових платежів до бюджетів усіх рівнів;

частини третьої статті 5 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238).

III. Фінансування та кредитування державного
бюджету України

Стаття 17. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2001 року в сумі 25.710.517,1 тис. гривень.

Стаття 18. Установити граничний розмір державного зовнішнього боргу України на 1 січня 2001 року в сумі, еквівалентній 12.492.214,3 тис. доларів США.

Стаття 19. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.

Стаття 20. Установити, що в 2000 році для відшкодування витрат Державного бюджету України, які виникли внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позичок з державного бюджету, позичок, наданих за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, плати за користування цими позичками, органи державної податкової служби України застосовують механізм безспірного стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому законодавством для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна боржників.

Стаття 21. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2000 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше двох років заборгованістю юридичних осіб-резидентів щодо відшкодування витрат Державного бюджету України, пов'язаних із виконанням гарантійних та кредитних зобов'язань Кабінету Міністрів України. При цьому дозволяється зниження ціни продажу права вимоги за борговими зобов'язаннями до 50 відсотків суми заборгованості.

Кабінету Міністрів України розробити і затвердити порядок проведення відкритих аукціонів.

Стаття 22. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення в межах граничного розміру державного зовнішнього боргу України, встановленого статтею 18 цього Закону, набирають чинності з моменту підписання.

З метою управління державним боргом України (у тому числі його погашення, обслуговування, реструктуризації) Кабінет Міністрів України має право приймати рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України в межах граничного розміру державного зовнішнього боргу, встановленого статтею 18 цього Закону. Такі рішення Кабінету Міністрів України набирають чинності з дня їх прийняття.

Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які випливають з визначених у частинах першій та другій цієї статті документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних з поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій протягом дії кредитної угоди.

Стаття 23. Державні гарантії (поручительства, векселі, інші гарантійні інструменти) покриття ризиків нерезидентів, пов'язаних з кредитуванням суб'єктів підприємницької діяльності України, можуть надаватися виключно під зустрічні безвідкличні та безумовні гарантії банків України, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України. Зазначені зустрічні гарантії мають видаватися на повну суму виданих державних гарантій, загальний обсяг яких у 2000 році не може перевищувати 600 млн. гривень.

Суб'єкти підприємницької діяльності України - позичальники іноземних кредитів, щодо яких надані державні гарантії (поручительства, векселі, інші гарантійні інструменти), сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Міністерством фінансів України.

IV. Видатки державного бюджету України

Стаття 24. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2000 рік згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, встановлених їм на 2000 рік у порядку, визначеному Міністерством фінансів України. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням здійснюється Державним казначейством України.

Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передаються відповідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися в межах, визначених цим Законом для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів державного бюджету, якому це повноваження передано.

Дозволити Міністерству фінансів України у виключних випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень по загальному фонду в межах їх загального обсягу за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

При цьому, забороняється збільшення бюджетних призначень на:

державне управління за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших розділах функціональної класифікації видатків бюджету;

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

Стаття 25. Установити, що видатки спеціального фонду Державного бюджету України на 2000 рік здійснюються виключно через спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ і організацій в органах Державного казначейства України та рахунки закордонних дипломатичних установ України.

Видатки спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від обсягів, затверджених згідно з додатком N 2 до цього Закону, в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із законодавством, якщо цим Законом не встановлено інших обмежень, та використовувати залишки коштів спеціального фонду на кінець бюджетного року за цільовим призначенням у наступному бюджетному році.

Стаття 26. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2000 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (в тому числі пенсії, повернення заощаджень громадян) (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Установити, що фінансування витрат Державного бюджету України по захищених статтях та по соціальному захисту інвалідів провадиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів Державного бюджету України.

При формуванні місцевих бюджетів оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату та погашення заборгованості по цих статтях за минулі роки планується в повному обсязі.

Заборонити здійснення оплати праці працівників бюджетних установ та виплату пенсій, в тому числі погашення заборгованості за минулі роки, в негрошовій формі.

Стаття 27. Установити, що у 2000 році 10 відсотків коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України відповідно до пункту 2 статті 6 цього Закону, спрямовуються в установленому порядку на непередбачені витрати, пов'язані з наданням матеріальної допомоги потерпілим за кордоном громадянам України; оформленням та оплатою послуг іноземних ритуальних служб у випадку смерті громадян України, що настала під час їх перебування за кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих на місці (за трудовою угодою) працівників для виконання термінових робіт в консульських відділах посольств України за кордоном; придбанням обладнання, включаючи транспортні засоби, для консульських відділів дипломатичних представництв України за кордоном.

З метою належного технічного оснащення консульських установ по всій системі Міністерства закордонних справ України в цілому надати йому право перерозподіляти зазначені видатки підвідомчих закордонних установ, а також централізовано використовувати їх для розвитку консульської служби.

Решта суми коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, зараховується до доходів загального фонду Державного бюджету України і використовується на поточне утримання дипломатичних представництв України за кордоном та придбання і будівництво приміщень для їх розміщення в межах загальних видатків, передбачених в Державному бюджеті України на ці цілі.

Стаття 28. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 29. Установити, що у 2000 році кошти, отримані згідно з окремими пунктами статті 6 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

фінансування в установленому порядку державних капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми відповідно до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України (за рахунок доходів, визначених пунктом 4 статті 6 цього Закону);

здійснення державного пробірного контролю (за рахунок доходів, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок доходів, визначених пунктом 6 статті 6 цього Закону);

авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях (за рахунок доходів, визначених пунктом 7 статті 6 цього Закону);

здійснення видатків Фонду соціального страхування України (за рахунок доходів, визначених пунктом 12 статті 6 цього Закону);

забезпечення організації повітряного руху (за рахунок доходів, визначених пунктом 13 статті 6 цього Закону);

морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту (за рахунок доходів, визначених пунктом 14 статті 6 цього Закону).

Стаття 30. Кабінету Міністрів України у першому кварталі 2000 року до завершення процесу реорганізації системи органів державної влади здійснювати видатки за відомчою класифікацією державного бюджету, що діяла до введення в дію цього Закону, з подальшим перерозподілом фактично проведених видатків між головними розпорядниками коштів державного бюджету відповідно до затвердженого цим Законом переліку головних розпорядників коштів державного бюджету.

Стаття 31. Зупинити на 2000 рік дію окремих положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), визначених статтею 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 8, ст. 59).

Стаття 32. Починаючи з 1 січня 2000 року, відшкодування відповідно до законів України шкоди, завданої громадянам незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, та відшкодування збитків, заподіяних знищенням або пошкодженням майна, що належало суддям чи працівникам правоохоронних органів, членам їх сімей або близьким родичам, здійснюється з Державного бюджету України Головним управлінням Державного казначейства України за рахунок коштів на утримання судів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, а також інших центральних органів виконавчої влади, незаконними діями працівників яких була завдана шкода громадянам, або працівниками яких є постраждалі.

Стаття 33. Установити, що у 2000 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150 гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, інвалідам війни III групи, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.

Стаття 34. Зупинити на 2000 рік дію статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу.

Стаття 35. Дозволити Кабінету Міністрів України зробити у 2000 році внесок у розмірі 50.000 тис. гривень до статутного фонду відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за рахунок коштів Державного бюджету України, отриманих від управління державним майном.

Стаття 36. При формуванні державного замовлення з виготовлення речового майна та постільних речей у 2000 році для установ та організацій Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, органів і установ виконання покарань в першу чергу враховуються можливості виробничих потужностей щодо виконання цих замовлень на підприємствах пенітенціарної системи України та підприємствах громадських організацій інвалідів.

Стаття 37. Установити, що закупівля сільськогосподарської продукції та продовольства для Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також інших бюджетних установ, що здійснюють заготівлю сільськогосподарської продукції і продовольства, проводиться тільки у вітчизняних товаровиробників на конкурсній основі.

Стаття 38. Фінансування витрат у 2000 році з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в обсязі, визначеному статтею 24 цього Закону.

Доходи, додатково отримані від погашення заборгованості (недоїмки) із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, понад обсяги, визначені у статті 3 цього Закону, у сумі 68.000 тис. гривень, спрямовуються на державні капітальні вкладення зазначеного Фонду.

Кабінету Міністрів України забезпечити першочергове фінансування видатків на заходи, пов'язані із соціальним захистом громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Стаття 39. Установити, що у 2000 році у разі недоотримання загальних доходів або державних запозичень для фінансування загального фонду Державного бюджету України порівняно із затвердженими більш як на 10 відсотків, Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства фінансів України не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому сталося фактичне недоотримання зазначених загальних доходів або державних запозичень, може обмежувати загальні видатки розпорядників коштів Державного бюджету України з урахуванням першочерговості та повноти фінансування захищених статей видатків, визначених статтею 26 цього Закону, про що у день прийняття такого рішення повідомляється Верховна Рада України.

V. Формування бюджету автономної республіки крим, місцевих
бюджетів та міжбюджетні взаємовідносини

Стаття 40. Установити, що положення статей 1, 2 та частини другої статті 25 цього Закону застосовуються при складанні, затвердженні і виконанні бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, селищних і сільських бюджетів.

Стаття 41. Установити, що до доходів загального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 2000 році зараховуються:

прибутковий податок з громадян;

податок на прибуток підприємств комунальної власності та частина податку на прибуток інших підприємств, визначена на підставі статті 46 цього Закону з урахуванням пункту 2 статті 5 цього Закону, після проведення відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

частина акцизного збору з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з нафтопродуктів), визначена на підставі статті 46 цього Закону;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

плата за землю;

податок на промисел;

90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим від приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, та до відповідних позабюджетних фондів приватизації від відчуження комунального майна, а також інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів, у розмірах, встановлених законодавством, крім доходів, визначених статтею 42 цього Закону.

Стаття 42. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 2000 рік зараховуються:

1) частина податку на прибуток підприємств, визначена відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (в тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих в місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету);

3) власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій; кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій;

4) надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством в частині, що належить республіканському Автономної Республіки Крим та місцевим фондам охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 43. Установити, що до 1 квітня 2000 року будь-які цільові та позабюджетні фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами, включаються до відповідних бюджетів і витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

Кабінету Міністрів України забезпечити контроль за виконанням цієї статті.

Стаття 44. Установити, що нормативи відрахувань від прибуткового податку з громадян до бюджетів міст обласного та районного значення не можуть бути меншими 40 відсотків. При цьому збалансування бюджетів областей і районів забезпечується шляхом затвердження обсягів коштів, що передаються з бюджетів міст до обласних і районних бюджетів.

Стаття 45. Установити, що в 2000 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (2535-12 ), збільшені в 2,4 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2000 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

Земельний податок та орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній та комунальній власності, сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.

Звільнити, як виняток у 2000 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.

Кабінету Міністрів України забезпечити проведення інвентаризації земель, які звільняються в 2000 році від земельного податку, та передачу лишків землі до сільськогосподарського обороту.

Стаття 46. Затвердити на 2000 рік згідно з додатком N 3 до цього Закону:

нормативи відрахувань від податку на прибуток підприємств та акцизного збору з вироблених в Україні товарів до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

дотації обласним та Севастопольському міському бюджетам у сумі 3.908.456,5 тис. гривень;

субвенції на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області в обсязі 20.000 тис. гривень та Івано-Франківській області в обсязі 14.650 тис. гривень;

кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Києва, у сумі 1.306.529,5 тис. гривень.

Стаття 47. Установити такий порядок перерахування дотацій обласним та Севастопольському міському бюджетам.

Суми дотацій перераховуються управліннями Державного казначейства України в областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду державного бюджету, що надійшли на транзитні рахунки обліку доходів державного бюджету на території областей та міста Севастополя згідно з додатком N 3 до цього Закону.

До доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій, включаються:

податок на прибуток підприємств, крім надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності, та атомних електростанцій;

плата за використання лісових ресурсів;

плата за спеціальне користування водними ресурсами;

платежі за користування надрами;

плата за використання інших природних ресурсів;

податок на додану вартість, крім податку на додану вартість, що сплачується суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами при митному оформленні товарів, які ввозяться на митну територію України;

акцизний збір з вироблених в Україні товарів, крім акцизного збору з нафтопродуктів;

плата за ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність;

плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;

штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення податкового законодавства;

єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;

збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією України;

плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ;

плата за оренду державного майна;

державне мито.

Частина дотацій відповідним бюджетам, що не забезпечується надходженнями доходів державного бюджету на відповідній території, перераховується з фонду дотацій Державного бюджету України шляхом застосування додаткових нормативів щоденних відрахувань згідно з додатком N 3 до цього Закону. Цей фонд формується у процесі виконання Державного бюджету України за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду державного бюджету на єдиний рахунок Державного бюджету України в Головному управлінні Державного казначейства України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в областях та місті Севастополі не забезпечать річної суми дотації, визначеної у додатку N 3 до цього Закону, Головне управління Державного казначейства України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного фінансового органу недоотриману суму дотації не пізніше 20 грудня поточного року за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 48. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Києва у розмірі 1.306.529,5 тис. гривень здійснюються відповідними фінансовими органами за щоденними нормативами, встановленими згідно з додатком N 3 до цього Закону, але не більше однієї дванадцятої річної суми платежів на місяць.

Стаття 49. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів фінансування, передбачених кошторисами видатків на 2000 рік.

Спрямувати на погашення заборгованості із соціальних виплат надходження до місцевих бюджетів від:

погашення заборгованостей платників податків і зборів (обов'язкових платежів), що виникли станом на 1 січня 2000 року по зобов'язаннях до місцевих бюджетів;

сплати суб'єктами оподаткування коштів, пов'язаних із отриманням у 1999 році права на розстрочки і відстрочки платежів, які не були внесені в строк;

повернення коштів, отриманих у попередні роки з резервного фонду Кабінету Міністрів України на зворотній основі;

повернення бюджетних позичок, наданих з місцевих бюджетів суб'єктам підприємницької діяльності у попередні роки.

Заборонити у 2000 році надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності.

Стаття 50. Обласним, Київській і Севастопольській міським радам забезпечити до 1 липня 2000 року погашення заборгованостей перед Державним бюджетом України з отриманих у 1999 році бюджетних позичок та за взаємними розрахунками між Державним бюджетом України та обласними, Київським і Севастопольським міськими бюджетами.

Стаття 51. Установити, що трансферти іншим бюджетам з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних бюджетів перераховуються з фонду дотацій, утвореного у відповідних бюджетах, у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Стаття 52. Установити, що надходження доходів у грошовій формі на транзитні рахунки обліку доходів Державного бюджету України в територіальних управліннях Державного казначейства України понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 3 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідним місцевим бюджетом у рівних частках. Порядок перерахування додаткових коштів відповідним місцевим бюджетам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Зазначені надходження коштів Державного бюджету України до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додатково отримана дотація, яка за рішенням відповідних рад спрямовується на погашення заборгованості із соціальних виплат.

Міністерству фінансів України розробити порядок розподілу додаткових коштів між обласним бюджетом та бюджетами територіальних громад.

VI. Прикінцеві положення

Стаття 53. Кабінету Міністрів України при розподілі державних централізованих капітальних вкладень на 2000 рік врахувати видатки на фінансування:

завершення державної програми проведення випробувань та випуску унікальних зразків вітчизняних літаків АН-70 та АН-140;

завершення будівництва нафтопроводу "Одеса-Броди" та нафтотерміналу у місті Південному;

завершення будівництва комплексу Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд;

програми розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування;

програми розвитку медичного приладобудування;

державної науково-технічної програми "Образний комп'ютер";

програми розвитку міського транспорту;

невідкладних робіт для реконструкції та реставрації Одеського оперного театру;

реставрації пам'яток архітектури, в тому числі реставрації центру міста Львова, Успенського Собору Києво-Печерської лаври у місті Києві, Лівадійського палацу-музею.

Стаття 54. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств, врахувати виділення 25 млн. гривень на буріння артезіанських свердловин.

Стаття 55. Установити, що:

з урахуванням норм статті 32 цього Закону, безспірне стягнення, рішення про яке було прийнято державним органом, що відповідно до законодавства має право на його застосування, може бути звернене на кошти бюджетних установ і організацій, які обліковуються на їх рахунках. При цьому звернення безспірного стягнення на кошти з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України, в рахунок погашення зобов'язань таких бюджетних установ і організацій не допускається;

при виконанні бюджетів усіх рівнів застосовується касовий метод обліку, що передбачає реєстрацію операцій за доходами, видатками та фінансуванням різниці між доходами і видатками в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів та відображення всіх операцій з виконання бюджету на час їх реєстрації в обліку;

виконання бюджетів усіх рівнів у 2000 році завершується закриттям рахунків відповідних бюджетів на підставі витягу з рахунку в банківській установі за 31 грудня 2000 року та проведенням заключних оборотів не пізніше 31 січня 2001 року.

Стаття 56. Пенсійному фонду України та іншим державним позабюджетним фондам подавати Головному управлінню Державного казначейства України у визначеному ним порядку і термінах звіти про виконання кошторисів відповідних фондів згідно з бюджетною класифікацією України.

Стаття 57. Кабінету Міністрів України:

до прийняття Верховною Радою України змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) здійснювати перегляд розмірів допомог, передбачених цим Законом, виходячи з можливості видаткової частини Державного бюджету України;

встановлювати мінімальний розмір допомоги по безробіттю виходячи з обсягів надходжень збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння зайнятості населення України;

до 1 квітня 2000 року внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо затвердження величини прожиткового мінімуму і при уточненні показників Державного бюджету України врахувати необхідні фінансові ресурси для його забезпечення.

Стаття 58. Установити, що кошти, які надходять від повернення бюджетних позичок, наданих у минулі роки колишнім Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по харчовій промисловості, заготівельним та іншим підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і органи Державного казначейства України, зараховуються на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і спрямовуються на: погашення заборгованості, пов'язаної із закупівлею сільськогосподарської продукції за державними замовленнями (контрактами) минулих років; створення частини лізингового фонду для забезпечення сільського господарства сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва.

Кошти, що надходять як зворотні лізингові платежі від лізингових операцій державного лізингового фонду за рахунок бюджетного фінансування у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, перераховуються лізингодавцями на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і використовуються на поповнення державного лізингового фонду.

Стаття 59. Установити, що кошти, які надходять від погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом, наданим у минулі роки Фондом сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті України у справах сім'ї та молоді та наданим у 2000 році з державного бюджету фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, зараховуються на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і спрямовуються цими фондами відповідно для кредитування молодих сімей, одиноких молодих громадян та індивідуальних сільських забудовників і обслуговування наданих кредитів позичальниками на умовах, визначених рішеннями Кабінету Міністрів України.

Стаття 60. Надати Кабінету Міністрів України право на визначення порядку проведення:

погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку України шляхом погашення через Ощадний банк України заборгованості цих громадян за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, послуги водопостачання та водовідведення, що утворилась станом на 1 січня 2000 року, в рахунок заборгованості (недоїмки) станом на 1 січня 2000 року (за даними Державної податкової адміністрації України) суб'єктів господарювання по сплаті рентної плати за нафту і природний газ, плати за транзит природного газу, різниці в цінах на природний газ власного видобутку, плати за користування надрами, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, а також фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства;

погашення заборгованості бюджетів усіх рівнів за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, спожиті бюджетними установами і організаціями, субсидії та пільги населенню, різницю в цінах і тарифах на газ та житлово-комунальні послуги населенню, яка склалася станом на 1 січня 2000 року по видатках Державного бюджету України і місцевих бюджетів, понад обсяги, визначені статтями 24 і 46 цього Закону, в рахунок заборгованості (недоїмки) станом на 1 січня 2000 року (за даними Державної податкової адміністрації України) підприємств виробників, транспортувальників та постачальників енергоресурсів, послуг з водопостачання та водовідведення та підприємств житлово-комунального господарства по сплаті податку на додану вартість, рентної плати за нафту і природний газ, плати за транзит природного газу, різниці в цінах на природний газ власного видобутку, плати за користування надрами, податку на прибуток підприємств, а також фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства. При цьому на зазначену заборгованість фінансові санкції не нараховуються до 1 грудня 2000 року за умови проведення в 2000 році відповідних поточних платежів у повному обсязі;

погашення фактичної заборгованості Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2000 року по видатках Державного бюджету України, понад обсяги, визначені статтею 24 цього Закону, в рахунок заборгованості (недоїмки) станом на 1 січня 2000 року (за даними Державної податкової адміністрації України) суб'єктів господарювання по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, а також фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства.

Установити, що доходи і видатки бюджетів усіх рівнів по вказаних розрахунках відображаються окремо у звітності про виконання бюджетів за 2000 рік відповідно до фактичних результатів цих розрахунків, без внесення змін до планових показників бюджетів та кошторисів бюджетних установ і організацій.

Установити, що розрахунки, порядок проведення яких визначається відповідно до цієї статті, можуть здійснюватися виключно за умови сплати у грошовій формі їх учасниками усіх поточних обов'язкових платежів у повному обсязі, починаючи з 1 січня 2000 року.

Установити, що проведення зазначених розрахунків органами Державного казначейства України та розпорядниками бюджетних коштів усіх рівнів здійснюється виключно в грошовій формі на бездисконтній основі. Участь посередників, а також використання казначейських векселів та інших видів цінних паперів у розрахунках розпорядників бюджетних коштів забороняється.

Стаття 61. Кабінету Міністрів України до 1 серпня 2000 року забезпечити передачу в установленому порядку бюджетних установ і організацій та заходів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, на фінансування з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Установити, що видатки на утримання бюджетних установ і організацій та проведення заходів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, плануються на 2001 рік у бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Стаття 62. Зупинити на 2000 рік дію положень законодавчих актів України у частині надання пільг і компенсацій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів, на:

безкоштовний капітальний ремонт жилих приміщень громадян (крім тих приміщень, які визнані органами місцевого самоврядування як аварійні);

надання бюджетних кредитів та позик (за винятком тих, що враховані у цьому Законі);

безплатне або пільгове встановлення телефону (крім інвалідів I та II групи, учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою);

безплатне або пільгове користування телефоном (крім інвалідів війни I та II групи, учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, а також інвалідів I та II групи та сімей, в яких два або більше інвалідів, щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та сигналізацією;

безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів, громадян, віднесених до категорії 1 та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей, а також осіб, що потребують санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування України після перенесення тяжкої хвороби);

виплату компенсації за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів війни I та II групи, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);

безплатне або пільгове забезпечення автомобілями (крім виключних випадків за поданням Міністерства праці та соціальної політики України для інвалідів I та II групи з ураженням опорно-рухового апарату);

звільнення або зменшення оплати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені пільги (крім ветеранів війни, учасників бойових дій та репресованих, членів сімей загиблих учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи). Установити, що у 2000 році при наданні пільг до членів сім'ї ветеранів війни, учасників бойових дій та репресованих, сімей загиблих учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги по оплаті за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років);

безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського та приміського транспорту (крім учасників бойових дій, інвалідів, пенсіонерів, членів сімей загиблих учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорій 1 і 2), а також всіма видами міжміського транспорту (крім учасників бойових дій, інвалідів I та II групи, членів сімей загиблих учасників бойових дій, осіб які супроводжують інвалідів I групи, осіб, на яких поширюється дія Міждержавної угоди від 12 березня 1993 року про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорій 1 і 2, народних депутатів України при виконанні ними депутатських повноважень).

Кабінету Міністрів України до 20 березня 2000 року визначити і затвердити порядок і розміри грошової компенсації у 2000 році додаткових витрат військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та органів і установ виконання покарань, ветеранів військової служби на санаторно-курортне лікування, оплату за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ і паливо, внаслідок зупинення дії положень законодавчих актів в частині надання зазначених пільг.

Органи місцевого самоврядування при затвердженні місцевих бюджетів можуть передбачати асигнування для надання зазначених пільг за наявністю відповідних джерел фінансування.

Стаття 63. Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським адміністраціям, районним державним адміністраціям, виконавчим органам місцевих рад:

обмежити на 2000 рік спрямування бюджетних коштів на фінансування будівництва та капітальних ремонтів адміністративних приміщень, придбання службового автотранспорту;

скоротити чисельність працівників апарату управління органів виконавчої влади та рекомендувати зробити це органам місцевого самоврядування до рівня, утримання якого може бути забезпечено в межах визначених на 2000 рік бюджетних призначень;

забезпечити заходи щодо економії бюджетних коштів, встановити та забезпечити суворий контроль за правильністю і ефективністю витрачання коштів, що виділяються з Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

Стаття 64. Установити, що у 2000 році утримання управлінь капітального будівництва обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених у вартості будівництва на утримання служб замовника.

Стаття 65. Установити, що у 2000 році видатки бюджетних установ і організацій на виплату премій та інших видів заохочень чи винагород, включаючи матеріальну допомогу (крім надбавок і доплат за особливі умови служби, професійний ризик, кваліфікацію, роботу в умовах режимних обмежень) можуть здійснюватися лише за наявності економії фонду заробітної плати та грошового забезпечення.

Стаття 66. При зміні юридичної адреси перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків здійснюється в термін та у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України. Сплата визначених законодавством України податків та платежів після перереєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року.

Стаття 67. Бюджетні установи і організації, що провадять діяльність у галузі освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання, мають право отримувати від юридичних та фізичних осіб благодійні (добровільні) внески та пожертви для потреб фінансування цих установ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 68. Спрямувати у 2000 році на реалізацію статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) 53.000 тис. гривень, в тому числі з Державного бюджету України - 10.751 тис. гривень та з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - 42.249 тис. гривень згідно з додатком N 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України розробити порядок використання цих коштів.

Стаття 69. З метою стимулювання виконання доходів зведеного бюджету, врахованих під час прийняття цього Закону, Кабінету Міністрів України затвердити на 2000 рік порядок виділення бюджетних асигнувань в межах бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів державної податкової служби України та підвідомчих їй установ як частки від фактичних надходжень на рахунки бюджетів усіх рівнів доходів (за винятком штрафів та пені), які контролюються органами державної податкової служби України. Ця частка визначається відношенням планового обсягу видатків на 2000 рік на забезпечення діяльності органів державної податкової служби України та підвідомчих їй установ до обсягу доходів зведеного бюджету на 2000 рік, що враховані під час прийняття цього Закону і контролюються органами державної податкової служби України.

Стаття 70. Установити, що керівники бюджетних установ і організацій (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання) лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ і організацій (військових формувань) в кошторисах доходів і видатків.

Стаття 71. Кабінету Міністрів України зарахувати заборгованість виробничого об'єднання "Південний машинобудівний завод" в сумі 103.607 тис. гривень та акціонерного товариства "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" в сумі 34.907 тис. гривень, що виникла внаслідок виконання кредитних і гарантійних зобов'язань держави за іноземними кредитами, наданими цим підприємствам, в рахунок погашення заборгованості державного лізингового фонду перед ними за отриману сільськогосподарську техніку.

Стаття 72. Додатки N 1 - 5 до цього Закону є його невід'ємною частиною і підлягають оприлюдненню в порядку, визначеному законодавством для оприлюднення самого Закону.

Стаття 73. Цей Закон набирає чинності та вводиться в дію з дня опублікування, крім статей 1 - 14, 19, 22, 24, 25, 27 - 32, 34, 40 - 42, 45, 46, 48, 56, 64, 68, 72, які вводяться в дію з 1 січня 2000 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 лютого 2000 року
N 1458-III

Додаток N 1
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік"

Доходи Державного бюджету України на 2000 рік

       

(тис. грн.)

 
Код  Найменування  Всього  Загальний
фонд 
Спеціальний
фонд 
10000000  Податкові надходження  19840758,0  19554376,0  286382,0 
11000000

 
Податки на доходи, податки
на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості 


5789023,0 


5789023,0 


 
11020000
 
Податок на прибуток
підприємств 

5789023,0 

5789023,0 

 
13000000
 
Збори за використання
природних ресурсів 

387190,0 

187190,0 

200000,0 
13010000
 
Плата за використання
лісових ресурсів 

35360,0 

35360,0 

 
13020000
 
Плата за спеціальне
користування водними ресурсами 

135880,0 

135880,0 

 
13030000  Платежі за користування надрами  14730,0  14730,0   
13040000

 
Збір за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок
Державного бюджету 


200000,0 


 


200000,0 
13070000
 
Плата за використання інших
природних ресурсів 

1220,0 

1220,0 

 
14000000
 
Внутрішні податки на товари
та послуги 

11804113,0 

11804113,0 

 
14010000  Податок на додану вартість  9716759,0  9716759,0   
14020000
 
Акцизний збір з вироблених
в Україні товарів 

1562104,0 

1562104,0 

 
14030000
 
Акцизний збір з ввезених на
територію України товарів 

400000,0 

400000,0 

 
14060000
 
Ліцензії на підприємницьку
та професійну діяльність 

125250,0 

125250,0 

 
14060200
 
Плата за видачу ліцензій
та сертифікатів 

110850,0 

110850,0 

 
14060300

 
Плата за державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької
діяльності 


3460,0 


3460,0 


 
14060600


 
Плата за ліцензії на виробництво
спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів 2960,0 2960,0  
14060600


 
Плата за ліцензії на право
експорту, імпорту та оптової
торгівлі спирту етилового,
коньячного та плодового 900,0 900,0  
14060700

 
Плата за ліцензії на право
експорту, імпорту алкогольними
напоями та тютюновими виробами 


1700,0 


1700,0 


 
14060800

 
Плата за видачу дозволу на
здійснення діяльності по випуску
та обігу цінних паперів 


440,0 


440,0 


 
14061000

 
Плата за ліцензії на право
оптової торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами 


1940,0 


1940,0 


 
14061200 
Грошовий (ліцензійний) збір
за видачу ліцензій за кабельне
мовлення, ретрансляцію,
проводове (кабельне) мовлення і
час мовлення 
3000,0 
3000,0 
 
15000000
 
Податки на міжнародну торгівлю
та зовнішні операції 

1759647,0 

1741000,0 

18647,0 
15010000  Ввізне мито  1649150,0  1649150,0   
15010100

 
Мито на товари, що ввозяться
суб'єктами підприємницької
діяльності 


1529150,0 


1529150,0 


 
15010200
 
Мито на товари, які ввозяться
(пересилаються) громадянами 

120000,0 

120000,0 

 
15020000  Вивізне мито  520,0  520,0   
15020100

 
Мито на товари, що вивозяться
суб'єктами підприємницької
діяльності 


520,0 


520,0 


 
15030000
 
Кошти, отримані за вчинення
консульських дій 

109977,0 

91330,0 

18647,0 
16000000  Інші податки  100785,0  33050,0  67735,0 
16020000

 
Надходження плати за надання
послуг з оформлення документів
на право виїзду за кордон 


8570,0 


8570,0 


 
16030000
 
Податки, не віднесені до
інших категорій 

12260,0 

12260,0 

 
16050000
 
Єдиний податок для суб'єктів
малого підприємництва 

12220,0 

12220,0 

 
16060000
 
Збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства 

67735,0 

 

67735,0 
20000000  Неподаткові надходження  8967295,4  6522969,1   2444326,3 
21000000
 
Доходи від власності та
підприємницької діяльності 

3609854,0 

3609654,0 

200,0 
21020000

 
Надходження від перевищення
валових доходів над видатками
Національного банку України 


500000,0 


500000,0 


 
21030000
 
Надходження від
грошово-речових лотерей 

2500,0 

2500,0 

 
21040000


 
Надходження до бюджету сум
відсотків банків за
користування тимчасово
вільними бюджетними коштами 23500,0 23500,0  
21050000


 
Дивіденди (доход), нараховані
на акції (частки, паї)
господарських товариств, які
є у державній власності 275000,0 275000,0  
21060000  Рентна плата  216154,0  216154,0   
21060100
 
Рентна плата за нафту, що
видобувається в Україні 

37935,0 

37935,0 

 
21060200
 
Рентна плата за природний
газ, що видобувається в Україні 

178219,0 

178219,0 

 
21070000
 
Надходження коштів від
приватизації державного майна 

2575200,0 

2575000,0 

200,0 
21100000


 
Надходження від розміщення
тимчасово вільних коштів
бюджету на депозитних рахунках
в установах банків 17500,0 17500,0  
22000000


 
Адміністративні збори та
платежі, доходи від
некомерційного та побічного
продажу 532174,1 530874,1 1300,0 
22010000
 
Збори, що стягуються Державною
автомобільною інспекцією України 

5000,0 

5000,0 

 
22050000

 
Плата за пробірування і
клеймування виробів та сплавів
із дорогоцінних металів 


1300,0 


 


1300,0 
22060000

 
Плата за надання послуг
службою дозвільної системи
органів внутрішніх справ 


1800,0 


1800,0 


 
22080000
 
Плата за оренду державного та
комунального майна 

19200,0 

19200,0 

 
22090000  Державне мито  179100,0  179100,0   
22100000  Митні збори  270000,0  270000,0   
22110000

 
Єдиний збір, який справляється
у пунктах пропуску через
державний кордон України 


55774,1 


55774,1 


 
23000000
 
Надходження від штрафів та
фінансових санкцій 

38840,0 

38840,0 

 
23010000


 
Суми, стягнені з винних осіб,
за шкоду, заподіяну
підприємству, установі,
організації 340,0 340,0  
23020000
 
Перерахування підприємцями
частки вартості нестандартної
продукції, виготовленої з
дозволу на тимчасове
відхилення від вимог
відповідних стандартів щодо
якості продукції, виданого
Державним комітетом України
по стандартизації, метрології
і сертифікації 

700,0 

700,0 

 
23030000
 
Адміністративні штрафи та інші
санкції 

36800,0 

36800,0 

 
23040000

 
Надходження штрафних санкцій
за порушення правил пожежної
безпеки 


1000,0 


1000,0 


 
24000000  Інші неподаткові надходження  4786427,3  2343601,0  2442826,3 
24010000

 
Надходження коштів від
конфіскованого митними
органами майна 


16000,0 


16000,0 


 
24020000
 
Надходження коштів від
реалізації товарів та інших
предметів конфіскованих
правоохороними та іншими
уповноваженими органами і
конфіскована валюта 

25000,0 

25000,0 

 
24030000
 
Надходження сум кредиторської
та депонентської
заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо
яких минув строк позовної
давності 

19220,0 

19220,0 

 
24050000 
Надходження коштів від
реалізації надлишкового
озброєння, військової та
спеціальної техніки, майна
Збройних Сил України 
845091,9 
 
845091,9 
24060000  Інші надходження  1793912,0  1527012,0  266900,0 
24060100 
Надходження частини виручки
від реалізації газу, що
отримується як плата за транзит
природного газу через
територію України 
1005422,0 
1005422,0 
 
24060200

 
Відсотки за користування
кредитами Міжнародного банку
реконструкції та розвитку 


60358,0 


60358,0 


 
24060300  Інші надходження  114450,0  114450,0   
24060400

 
Надходження коштів за
користування послугами
урядового зв'язку 


700,0 


700,0 


 
24061100

 
Відрахування від надходжень за
транспортування нафти
магістральними нафтопроводами 


230000,0 


230000,0 


 
24061200


 
Відрахування від плати за
транспортування аміаку через
територію України
аміакопроводом 12482,0 12482,0  
24061300 
Надходження коштів у рахунок
погашення заборгованості, яка
виникла внаслідок невиконання
юридичними особами своїх
зобов'язань щодо погашення та
обслуговування наданих на
умовах повернення
кредитів, залучених державою
або під державні гарантії 
100000,0 
100000,0 
 
24061500

 
Надходження до Державного
спеціалізованого фонду
фінансування загально
державних витрат на авіаційну
діяльність та участь України
у міжнародних авіаційніх
організаціях 


12500,0 


2500,0 


100000 
24061600  Аеронавігаційний збір  247000,0    247000,0 
24061700  Портовий (адміністративний) збір  11000,0  1100,0  9900,0 
24120000
 
Власні надходження бюджетних
установ і організацій 

1330834,4 

 

1330834,4 
24120100  Надходження спеціальних коштів  1180861,0    1180861,0 
24120300  Інші власні надходження  149973,4    149973,4 
24140000
 
Додаткові збори на виплату
пенсій 

756369,0 

756369,0 

 
30000000  Доходи від операцій з капіталом  23000,0  23000,0   
31000000
 
Надходження від продажу основного
капіталу 

23000,0 

23000,0 

 
31010000 
Надходження коштів від
реалізації безхазяйного майна,
майна, що за правом
спадкоємства перейшло у
власність держави, та скарбів 
20000,0 
20000,0 
 
31020000


 
Надходження коштів від
Державного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного
каміння України 3000,0 3000,0  
50000000  Цільові фонди  3295573,0  1340780,0  1954793,0 
50010000 
Збір до Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального
захисту населення 
157900,0 
157900,0 
 
50030000


 
Збір на обов'язкове соціальне
страхування до Фонду
соціального страхування
України 1304917,0  1304917,0 
50040000 
Збір на обов'язкове соціальне
страхування на випадок
безробіття до Державного фонду
сприяння зайнятості населення
України 
596800,0 
 
596800,0 
50050000
 
Збір до Державного інноваційного
фонду України 

1182880,0 

1182880,0 

 
50070000
 
Платежі до Фонду України
соціального захисту інвалідів 

40000,0 

 

40000,0 
50080000 
Збір за забруднення
навколишнього природного
середовища до Фонду
охорони навколишнього
природного середовища 
13076,0 
 
13076,0 
  РАЗОМ ДОХОДІВ  32126626,4  27441125,1  4685501,3 
40000000  Офіційні трансферти  1306529,5  1306529,5   
41060100

 
Кошти, що передаються
до державного бюджету з
інших бюджетів 


1306529,5 


1306529,5 


 
  ВСЬОГО ДОХОДІВ  33433155,9  28747654,6  4685501,3 

Додаток N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік"

Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2000 рік

|----------------------------------------------------------------------------
|Код|Наймену | Загальні видатки (код 01) | Спеціальні видатки (код 02) |
| |вання |-------------------------------+------------------------------|
| | | Всього|поточні| в т.ч.| капі- | Всього|поточні|в т.ч.|капі- |
| | | | | оплата| тальні| | |оплата|тальні |
| | | | | праці | | | |праці | |
| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------
|11 Управ- 94464,3 83169,1 29473,4 11295, 714242,7 11556,7 2600,9 2686,9
| ління
| справами
| Верховної
| Ради
| України

| Разом: 108707,0

|010 Апарат 41676,2 34576,2 15592,0 7100,0
|101 Верховної
| Ради України

| Разом: 41676,2

|010 Забезпе- 12523,4 12523,4 6663,4
|103 чення
| діяльності
| народних
| депутатів
| України

| Разом: 12523,4

|010 Інші 13458,8 12998,4 3787,3 460,4 1556,5 1471,3 85,9 85,2
|105 видатки
| органів
| законо-
| давчої
| влади

| Разом: 15015,3

|010 Діяль- 3095,6 895,6 922,6 1200,0
|106 ність
| Упвно-
| важеного
| Верховної
| Ради
| України
| з прав
| людини
| Разом: 3095,6

|030 Внески 875,0 875,0
|101 до бюджету
| ООН,
| органів і
| спеціальних
| установ
| системи ООН
| та інших
| міжнародних
| організацій
| Разом: 875,0

|030 Витрати, 4165,0 4165,0
|104 пов'язані
| з відряд-
| женнями
| за кордон
| працівників
| органів
| державної
| влади
| Разом: 4165,0

|030 Інші 1100,0 1100,0
|105 витрати
| неторго-
| вельного
| характеру
| Разом: 1100,0

|070 Дошкільні392,7 332,9 118,6 59,8
|101 заклади
| освіти
| Разом: 392,7

|081 Інші 8447,0 7100,3 2248,3 1346,7 12686,2 10084,8 2515,0 2601,4
|002 заходи
| по охороні
| здоров'я
| Разом: 21133,2

|100 Відомчий 510,0 510,0
|104 житловий
| фонд
| (капіталь-
| ний ремонт)
| Разом: 510,0

|120 Телеба 4368,2 3749,9 141,2 618,3
|100 чення і
| радіомов-
| лення
| Разом: 4368,2

|120 Періодичні 3697,4 3697,4
|201 видання
| (газети
| та журнали)
| Разом: 3697,4

|160 Державна 140,0 140,0
|302 програма
| селекції
| в тваринництві
| та птахівництві
| Разом: 140,0

|160 Державна 15,0 15,0
|307 програма
| селекції
| в рослин-
| ництві

| Разом: 15,0
|----------------------------------------------------------------------------
| 30 Адміні- 40347,2 37475,2 11824,5 2872,0 10087,4 9432,9 1091,0 645,5
| страція
| Президента
| України

| Разом: 50434,6

|010 Апарат 384,5 379,5 177,2 5,0
|203 міністерств,
| інших
| центральних
| органів
| виконавчої
| влади та їх
| місцевих
| органів

| Разом: 384,5

|010 Видатки 14318,2 12318,2 3661,9 2000,0
|301 на утримання
| Адміністрації
| Президента
| України

| Разом: 14318,2

|010 Видатки, 4163,4 4163,4 1198,1 2954,0 2741,8 58,0 212,2
|302 пов'язані
| із здійс-
| ненням
| Президентом
| України
| загально-
| державних
| повноважень

| Разом: 7117,4

|010 Інші 4374,9 4374,9 2093,0 88,7 88,7 10,5
|303 видатки
| на утримання
| Президента
| України та
| його апарату

| Разом: 4463,6

|010 Виготов- 1900,0 1900,0
|601 лення
| орденів,
| медалей,
| документів
| до них
| Разом: 1900,0

|010 Утримання 250,9 250,9 105,3
|606 Фонду
| сприяння
| становлення
| місцевого
| та регіонального
| самоврядування

| Разом: 250,9

|030 Витрати, 4000,0 4000,0
|104 пов'язані з
| відрядженнями
| за кордон
| працівників
| органів
| державної
| влади

| Разом: 4000,0

|040 Фундамен-790,0 790,0 474,0
|101 тальні
| дослідження
| наукових
| установ
| Разом: 790,0

|040 Прикладні 301,0 301,0 180,6
|201 наукові та
| науково-
| технічні
| розробки
| з пріоритетних
| напрямів

| Разом: 301,0

|050 Утримання 628,2 628,2 538,0
|503 Генеральної
| військової
| інспекції при
| Президентові
| України

| Разом: 628,2

|070 Заклади 7236,1 6369,1 2673,5 867,0 2835,7 2538,4 841,6 297,3
|701 післядипломної
| освіти III-IV
| рівнів
| акредитації
| (академії,
| інститути, центри
| підвищення
| класифікації,
| перепідготовки,
| вдосконалення)

| Разом: 10071,8

|081 Інші 2000,0 2000,0 722,9 4209,0 4064,0 180,9 145,0
|002 заходи
| по охороні
| здоров'я
| Разом: 6209,0
| ----------------------------------------------------------------------------
| 41 Господар- 44086,3 40268,8 9326,3 3817,5 19351,5 19131,8 3716,6 219,7
| ське управління
| Кабінету
| Міністрів
| України

| Разом: 63437,8

|010 Апарат 12958,8 12458,8 5555,8 500,0
|201 Кабінету
| Міністрів
| України

| Разом: 12958,8

|010 Видатки, 8446,7 6946,7 141,1 1500,0 11807,0 11687,0 2043,4 120,0
|206 пов'язані із
| здійсненням
| Кабінетом
| Міністрів
| України
| загальнодержавних
| повноважень

| Разом: 20253,7

|010 Інші 4171,3 4171,3 1054,3 6054,0 5954,3 1586,0 99,7
|207 видатки
| Кабінету
| Міністрів
| України

| Разом: 10225,3

|030 Витрати, 6385,0 6385,0
|104 пов'язані з
| відрядженнями
| за кордон
| працівників
| органів
| державної
| влади
| Разом: 6385,0

|070 Дошкільні 666,3 661,6 290,0 4,7 129,5 129,5
|101 заклади
| освіти
| Разом: 795,8

|070 Позашкільні 590,2 590,2 182,0 211,0 211,0
|401 заклади
| освіти,
| заходи із
| позашкільної
| роботи з дітьми
| Разом: 801,2

|081 Інші 8627,0 7914,2 2103,1 712,8 1150,0 1150,0 87,2
|002 заходи
| по охороні
| здоров'я
| Разом: 9777,0

|100 Відомчий 1100,0 1100,0
|104 житловий
| фонд
| (капіталь-
| ний ремонт)
| Разом: 1100,0

|120 Періодичні 1141,0 1141,0
|201 видання
| (газети та
| журнали)

| Разом: 1141,0
|-----------------------------------------------------------------------------
| 60 Верховний 13123,3 11623,3 4488,4 1500,0
| суд України
| Разом: 13123,3

|020 Верховний 13063,7 11563,7 4488,4 1500,0
|002 Суд України
| Разом: 13063,7

|070 Інші 59,6 59,6
|702 заклади
| і заходи
| після
| дипломної
| освіти
| Разом: 59,6
|-----------------------------------------------------------------------------
| 70 Вищий 33074,5 27774,5 13742,5 5300,0
| арбітражний
| суд України
| Разом: 33074,5

|020 Вищий 6616,9 6316,9 3366,6 300,0
|005 арбітражний
| суд України
| Разом: 6616,9
|020 Арбітражні 26398,6 21398,6 10375,9 5000,0
|006 суди
| Разом: 26398,6

|040 Прикладні 59,0 59,0
|201 наукові та
| науково-
| технічні
| розробки
| з пріоритетних
| напрямів
| Разом: 59,0
|-----------------------------------------------------------------------------
| 80 Конститу-16512,6 7112,6 2952,6 9400,0
| ційний
| Суд України

| Разом: 16512,6

|020 Конститу-16512,6 7112,6 2952,6 9400,0
|001 ційний
| Суд Україн
| Разом: 16512,6
|-------------------------------------------------------------------------
| 90 Генеральна 94985,9 93985,9 63289,1 1000,0
| прокуратура
| України
| Разом: 94985,9

|060 Проку- 94500,0 93500,0 63009,0 1000,0
|300 рат

| Разом: 94500,0

|070 Заклади 485,9 485,9 280,1
|701 післядипломної
| освіти III-IV
| рівнів
| акредитації
| (академії,
| інститути,
| центри
| підвищення
| класифікації,
| перепідготовки,
| вдосконалення)

| Разом: 485,9
| ----------------------------------------------------------------------------
|100 Міні- 827369,1 791269,1 596643,1 36100,0 162641,3 154345,6 4327,5 8295,7
| стерство
| внутрішніх
| справ України
| Разом: 990010,4

|010 Видатки 56100,0 20000,0 36100,0
|607 на паспортизацію
| населення України
| Разом: 56100,0

|060 Матеріально- 6605,0 6605,0
|101 технічне
| забезпечення
| спеціальних
| підрозділів
| по боротьбі
| з організованою
| злочинністю
| Разом: 6605,0

|060 Під- 534530,0 534530,0 414300,0 155806,4 147510,7 4197,5 8295,7
|102 розділи
| органів
| внутрішніх
| спра

| Разом: 690336,4

|060 Поточне 126424,1 126424,1 87202,1 3300,0 3300,0
|201 утримання
| внутрішніх
| військ МВС
| України

| Разом: 129724,1

|060 Державна 99500,0 99500,0 92000,0 3534,9 3534,9 130,0
|701 пожежна
| охорон
| Разом: 103034,9

|130 Утриман- 2241,0 2241,0 1659,2
|203 ня та
| навчально-
| тренувальна
| робота
| дитячо-юнацьких
| спортивних шкіл
| Разом: 2241,0

|130 Утримання 1802,4 1802,4 1481,8
|204 апарату
| управління
| фізкультурно-
| спортивних
| організацій
| Разом: 1802,4

|130 Фінансова 166,6 166,6
|205 підтримка
| спортивних
| споруд
| Разом: 166,6
|----------------------------------------------------------------------------
|110 Міні- 1681941,0 1681768,1 12447,6 172,9 2292,1 2104,0 651,9 188,1
| стерство
| палива та
| енергетики
| України

Разом: 1684233,1

|010 Апарат 4237,0 4237,0 2415,6
|203 міністерств,
| інших центральних
| органів виконавчої
| влади та їх
| місцевих органів
| Разом: 4237,0
|040 Прикладні 3491,0 3491,0
|201 наукові та
| науково-
| технічні розробки
| з пріоритетних
| напрямів

Разом: 3491,0

|040 Державні 1788,0 1788,0
|202 науково-
| технічні
| програми
| та наукові
| частини
| інших програм

Разом: 1788,0

|040 Державне 805,0 805,0
|203 замовлення
| у сфері науки
| Разом: 805,0

|080 Спеціалі- 17467,4 17294,5 9332,0 172,9 1666,7 1621,9 516,1 44,8
|201 зовані
| лікарні та
| інші спеціалізовані
| заклади (центри,
| диспансери,госпіталі
| для інвалідів ВВВ,
| лепрозорії, медико-
| санітарні частини
| тощо, що мають
| ліжкову мережу)

Разом: 19134,1

|080 Санітарно-1152,6 1152,6 700,0 625,4 482,1 135,8 143,3
|701 епідеміологічні
| станції
| Разом: 1778,0

|090 Кошти на 50000,0 50000,0
|410 виплату
| заборгованості з
| регресивних позовів та
| одноразової допомоги
| по втраті професійної
| працездатності шахтарям
| та гірникам підприємств
| з підземного видобутку
| вугілля та залізної руди

Разом: 50000,0

|140 Видатки, 900000,0 900000,0
|104 пов'язані з
| реструктуризацією
| вугільної
| промисловості
| Разом: 900000,0

|140 Утримання 45000,0 45000,0
|105 державної
| воєнізованої
| гірничорятувальної
| служби

Разом: 45000,0

|140 Державна 623000,0 623000,0
|106 підтримка
| вугледобувних
| підприємств

Разом: 623000,0

|140 Утримання 35000,0 35000,0
|112 зупинених
| блоків ЧАЕС

Разом: 35000,0
----------------------------------------------------------------------------
|120 Мініс- 172936,7 169816,7 27568,0 3120,0 18794,8 14073,9 3990,3 4720,9
| терство
| економіки
| України
| Разом: 191731,5

|010 Апарат 28951,8 28651,8 15780,6 300,0 9,0 9,0
|203 міністерств,
| інших
| центральних органів
| виконавчої влади та їх
| місцевих органів
| Разом: 28960,8

|030 Внески 70,0 70,0
|101 до бюджету ООН,
| органів і спеціальних
| установ системи ООН
| та інших міжнародних
| організацій

Разом: 70,0

|030 Фінансування 879,0 879,0
|205 діяльності
| міжурядових
| двосторонніх
| комісій
| Разом: 879,0

|030 Міжнародні 8000,0 8000,0
|300 культурні,
| наукові
| та інформаційні
| зв'язки

Разом: 8000,0

|040 Прикладні 12522,0 12522,0 3118,0 100,0 100,0 65,0
|201 наукові
| та науково-технічні
| розробки з
| пріоритетних напрямів
| Разом: 12622,0

|040 Державні 10769,0 10769,0
|202 науково-технічні
| програми та наукові
| частини інших програ
| Разом: 10769,0

|040 Державне 2071,0 2071,0 197,0
|203 замовлення
| у сфері науки
| Разом: 2071,0

|040 Наукові 4050,0 4050,0 1404,0
|205 програми з
| проблем
| стандартизації,
| сертифікації та
| еталонної бази
| Разом: 4050,0

|040 Інші 902,8 902,8 240,0
|207 заходи у сфері
| наукової та
| науково-технічної
| діяльності
| Разом: 902,8

|050 Мобілізаційна 8759,0 8759,0 640,5
|600 підготовка
| галузей народного
| господарства
| Разом: 8759,0

|070 Дошкільні 54,0 54,0 26,8
|101 заклади освіти

| Разом: 54,0

|070 Вищі 310,0 310,0 132,2 1908,6 1908,6 954,3
|601 заклади освіти
| I та II рівнів акредитації
| Разом: 2218,6

|070 Заклади 504,2 504,2 237,0 871,6 796,6 500,0 75,0
|701 післядипломної
| освіти III-IV рівнів
| акредитації (академії,
| інститути, центри
| підвищення класифікації,
| перепідготовки,
| вдосконалення)

Разом: 1375,8

|100 Відомчий 650,0 650,0
|104 житловий
| фонд
| (капітальний ремонт)

Разом: 650,0

|110 Творчі 20,0 20,0
|101 спілки
| Разом: 20,0

|110 Бібліотеки 422,7 422,7 96,6 70,0 65,0 24,2 5,0
|201
| Разом: 492,7

|110 Музеї 48,4 48,4 11,8
|202 і виставки
| Разом: 48,4

|110 Заповідники 1490,5 1490,5 345,2 785,7 705,7 247,6 80,0
|203
| Разом: 2276,2

|120 Періодичні 26,5 26,5
|201 видання
| (гаазети та журнали)
| Разом: 26,5

|140 Видатки 25000,0 25000,0
|201 на фінансування
| заходів з конверсії
| підприємств оборонного
| комплексу і створення
| нових видів цивільної
| продукції

Разом: 25000,0

|140 Кошти 10000,0 10000,0
|202 на розвиток
| вітчизняного
| сільськогосподарського
| машинобудування
| Разом: 10000,0

|140 Видатки 10000,0 10000,0
|203 спеціального
| призначення Державного
| комітету промислової
| політики України
| Разом: 10000,0

|140 Консервація 3000,0 3000,0
|402 потужностей
| з виробництва важкої води
| та інших спеціальних
| об'єктів
| Разом: 3000,0

|140 Видатки на 15000,0 15000,0
|403 реструктуризацію
| залізорудних підприємств
| з підземного видобутку
| руди
| Разом: 15000,0

|150 Реставрація 2000,0 2000,0
|201 пам'яток
| архітектури

Разом: 2000,0

|150 Розробка 300,0 300,0
|202 схем та
| проектних рішень масового
| застосування
| Разом: 300,0

|150 Операційні 130,0 130,0
|203 видатки - паспортизація,
| інвентаризація пам'яток
| архітектури, премії
| по архітектурі

Разом: 130,0

|180 Державна 800,0 800,0
|104 програма
| створення служби
| єдиного часу
| та придбання для
| Національного фонду
| стандартів нормативної
| інформації
| Разом: 800,0

|180 Фінансування 400,0 400,0 1885,0 1885,0
|107 міжгалузевих
| енергозберігаючих
| заходів

Разом: 2285,0

|180 Фінансування 2022,3 2022,3 1150,0
|204 центрів
| стандартизації, метрології
| і сертифікації для
| проведення державного
| нагляду

Разом: 2022,3

|180 Фінансування 1367,0 1297,0 340,7 70,0 475,3 414,4 174,5 60,9
|207 робіт з
| хіміко-токсикологічного та
| фізико-хімічного контролю

Разом: 1842,3

|200 Збереження 32,0 32,0 13,0 20,0 20,0 10,4
|600 природно-заповідного фонду
| Разом: 52,0

|210 Фінансування 7800,0 7800,0
|103 невідкладних
| заходів по розв'язанню
| соціально-економічних та
| екологічних наслідків
| діяльності Яворівського
| ДГХП "Сірка", Стебницького
| ДГХП "Полімінерал"
| та Роздільського
| ДГХП "Сірка"
| Разом: 7800,0

|220 Утримання 8036,1 7936,1 3834,6 100,0 12669,6 8169,6 2014,3 4500,0
|202 і розвиток
| системи матеріального
| резерву

Разом: 20705,7

|220 Відшкодування 6548,4 6548,4
|203 витрат
| підприємствам, установам,
| організаціям, пов'язаних
| з обслуговуванням
| цінностей матеріального
| резерву

Разом: 6548,4
|----------------------------------------------------------------------------
|140 Мініс- 629429,9 594139,9 115620,1 35290,0 20092,0 5567,0 4529,5 14525,0
| терство закордонних
| справ України
| Разом: 649521,9

|010 Апарат 9679,2 9179,2 3213,7 500,0
|203 міністерств,
| інших центральних органів
| виконавчої влади та їх
| місцевих органів

Разом: 9679,2

|030 Внески до бюджету ООН, 304725,0 304725,0
|101 органів і спеціальних
| установ системи ООН та
| інших міжнародних
| організацій

Разом: 304725,0

|030 Утримання 290358,0 261668,0 112012,0 28690,0 19922,0 5427,0 4499,5 14495,0
|102 дипломатичних
| представництв України
| за кордоном

Разом: 310280,0

|030 Придбання 6100,0 6100,0
|103 за кордоном
| у державну власність
| України приміщень для
| розміщення дипломатичних
| представництв України

Разом: 6100,0

|030 Витрати, 4110,0 4110,0
|104 пов'язані
| з відрядженнями за кордон
| працівників органів
| державної влади

Разом: 4110,0

|030 Інші витрати 5007,0 5007,0
|105 неторговельного
| характеру
| Разом: 5007,0

|030 Внески 5150,0 5150,0
|202 до установ
| і організацій СНД
| Разом: 5150,0

|030 Протокольні 1180,0 1180,0
|204 заходи,
| пов'язані з офіційними
| візитами
| Разом: 1180,0

|030 Утримання 2300,0 2300,0 9,4
|206 Українського
| науково-технологічного
| центру по зобов'язаннях
| Уряду

Разом: 2300,0

|040 Прикладні 195,0 195,0 125,0
|201 наукові та
| науково-технічні
| розробки з
| пріоритетних
| напрямів

Разом: 195,0

|070 Заклади 550,7 550,7 260,0 170,0 140,0 30,0 30,0
|701 післядипломної
| освіти III-IV рівнів
| акредитації (академії,
| інститути, центри
| підвищення класифікації,
| перепідготовки,
| вдосконалення)

Разом: 720,7

|120 Періодичні 75,0 75,0
|201 видання
| (газети та журнали)
| Разом: 75,0
|--------------------------------------------------------------------------
|170 Державний 123813,1 110693,1 21195,4 13120,0 25298,1 19428,1 4591,3 5870,0
| комітет
| інформаційної політики,
| телебачення і
| радіомовлення України

Разом: 149111,2

|010 Апарат 1156,9 1156,9 671,8
|203 міністерств,
| інших центральних органів
| виконавчої влади та їх
| місцевих органів

Разом: 1156,9

|040 Прикладні 253,0 253,0
|201 наукові та
| науково-технічні розробки з
| пріоритетних напрямів

Разом: 253,0

|040 Державні 350,0 350,0
|202 науково-технічні
| програми та наукові
| частини інших програм

Разом: 350,0

|070 Дошкільні 186,1 186,1 100,9
|101 заклади освіти
| Разом: 186,1

|070 Заклади 249,3 229,3 135,3 20,0 160,0 160,0 36,0
|701 післядипломної
| освіти III-IV рівнів
| акредитації (академії,
| інститути, центри
| підвищення
| класифікації,
| перепідготовки,
| вдосконалення)

Разом: 409,3

|110 Творчі спілки 161,0 161,0
|101

Разом: 161,0

|110 Інші , 1034,2 934,2 372,8 100,0
|502 культурно-освітні
| заклади та заходи

Разом: 1034,2

|120 Телебачення 110292,8 97292,8 19914,6 13000,0 25138,1 19268,1 4555,3 5870,0
|100 і радіомовлення

Разом: 135430,9

|120 Періодичні 1529,8 1529,8
|201 видання
| (газети та журнали)

Разом: 1529,8

|120 Видавництва 5100,0 5100,0
|301
| Разом: 5100,0

|120 Інші засоби 3500,0 3500,0
|400 масової інформації

| Разом: 3500,0
|---------------------------------------------------------------------------
|180 Мініс- 162185,5 126475,7 20539,1 35709,8 18719,6 13918,9 3422,7 4800,7
| терство
| культури
| і мистецтв України

Разом: 180905,1

|010 Апарат 1159,8 1159,8 695,1
|203 міністерств,
| інших центральних органів
| виконавчої влади та їх
| місцевих органів

Разом: 1159,8

|040 Фундаментальні 100,0 100,0 69,1
|101 дослідження
| наукових установ
| Разом: 100,0

|040 Прикладні 597,0 597,0 405,0
|201 наукові
| та науково-технічні
| розробки з пріоритетних
| напрямів

Разом: 597,0

|040 Інші 2490,0 490,0 281,0 2000,0
|207 заходи у сфері
| наукової та
| науково-технічної
| діяльності

Разом: 2490,0

|070 Дошкільні 133,5 133,5 39,0 45,1 45,1
|101 заклади освіти
| Разом: 178,6

|070 Загально- 725,0 725,0 335,0
|201 освітні школи
| (в т.ч. школа-дитячий садок,
| інтернат при школі),
| спеціалізовані школи, ліцеї,
| гімназії, колегіуми

Разом: 725,0

|070 Загальноосвітні 2981,3 2981,3 1783,3 139,9 134,2 9,9 5,7
|301 школи-інтернати,
| загальноосвітні
| санаторні школи-інтернати

Разом: 3121,2

|070 Вищі 778,2 778,2 326,8 143,8 130,8 30,7 13,0
|601 заклади освіти
| I та II рівнів
| акредитації

Разом: 922,0

|070 Вищі 19686,8 19686,8 11306,0 15722,8 11739,1 3107,6 3983,7
|602 заклади освіти
| III та IV рівнів
| акредитації

Разом: 35409,6

|070 Заклади 498,7 498,7 339,1 203,7 198,7 80,2 5,0
|701 післядипломної
| освіти III-IV рівнів
| акредитації (академії,
| інститути, центри
| підвищення класифікації,
| перепідготовки,
| вдосконалення)

| Разом: 702,4

|070 Методична 88,9 88,9 33,4
|802 робота,
| інші заходи по народній
| освіті

Разом: 88,9

|110 Творчі 2486,0 2486,0
|101 спілки

Разом: 2486,0

|110 Театри 18000,0 12050,0 5950,0
|102
| Разом: 18000,0

|110 Філармонії, 65459,9 42302,9 23157,0
|103 музичні
| колективи і ансамблі
| та інші заклади та
| заходи по мистецтву

Разом: 65459,9

|110 Видатки 1000,0 1000,0
|104 на заходи,
| передбачені державними і
| місцевими програмами
| розвитку культури і
| мистецтва

Разом: 1000,0

|110 Бібліотеки 13045,8 12108,0 2288,9 937,8 487,3 394,6 19,1 92,7
|201
| Разом: 13533,1

|110 Музеї 9039,4 7334,4 1772,0 1705,0 1459,5 803,5 52,5 656,0
|202 і виставки
| Разом: 10498,9

|110 Заповідники 5338,1 4378,1 702,9 960,0 414,5 369,9 78,9 44,6
|203
| Разом: 5752,6

|110 Школи 40,0 40,0
|205 естетичного
| виховання дітей

Разом: 40,0

|110 Кінема- 16500,0 16500,0
|300 тографія

Разом: 16500,0

|110 Державні 165,0 165,0
|501 премії України
| в галузі літератури та
| мистецтва

Разом: 165,0

|110 Інші 1605,8 1605,8 162,5 103,0 103,0 43,8
|502 культурно-освітні
| заклади та заходи
| Разом: 1708,8

|120 Періодичні 266,3 266,3
|201 видання
| (газети та журнали)
| Разом: 266,3
|---------------------------------------------------------------------------
|210 Мі- 1488462,0 1481268,0 1145202,7 7194,0 909400,0 888594,0 12000,0 20806,0
| ністерство
| оборони
| України

Разом: 2397862,0

|030 Витрати, 85,0 85,0
|104 пов'язані з
| відрядженнями за кордон
| працівників органів
| державної влади

Разом: 85,0

|050 Утримання 1306119,4 1306119,4 1126077,5 656321,4 656321,4 12000,0
|100 Збройних
| Сил України

Разом: 1962440,8

|050 Закупівля 64068,9 64068,9 13931,1 13931,1
|200 озброєння та
| військової техніки
| Разом: 78000,0

|050 Капітальне 4289,6 4289,6 1710,4 1710,4
|301 будівництво
| і придбання обладнання в
| системі Міністерства
| оборони України

Разом: 6000,0

|050 Будівництво 5594,0 5594,0 19406,0 19406,0
|302 житла для
| військовослужбовців

Разом: 25000,0

|050 Науково- 57768,9 57768,9 46231,1 46231,1
|400 дослідні і
| дослідно-конструкторські
| роботи

Разом: 104000,0

|050 Участь 20000,0 20000,0 13539,5
|501 в міжнародних
| заходах по підтримці миру

Разом: 20000,0

|050 Національний 427,5 427,5 214,7
|502 координаційний
| центр адаптації
| військовослужбовців,
| звільнених у запас

Разом: 427,5

|050 Фінансування 1952,6 352,6 1600,0 1800,0 400,0 1400,0
|504 заходів щодо
| ліквідації стратегічних
| озброєнь

Разом: 3752,6

|050 Підготовка 11606,1 11606,1 4400,0 10000,0 10000,0
|505 призовників
| для Збройних Сил України
| та інших військових
| формувань в навчальних
| організаціях Товариства
| сприяння обороні України

Разом: 21606,1

|050 Забезпечення 15000,0 15000,0 2000,0 2000,0
|507 живучості та
| вибухопожежобезпеки
| арсеналів, баз і складів
| озброєння ракет і
| боєприпасів Збройних Сил
| України, утилізації
| непридатних для подальшого
| використання і зберігання
| звичайних видів боєприпасів
| Разом: 17000,0

|050 Відновлення 158000,0 158000,0
|508 і модернізація
| військової авіації
| Разом: 158000,0

|130 Інші видатки 1550,0 1550,0 971,0
|206

Разом: 1550,0
|---------------------------------------------------------------------------
|220 М-1354475,6 1342072,4 492699,9 12403,2 522977,0 421876,6 160231,1 101100,4
| міністерство
| освіти
| і науки України

Разом: 1877452,6

|010 Апарат 2563,1 2563,1 1566,9
|203 міністерств,
| інших центральних органів
| виконавчої влади та їх
| місцевих органів

Разом: 2563,1

|040 Фундаментальні 55484,5 55484,5 35336,7 659,4 659,4 289,0
|101 дослідження наукових
установ

Разом: 56143,9

|040 Державний фонд 9000,0 9000,0
|102 фундаментальних
| досліджень

Разом: 9000,0

|040 Прикладні 11773,5 11773,5 7161,3 15344,0 15344,0 6460,0
|201 наукові та
| науково-технічні розробки з
| пріоритетних напрямів

Разом: 27117,5

|040 Державні 31758,0 31758,0 803,4
|202 науково-технічні
| програми та наукові
| частини інших програм

Разом: 31758,0

|040 Державне 9424,0 9424,0 421,5 153,9 153,9 90,3
|203 замовлення
| у сфері науки

Разом: 9577,9

|040 Міжнародне 14230,0 14230,0
|204 науково-технічне
| співробітництво

Разом: 14230,0

|040 Державні 2139,2 2139,2
|206 премії України
| та державні стипендії в
| галузі науки і техніки

Разом: 2139,2

|040 Інші 14520,0 14520,0 1177,3 130,0 130,0 74,2
|207 заходи у сфері
| наукової та
| науково-технічної
| діяльності

Разом: 14650,0

|070 Дошкільні 622,4 612,4 270,4 10,0 74,0 74,0
|101 заклади освіти
| Разом: 696,4

|070 Загальноосвітні 6021,6 5971,6 2165,2 50,0 100,0 100,0
|301 школи-інтернати,
| загальноосвітні
| санаторні школи-інтернати

Разом: 6121,6

|070 Позашкільні 13214,9 13064,9 1376,0 150,0 300,0 300,0 80,0
|401 заклади
| освіти, заходи із
| позашкільної
| роботи з дітьми
| Разом: 13514,9

|070 Про- 329874,0 322989,0 126515,3 6885,0 54395,0 48195,0 10700,0 6200,0
|501 фесійно-технічні
| заклади освіти
| Разом: 384269,0

|070 Професійно- 2534,9 2378,9 814,2 156,0 40,0 40,0
|502 технічні
| училища соціальної
| реабілітації

Разом: 2574,9

|070 Вищі 129144,0 128531,8 65260,9 612,2 64603,6 55164,6 16520,2 9439,0
|601 заклади освіти
| I та II рівнів
| акредитації
| Разом: 193747,6

|070 Вищі 546683,4 543193,4 220555,3 3490,0 360118,1 280558,5 123762,8 79559,6
|602 заклади освіти
| III та IV рівнів
| акредитації
| Разом: 906801,5

|070 Київський 43209,8 42209,8 21213,5 1000,0 15584,0 9884,0 1930,0 5700,0
|603 національний
| університет імені
| Тараса Шевченка
| Разом: 58793,8
|070 Заклади 1078,1 1078,1 754,3 1259,4 1060,6 192,6 198,8
|701 післядипломної
| освіти III-IV рівнів
| акредитації (академії,
| інститути, центри
| підвищення класифікації,
| перепідготовки,
| вдосконалення)

Разом: 2337,5

|070 Інші 700,2 700,2 360,6
|702 заклади і заходи
| післядипломної освіти
| Разом: 700,2

|070 Придбання 83693,0 83693,0
|801 підручників
| Разом: 83693,0

|070 Методична 28387,2 28337,2 2913,7 50,0 10165,0 10165,0 120,0
|802 робота, інші
| заходи по народній освіті

Разом: 38552,2

|070 Централізовані 400,0 400,0 280,8
|804 бухгалтерії
| Разом: 400,0

|080 Спеціалізо- 362,2 362,2 217,2 15,2 12,2 3,0
|201 вані лікарні та
| інші спеціалізовані
| заклади (центри,
| диспансери, госпіталі
| для інвалідів ВВВ,
| лепрозорії,
| медико-санітарні
| частини тощо, що
| мають ліжкову мережу)

Разом: 377,4

|080 Поліклініки 449,8 449,8 288,9 35,4 35,4 12,0
|300 і амбулаторії
| (крім спеціалізованих
| поліклінік та загальних
| і спеціалізованих
| стоматологічних
| поліклінік)

Разом: 485,2

|110 Музеї 51,3 51,3 24,8
|202 і виставки
| Разом: 51,3

|120 Періодичні 37,5 37,5
|201 видання
| (газети та журнали)
| Разом: 37,5

|130 Проведення 4094,4 4094,4
|201 навчально-тренувальних
| зборів і змагань
| Разом: 4094,4

|130 Утримання та 2072,3 2072,3 1400,0
|203 навчально-тренувальна
| робота
| дитячо-юнацьких
| спортивних шкіл
| Разом: 2072,3

|130 Утримання 1517,4 1517,4 550,9
|204 апарату
| управління
| фізкультурно-спортивних
| організацій
| Разом: 1517,4

|130 Фінансова 2315,9 2315,9 907,6
|205 підтримка
| спортивних споруд
| Разом: 2315,9

|180 Фінансування 800,0 800,0
|103 Національної
| програми досліджень
| використання ресурсів
| Азово-Чорноморського
| басейну, інших районів
| Світового океану

Разом: 800,0

|180 Фінансування 5819,0 5819,0 139,2
|105 витрат,
| пов'язаних з
| функціонуванням
| антарктичної станції
| "Академік Вернадський"

Разом: 5819,0

|180 Фінансування 500,0 500,0 224,0
|108 спецінформацій

Разом: 500,0

----------------------------------------------------------------------------
|230 Мі- 526819,0 460910,1 148152,9 65908,9 165324,4 143170,6 37346,5 22153,8
| ністерство охорони
| здоров'я України

Разом: 692143,4

|010 Апарат 1869,3 1869,3 1114,1
|203 міністерств,
| інших центральних
| органів виконавчої влади
| та їх місцевих органів

Разом: 1869,3

|040 Фундаментальні 11810,0 11810,0 7855,3
|101 дослідження
| наукових установ

Разом: 11810,0

|040 Прикладні 18027,0 18027,0 11481,2 3554,1 3554,1 1021,1
|201 наукові та
| науково-технічні розробки з
| пріоритетних напрямів

Разом: 21581,1

|040 Державні 6564,0 6564,0 722,0
|202 науково-технічні
| програми та наукові
| частини інших програм

Разом: 6564,0

|040 Державне 1365,0 1365,0 280,0
|203 замовлення у
| сфері науки

Разом:1365,0

|040 Інші 1291,0 1291,0 531,7
|207 заходи у сфері
| наукової та
| науково-технічної
| діяльності

Разом: 1291,0

|070 Дошкільні 60,3 60,3 16,4 45,0 42,5 3,3 2,5
|101 заклади освіти
| Разом: 105,3

|070 Вищі 258,6 258,6 161,0 672,7 616,0 197,4 56,7
|601 заклади освіти
| I та II рівнів
| акредитації

Разом: 931,3

|070 Вищі 61312,3 61312,3 34471,2 117766,7 102445,7 29993,1 15321,0
|602 заклади освіти
| III та IV рівнів
| акредитації

Разом: 179079,0

|070 Заклади 10373,3 10373,3 6426,1 3525,1 3033,6 861,0 491,5
|701 післядипломної
| освіти III-IV рівнів
| акредитації (академії,
| інститути, центри
| підвищення класифікації,
| перепідготовки,
| вдосконалення)

Разом: 13898,4

|070 Методична 819,0 819,0 51,9
|802 робота, інші
| заходи по народній освіті

Разом: 819,0

|080 Лікарні 26886,1 26522,6 9672,5 363,5 3218,8 2546,5 420,8 672,3
|101

Разом: 30104,9

|080 Спеціалі- 50200,8 49519,7 15600,6 681,1 3378,2 2553,1 322,9 825,1
|201 зовані лікарні
| та інші спеціалізовані
| заклади (центри,
| диспансери, госпіталі
| для інвалідів ВВВ,
| лепрозорії,
| медико-санітарні частини
| тощо, що мають
| ліжкову мережу)

Разом: 53579,0

|080 Клініки 143645,3 110325,8 34399,4 33319,5 4547,3 3953,6 298,4 593,7
|202 науково-дослідних
| інститутів

Разом: 148192,6

|080 Санаторії 26671,0 26239,3 5301,2 431,7 6548,0 5538,7 517,9 1009,3
|204 для хворих
| туберкульозом

Разом: 33219,0

|080 Санаторії 20091,4 19916,4 4969,0 175,0 7371,6 6075,5 168,0 1296,1
|205 для дітей та
| підлітків
| (нетуберкульозні)

Разом: 27463,0

|080 Поліклініки 1937,7 1922,7 753,9 15,0 97,8 93,8 31,9 4,0
|300 і амбулаторії
| (крім спеціалізованих
| поліклінік та загальних

| і спеціалізованих

| стоматологічних
| поліклінік)

Разом: 2035,5

|080 Спеціалізовані 2633,6 2543,6 1006,9 90,0 206,6 201,6 53,0 5,0
|400 поліклініки
| (в тому числі диспансери,
| медико-санітарні частини,
| пересувні консультативні
| діагностичні центри, тощо,
| які не мають ліжкового
| фонду)

Разом: 2840,2

|080 Загальні 4517,5 4395,9 1623,9 121,6 1103,7 1029,7 231,0 74,0
|500 і спеціалізовані
| стоматологічні поліклініки

Разом: 5621,2

|080 Санітарно- 14824,7 14331,7 6635,2 493,0 6921,9 6053,4 1364,6 868,5
|701 епідеміологічні
| станції

Разом: 21746,6

|080 Заходи 6000,0 6000,0
|703 по боротьбі
| з епідеміями

Разом: 6000,0

|081 Інші 114411,4 84220,4 4701,0 30191,0 6148,9 5214,8 1848,1 934,1
|002 заходи по охороні
| здоров'я

Разом: 120560,3

|110 Бібліотеки 1081,6 1054,1 302,3 27,5 67,0 67,0
|201

Разом: 1148,6

|110 Музеї 168,1 168,1 76,1 151,0 151,0 14,0
|202 і виставки

Разом: 319,1

--------------------------------------------------------------------------
|240 Мін- 335788,5 323307,0 123292,8 12481,5 244259,5 229802,8 3459,2 14456,7
| істерство екології
| та природних ресурсів
| України

Разом: 580048,0

|010 Апарат 52942,8 52942,8 36788,3 2357,2 2182,2 77,0 175,0
|203 міністерств, інших
| центральних органів
| виконавчої влади та їх
| місцевих органів

Разом: 55300,0

|040 Фундаментальні 82,0 82,0 59,6
|101 дослідження
| наукових установ

Разом: 82,0

|040 Прикладні 5177,0 5177,0 1212,3 567,0 567,0 275,6
|201 наукові та
| науково-технічні
| розробки з пріоритетних
| напрямів

Разом: 5744,0

|040 Державні 3521,0 3521,0 138,7
|202 науково-технічні
| програми та наукові
| частини інших програм

Разом: 3521,0

|040 Державне 740,0 740,0 29,3
|203 замовлення у
| сфері науки

Разом: 740,0

|070 Дошкільні 423,6 423,6 225,0
|101 заклади освіти

Разом: 423,6

|070 Вищі 4894,6 4794,6 2487,8 100,0 2236,9 2055,2 473,2 181,7
|601 заклади освіти
| I та II рівнів
| акредитації

Разом: 7131,5

|070 Заклади 263,4 263,4 191,6 254,5 254,5
|701 післядипломної
| освіти III-IV рівнів
| акредитації (академії,
| інститути, центри
| підвищення класифікації,
| перепідготовки,
| вдосконалення)

Разом: 517,9

|070 Інші 19,6 19,6
|702 заклади і заходи
післядипломної освіти

Разом: 19,6

|140 Геологорозвідувальні 200000,0 200000,0
|301 роботи, що фінансуються
| за рахунок відрахувань
| видобувних підприємств

Разом: 200000,0

|140 Роботи 1000,0 1000,0
|303 по вивченню
| газоносності, розробці
| методів дегазації
| вугільних пластів,
| вирішенню проблем
| пошуку, використанню
| метану

Разом: 1000,0

|160 Проведення 20000,0 20000,0
|103 земельної
| реформи

Разом: 20000,0

|160 Експлуатація 77805,5 67805,5 11040,0 10000,0 2000,0 1950,0 600,0 50,0
|201 загальнодержавних і
| міжгосподарських
| державних меліоративних
| систем
| Разом: 79805,5

|160 Лісове 56290,5 56290,5 38467,0
|600 господарство
| і мисливство

Разом: 56290,5

|180 Утримання 17711,5 17510,0 9025,0 201,5 8000,0 6191,0 478,0 1809,0
|205 обласних,
| міських та інших
| гідрометеорологічних
| центрів, включаючи
| витрати на забезпечення
| збору, обробки і передачі
| оперативної
| гідрометеорологічної
| інформації і
| прогнозування

Разом: 25711,5

|180 Фінансування 3500,0 3500,0
|208 топографогеодезичних
| робіт

Разом: 3500,0

|200 Охорона 40940,0 39860,0 1080,0
|100 і раціональне
| використання водних
| ресурсів

Разом: 40940,0

|200 Охорона 3700,0 3700,0
|200 і раціональне
| використання земель

Разом: 3700,0

|200 Створення 9000,0 9000,0 5574,6
|300 захисних
| лісових насаджень та
| полезахисних лісових смуг

Разом: 9000,0

|200 Охорона 5630,0 5630,0
|400 і раціональне
| використання мінеральних
| ресурсів
| Разом: 5630,0

|200 Утримання 21069,0 20069,0 11949,0 1000,0 14207,9 8466,9 1159,0 5741,0
|500 місцевих
| природоохоронних органів
| Разом: 35276,9

|200 Збереження 9900,0 9900,0 5437,0 1560,0 1560,0 396,4
|600 природно-заповідного
| фонду

Разом: 11460,0

|200 Інші 255,0 155,0 55,6 100,0
|700 природоохоронні
| заходи

Разом: 255,0

|200 Утримання 923,0 923,0 612,0
|801 Головної
| державної інспекції по
| нагляду за ядерною
| безпекою

Разом: 923,0

|240 Фонд охорони 13076,0 6576,0 6500,0
|600 навколишнього природного
| середовища
| Разом: 13076,0
|---------------------------------------------------------------------------
|250 Мін- 2096873,7 2091753,7 19417,9 5120,0 638566,0 592556,0 39863,7 46010,0
| істерство праці та
| соціальної політики
| України

Разом: 2735439,7

|010 Апарат 4126,6 4126,6 2341,7 615,6 615,6
|203 міністерств,
| інших центральних органів
| виконавчої влади та їх
| місцевих органів

Разом: 4742,2

|040 Прикладні 2541,0 2541,0 955,7 610,0 610,0 317,2
|201 наукові та
| науково-технічні розробки
| з пріоритетних напрямів

Разом: 3151,0

|040 Державні 312,0 312,0 124,8
|202 науково-технічні
| програми та наукові
| частини інших програм

Разом: 312,0

|070 Дошкільні 107,3 107,3 32,4
|101 заклади освіти
| Разом: 107,3

|070 Вищі 2075,2 2075,2 662,2 90,8 80,8 16,8 10,0
|601 заклади освіти
| I та II рівнів
| акредитації

Разом: 2166,0

|070 Заклади 99,7 99,7 72,5 100,0 100,0 25,0
|701 післядипломної
| освіти III-IV рівнів
| акредитації (академії,
| інститути, центри
| підвищення класифікації,
| перепідготовки,
| вдосконалення)

Разом: 199,7

|070 Інші 201,0 201,0 47,2
|702 заклади і заходи
| післядипломної освіти

Разом: 201,0

|080 Клініки 1442,1 1424,1 349,9 18,0 3,5 3,5
|202 науково-дослідних
| інститутів

Разом: 1445,6

|080 Санаторії 3456,0 1456,0 244,8 2000,0
|204 для хворих
| туберкульозом

Разом: 3456,0

|081 Інші 13650,9 13650,9 2560,2 146,1 146,1 4,7
|002 заходи по охороні
| здоров'я

Разом: 13797,0

|090 Кошти 741015,0 741015,0
|101 бюджету, що
| передаються до Пенсійного
| фонду України на виплату
| пенсій військовослужбовцям
| рядового, сержантського та
| старшинського складу
| строкової служби та
| їх сім'ям

Разом: 741015,0

|090 Кошти 1091210,0 1091210,0
|102 бюджету, що
| передаються до Пенсійного
| фонду України на
| погашення заборгованості
| по виплаті пенсій
| військовослужбовцям
| рядового, сержантського
| та старшинського складу
| і їх сім'ям та
| фінансування пенсій,
| призначених за різними
| пенсійними програмами

Разом: 1091210,0

|090 Кошти 200,0 200,0
|103 бюджету, що
| передаються до Фонду
| соціального страхування
| від нещасних випадків на
| виробництві та професійних
| захворювань України на
| його утворення

Разом: 200,0

|090 Кошти 67450,3 67450,3
|104 на виплату щорічної
| разової грошової
| допомоги ветеранам війни

Разом: 67450,3

|090 Програма 1850,0 1850,0
|408 протезування
| Разом: 1850,0

|090 Утримання 1791,5 1699,5 363,3 92,0
|409 стаціонарів
| при протезуванні
| Разом: 1791,5

|090 Інші видатки 8485,2 5475,2 3010,0
|412
| Разом: 8485,2

|091 Кошти 130000,0 130000,0 1890,0
|000 з бюджету, що
| передаються до Фонду
| України соціального
| захисту інвалідів
| Разом: 130000,0

|091 Фінансова 10042,0 10042,0
|209 підтримка
| громадських організацій
| інвалідів і ветеранів

Разом: 10042,0

|180 Утримання 16817,9 16817,9 9773,2
|206 місцевих органів
| Держнаглядохоронпраці

Разом: 16817,9

|240 Державний 597000,0 556000,0 39500,0 41000,0
|300 фонд сприяння
| зайнятості населення
| України

Разом: 597000,0

240 Фонд 40000,0 35000,0 5000,0
700 України соціального
захисту інвалідів

Разом: 40000,0

---------------------------------------------------------------------------
280 Мі- 421942,4 407122,6 162249,7 14819,8 169310,9 147141,8 21094,5 22169,1
ністерство аграрної
політики України

Разом: 591253,3

010 Апарат 4967,7 4967,7 2487,2
203 міністерств,
інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 4967,7

040 Фундамен- 37538,0 37538,0 22980,4
101 тальні дослідження
наукових установ

Разом: 37538,0

040 Прикладні 29802,0 29802,0 17217,3 500,0 500,0 275,0
201 наукові
та науково-технічні
розробки з
пріоритетних напрямів

Разом: 30302,0

040 Державні 1294,0 1294,0 647,0
202 науково-технічні
програми та наукові
частини інших програм

Разом: 1294,0

040 Державне 4798,0 4798,0 870,0
203 замовлення
у сфері науки

Разом: 4798,0

040 Інші 4273,0 4273,0 2929,0
207 заходи у сфері
наукової та
науково-технічної
діяльності

Разом: 4273,0

070 Дошкільні 24036,5 24036,5 12281,4
101 заклади освіти

Разом: 24036,5

070 Позашкільні 3976,0 3976,0 2194,8
401 заклади
освіти, заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

Разом: 3976,0

070 Вищі 56383,9 55964,5 27599,6 419,4 23387,4 18876,1 4769,3 4511,3
601 заклади освіти
I та II рівнів
акредитації

Разом: 79771,3

070 Вищі 67941,8 67031,8 34430,6 910,0 42043,0 29423,0 5800,0 12620,0
602 заклади освіти
III та IV рівнів
акредитації

Разом: 109984,8

070 Заклади 1344,9 1344,9 874,3 683,0 633,0 3,0 50,0
701 післядипломної
освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення класифікації,
перепідготовки,
вдосконалення)

Разом: 2027,9

070 Інші 3187,0 3187,0 1973,0
702 заклади і заходи
післядипломної освіти

Разом: 3187,0

070 Методична 438,8 161,3 117,3 277,5
802 робота, інші
заходи по народній освіті

Разом: 438,8

070 Інші 1229,8 1229,8 810,3 570,0 538,0 161,0 32,0
806 заклади освіти

Разом: 1799,8

080 Фельдшер- 836,0 836,0 434,0
600 сько-акушерські
пункти

Разом: 836,0

081 Інші 4200,0 4200,0
002 заходи по охороні
здоров'я

Разом: 4200,0

091 Будинки- 517,4 517,4 150,0
208 інтернати
агропромислового
комплексу

Разом: 517,4

110 Палаци і 1728,9 1728,9 1255,4
204 будинки культури,
клуби та інші заклади
клубного типу

Разом: 1728,9

130 Проведення 755,0 755,0
201 навчально-тренувальних
зборів і змагань

Разом: 755,0

130 Проведення 150,0 150,0
202 заходів з
нетрадиційних видів
спорту і масових заходів
з фізичної культури

Разом: 150,0

130 Утримання та 6185,4 6105,4 4248,8 80,0
203 навчально-тренувальна
робота
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

Разом: 6185,4

130 Утримання 79,6 79,6 57,9
204 апарату
управління
фізкультурно-спортивних
організацій

Разом: 79,6

130 Фінансова 330,0 330,0
205 підтримка
спортивних споруд

Разом: 330,0

150 Надання 10000,0 10000,0
108 державного
пільгового кредиту
індивідуальним сільським
забудовникам

Разом: 10000,0

160 Оплата 3372,0 3372,0
102 робіт по
докорінному поліпшенню
земель

Разом: 3372,0

160 Хімічна 900,0 900,0
104 паспортизація
земель

Разом: 900,0

160 Державна 14860,0 14860,0 3104,0
302 програма
селекції в тваринництві
та птахівництві

Разом: 14860,0

160 Заходи 2000,0 2000,0
303 по боротьбі з
шкідниками та хворобами
сільськогосподарських
рослин

Разом: 2000,0

160 Проти- 39633,6 39633,6
304 епізоотичні заходи

Разом: 39633,6

160 Підтримка 12000,0 12000,0 6773,0 6773,0 35,5
305 виробництва
продукції тваринництва та
рослинництва

Разом: 18773,0

160 Фінансу 60962,0 60962,0
306 вання витрат на
закладення і догляд за
молодими садами,
виноградниками і
ягідниками

Разом: 60962,0

160 Державна 14985,0 14985,0
307 програма селекції
в рослинництві

Разом: 14985,0

160 Державна 3044,0 3044,0
309 підтримка
селянських (фермерських)
господарств

Разом: 3044,0

160 Лісове 7507,3 7507,3 4450,1
600 господарство
і мисливство

Разом: 7507,3

160 Рибогос- 2626,1 2626,1 450,0
701 подарські заходи

Разом: 2626,1

160 Аквакультури 1092,5 1092,5
702

Разом: 1092,5

160 Капітальний 971,4 971,4
703 ремонт

Разом: 971,4

160 Утримання 10748,2 10448,2 3150,0 300,0 2465,2 2140,9 936,1 324,3
704 органів
рибоохорони

Разом: 13213,4

160 Селекція 322,1 322,1
705 в рибництві

Разом: 322,1

160 Розробка 1083,5 1083,5
802 проектно-кошторисної
документації, виготовлення
та випробування дослідних
зразків техніки для
сільського господарства,
харчової та переробної
промисловості

Разом: 1083,5

160 Фінансування 2000,0 2000,0
901 господарств,
що знаходяться в
особливо складних
кліматичних умовах

Разом: 2000,0

160 Інші 2353,9 2353,9
903 заходи та заклади
в галузі сільського
господарства, лісового
господарства, рибальства
та мисливства

Разом: 2353,9

161 Інші 34949,1 33194,6 17013,3 1754,5 31627,3 26995,8 9114,6 4631,5
013 бюджетні установи
агропромислового
комплексу

Разом: 66576,4

200 Збереження 1500,0 1393,0 524,0 107,0 300,0 300,0
600 природно-заповідного фонду

Разом: 1800,0

----------------------------------------------------------------------------
300 Державний 97138,1 81588,1 46253,3 15550,0 9038,4 8754,9 2495,7 283,5
комітет
статистики України

Разом: 106176,5

010 Апарат 62270,2 62270,2 41046,6 9038,4 8754,9 2495,7 283,5
203 міністерств, інших
центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 71308,6

010 Проведення 31550,5 16000,5 4239,0 15550,0
501 статистичних
досліджень і переписів

Разом: 31550,5

010 Ведення 960,0 960,0
502 записів про умови
життя домогосподарств

Разом: 960,0

040 Фундаментальні 640,0 640,0 376,7
101 дослідження
наукових установ

Разом: 640,0

040 Державні 1697,0 1697,0 591,0
202 науково-технічні
програми та наукові
частини інших програм

Разом: 1697,0

070 Інші 20,4 20,4
702 заклади і заходи
післядипломної освіти

Разом: 20,4

----------------------------------------------------------------------------
310 Мін- 652623,6 652443,5 76464,4 180,1 292848,3 220913,9 7883,4 71934,4
істерство транспорту
України

Разом: 945471,9

010 Апарат 2678,9 2678,9 1592,1
203 міністерств, інших
центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 2678,9

040 Прикладні 939,0 939,0
201 наукові та
науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів

Разом: 939,0

040 Державні 1630,0 1630,0
202 науково-технічні
програми та наукові
частини інших програм

Разом: 1630,0

040 Державне 150,0 150,0
203 замовлення у
сфері науки

Разом: 150,0

070 Дошкільні 20165,3 20165,3 7907,7
101 заклади освіти

Разом: 20165,3

070 Позашкільні 158,4 158,4 112,0
401 заклади
освіти, заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

Разом: 158,4

070 Вищі 5822,4 5822,4 2822,6 4864,4 4154,2 1383,0 710,2
601 заклади освіти
I та II рівнів
акредитації

Разом: 10686,8

070 Вищі 8579,3 8579,3 3996,0 8805,1 7292,7 3140,0 1512,4
602 заклади освіти
III та IV рівнів
акредитації

Разом: 17384,4

070 Інші 10,2 10,2 7,4
702 заклади і заходи
післядипломної освіти

Разом: 10,2

070 Методична 80,6 80,6 54,0
802 робота, інші
заходи по народній освіті

Разом: 80,6

080 Лікарні 93592,3 93437,2 51047,4 155,1 7278,8 5512,0 889,4 1766,8
101

Разом: 100871,1

080 Пологові 953,3 953,3 494,6
203 будинки

Разом: 953,3

080 Станції 1003,6 1003,6 550,5
208 переливання крові

Разом: 1003,6

080 Поліклініки 7935,0 7910,0 4867,6 25,0
300 і амбулаторії
(крім спеціалізованих
поліклінік та загальних
і спеціалізованих
стоматологічних
поліклінік)

Разом: 7935,0

080 Загальні 549,0 549,0 332,9
500 і спеціалізовані
стоматологічні поліклініки

Разом: 549,0

080 Фельдшерсько- 724,2 724,2 506,3
600 акушерські
пункти

Разом: 724,2

081 Інші 342,3 342,3 228,2
002 заходи по охороні
здоров'я

Разом: 342,3

110 Палаци 260,0 260,0 189,0
204 і будинки культури,
клуби та інші заклади
клубного типу

Разом: 260,0

170 Українське 6750,0 6750,0
201 державне
підприємство "Укрводшлях"

Разом: 6750,0

170 Морська 9900,0 8700,0 725,0 1200,0
204 і річкова
транспортна діяльність
та участь України у
міжнародних організаціях
морського і річкового
транспорту

Разом: 9900,0

170 Авіаційна 10000,0 8755,0 1746,0 1245,0
402 діяльність та
участь України у
міжнародних авіаційних
організаціях

Разом: 10000,0

170 Забезпечення 247000,0 183000,0 64000,0
403 організації
повітряного руху

Разом: 247000,0

170 Видатки 489766,0 489766,0
703 на фінансування
робіт, пов'язаних з
будівництвом,
реконструкцією, ремонтом
і утриманням
автомобільних доріг
загального користування

Разом: 489766,0

171 Витрати 9233,8 9233,8 1755,9 5000,0 3500,0 1500,0
001 на утримання
засобів
навігаційно-гідрографічного
обладнання

Разом: 14233,8

180 Фінансування 1300,0 1300,0
106 Державної
програми "Гідрографія"

Разом: 1300,0
-------------------------------------------------------------------------
320 Міні- 1911938,4 1827397,4 45338,8 84541,0 13702,8 9894,8 3808,0
стерство України з
питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи

Разом: 1925641,2

040 Державне 70,0 70,0
203 замовлення у
сфері науки

Разом: 70,0

190 Виплата 814983,0 814983,0
101 компенсацій і
надання пільг

Разом: 814983,0

190 Соціальне 164000,0 164000,0
102 страхування

Разом: 164000,0

190 Надання 595220,0 595220,0
103 пільг по
пенсійному забезпеченню
та допомоги

Разом: 595220,0

190 Державні 41253,0 41253,0 200,0 200,0
201 капітальні
вкладення на реалізацію
Чорнобильської
будівельної програми

Разом: 41453,0

190 Забезпечення 23000,0 23000,0
202 внеску
України на реалізацію
програми SIP

Разом: 23000,0

190 Самостійне 16288,0 16288,0
300 переселення
громадян з радіоактивно
забруднених територій і
будівництво житла для
громадян, віднесених до
категорії I постраждалих

Разом: 16288,0

190 Здійснення 26000,0 26000,0
401 заходів на
об'єкті "Укриття"

Разом: 26000,0

190 Здійснення 65000,0 65000,0
402 інших заходів
у зонах відчуження і
безумовного
(обов'язкового)
відселення

Разом: 65000,0

190 Забезпечення 3955,0 3955,0
403 діяльності
МНТЦ "Укриття"

Разом: 3955,0

190 Комплексне 35000,0 35000,0
501 медико-санітарне
забезпечення
постраждалого населення

Разом: 35000,0

190 Екологічне 15000,0 15000,0
502 оздоровлення
та радіаційний захист
території, що зазнала
радіаційного забруднення

Разом: 15000,0

190 Наукове 10000,0 10000,0
503 забезпечення
робіт та інформаційні
системи

Разом: 10000,0

190 Непередбачені 1000,0 1000,0
505 витрати
(резерв)

Разом: 1000,0

190 Здійснення 2000,0 2000,0
506 окремих
заходів Всеукраїнською
громадською організацією
"Союз Чорнобиль України"
по соціальному захисту
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи

Разом: 2000,0

200 Покриття 4500,0 4500,0
802 планових збитків,
формування фондів
заохочення і розвитку
виробництва по
Українському державному
об'єднанню "Радон"

Разом: 4500,0

210 Утримання 1189,5 1189,5 865,1 400,0 392,0 8,0
102 головної
воєнізованої
протифонтанної частини

Разом: 1589,5

210 Авіаційні 13055,6 11055,6 2513,8 2000,0 226,0 226,0
104 роботи з
пошуку та рятування

Разом: 13281,6

210 Утримання 9455,7 9455,7 7269,6 1700,0 1700,0
106 державної
аварійно-рятувальної
служби

Разом: 11155,7

210 Утримання 5129,4 4629,4 2166,1 500,0
107 органу
виконавчої влади з питань
надзвичайних ситуацій та
у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи

Разом: 5129,4

210 Утримання 3000,0 3000,0 439,2
109 Державного
і регіональних
координаційних центрів
реагування на надзвичайні
ситуації на водних об'єктах

Разом: 3000,0

210 Утримання 62839,2 61339,2 32085,0 1500,0 11176,8 7576,8 3600,0
201 військ
Цивільної оборони України

Разом: 74016,0

--------------------------------------------------------------------------
340 Державний 204553,0 121085,4 15318,3 83467,6 3658,7 2355,8 587,8 1302,9
комітет
молодіжної політики,
спорту і туризму України

Разом: 208211,7

010 Апарат 1485,0 1485,0 924,5
203 міністерств,
інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 1485,0

040 Прикладні 575,0 575,0 234,0
201 наукові та
науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів

Разом: 575,0

040 Державні 265,0 265,0 86,0
202 науково-технічні
програми та наукові
частини інших програм

Разом: 265,0

070 Позашкільні 15456,6 15419,7 1097,3 36,9 36,0 36,0 7,4
401 заклади
освіти, заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

Разом: 15492,6

070 Вищі 1445,1 1445,1 737,9 198,2 195,3 15,8 2,9
601 заклади освіти
I та II рівнів
акредитації

Разом: 1643,3

070 Вищі 7611,4 7611,4 3994,6 3424,5 2124,5 564,6 1300,0
602 заклади освіти
III та IV рівнів
акредитації

Разом: 11035,9

070 Інші 31,7 31,7 22,1
702 заклади і заходи
післядипломної освіти

Разом: 31,7

070 Методична 55,5 55,5 29,6
802 робота, інші
заходи по народній освіті

Разом: 55,5

090 Інші 1000,0 1000,0
802 програми соціального
захисту неповнолітніх

Разом: 1000,0

091 Утримання 305,0 305,0 180,0
101 центрів
соціальних служб для
молоді

Разом: 305,0

091 Програми 750,0 750,0
102 і заходи
центрів соціальних служб
для молоді

Разом: 750,0

091 Соціальні 1435,0 1435,0
103 програми і
заходи державних органів
у справах молоді

Разом: 1435,0

091 Соціальні 452,0 452,0
104 програми і
заходи державних органів у
справах жінок

Разом: 452,0

091 Інші 400,0 320,0 80,0
106 видатки

Разом: 400,0

091 Соціальні 458,0 458,0
107 програми і
заходи державних органів
у справах сім'ї

Разом: 458,0

091 Молодіжні 12750,0 12750,0
108 програми
Українського
національного комітету
молодіжних організацій

Разом: 12750,0

091 Молодіжні 500,0 500,0
109 програми
Асоціацій молодих
українських політологів
і політиків

Разом: 500,0

110 Музеї 19,9 19,9 9,3
202 і виставки

Разом: 19,9

110 Інші 1337,8 837,8 500,0
502 культурно-освітні
заклади та заходи

Разом: 1337,8

130 Утримання 12400,1 11283,8 5430,3 1116,3
101 національних
збірних команд

Разом: 12400,1

130 Проведення 25500,0 25350,0 150,0
102 навчально-тренувальних
зборів і змагань

Разом: 25500,0

130 Підготовка 28298,9 26325,5 1973,4
103 і участь
національних збірних
команд України в
Олімпійських та
Параолімпійських іграх

Разом: 28298,9

130 Видатки 252,7 241,7 27,0 11,0
104 на утримання
центрів з інвалідного
спорту і реабілітаційних
шкіл

Разом: 252,7

130 Проведення 2857,3 2757,3 100,0
105 навчально-тренувальних
зборів і змагань та
заходів з інвалідного
спорту

Разом: 2857,3

130 Проведення 2000,0 1940,0 60,0
106 заходів з
нетрадиційних видів
спорту і масових заходів
з фізичної культури

Разом: 2000,0

130 Утримання та 1500,0 1500,0 425,0
107 навчально-тренувальна
робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

Разом: 1500,0

130 Утримання 344,9 340,8 160,0 4,1
108 апарату
управління
фізкультурно-спортивних
організацій

Разом: 344,9

130 Капітальний 9301,1 9301,1
109 ремонт,
оснащення, придбання
обладнання та інвентарю
для баз Олімпійської
підготовки

Разом: 9301,1

130 Фінансова 1660,0 1660,0
110 підтримка
спортивних споруд

Разом: 1660,0

130 Інші 685,0 550,2 134,8
112 видатки

Разом: 685,0

130 Утримання 2770,0 2770,0 1960,7
203 та навчально-тренувальна
робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

Разом: 2770,0

130 Фінансова 150,0 150,0
205 підтримка
спортивних споруд

Разом: 150,0

130 Інші 500,0 500,0
206 видатки

Разом: 500,0

150 Надання 70000,0 70000,0
112 пільгового
довгострокового
державного кредиту
молодим сім'ям та
одиноким молодим
громадянам на будівництво
(реконструкцію) житла

Разом: 70000,0

--------------------------------------------------------------------------
350 Мін- 249977,0 217587,0 126157,5 32390,0 4685,7 2888,7 699,5 1797,0
істерство фінансів
України

Разом: 254662,7

010 Апарат 75769,8 75500,6 50003,2 269,2
203 міністерств,
інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 75769,8

010 Державна 55135,8 53348,9 31839,8 1786,9
403 контрольно-ревізійна
служба в Україні

Разом: 55135,8

010 Державне 84063,2 77039,9 41508,4 7023,3
405 казначейство
України

Разом: 84063,2

010 Витрати на 23094,7 1989,6 21105,1
409 комп'ютеризацію фінансових
і фіскальних органів
України

Разом: 23094,7

010 Здійснення 750,0 750,0 1360,0 316,0 1044,0
604 державного
пробірного контролю

Разом: 2110,0

040 Прикладні 2318,9 2318,9 525,2 510,0 510,0 210,0
201 наукові та
науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів

Разом: 2828,9

040 Державні 1000,0 1000,0
202 науково-технічні
програми та наукові
частини інших програм

Разом: 1000,0

040 Державне 45,1 45,1 29,3
203 замовлення
у сфері науки

Разом: 45,1

070 Вищі 2301,5 2301,5 798,6 850,0 550,0 86,2 300,0
601 заклади освіти
I та II рівнів
акредитації

Разом: 3151,5

070 Вищі 2721,4 2721,4 1278,8 1867,8 1417,8 401,1 450,0
602 заклади освіти
III та IV рівнів
акредитації

Разом: 4589,2

070 Інші 350,3 350,3
702 заклади і заходи
післядипломної освіти

Разом: 350,3

110 Музеї 85,5 82,0 16,0 3,5 3,5 3,5
202 і виставки

Разом: 89,0

110 Палаци 762,0 617,0 94,1 145,0 94,4 91,4 2,2 3,0
204 і будинки культури,
клуби та інші заклади
клубного типу

Разом: 856,4

120 Періодичні 103,8 103,8
201 видання
(газети та журнали)

Разом: 103,8

161 Інші 75,0 72,0 34,1 3,0
013 бюджетні установи
агропромислового
комплексу

Разом: 75,0

220 Державний 1400,0 96,0 30,0 1304,0
101 Фонд дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння

Разом: 1400,0

--------------------------------------------------------------------------
351 Мін 8764378,9 8427802,9 336576,0
істерство фінансів
України (загальнодержавні
видатки)

Разом: 8764378,9

030 Внески 53601,4 53601,4
201 до міжнародних
фінансових організацій

Разом: 53601,4

090 Грошова 20,0 20,0
404 допомога
біженцям

Разом: 20,0

090 Пенсії 1565435,0 1565435,0
500 військовослужбовцям та
особам начальницького
і рядового складу органів
внутрішніх справ

Разом: 1565435,0

150 Капітальні 336576,0 336576,0
101 вкладення

Разом: 336576,0

180 Підтримка 3000,0 3000,0
404 малого і
середнього підприємництва

Разом: 3000,0

180 Видатки 300000,0 300000,0
405 на погашення
реструктуризованої
заборгованості перед
комерційними банками та
на поповнення їх капіталу

Разом: 300000,0

230 Сплата 1851349,0 1851349,0
102 доходу за
облігаціями державних
позик

Разом: 1851349,0

230 Сплата 2250,0 2250,0
103 комісій

Разом: 2250,0

230 Витрати, 450,0 450,0
104 пов'язані з
друкуванням державних
цінних паперів

Разом: 450,0

230 Сплата 3129109,0 3129109,0
201 процентів

Разом: 3129109,0

230 Сплата 38819,0 38819,0
202 комісій
по зобов'язаннях

Разом: 38819,0

230 Сплата 445529,0 445529,0
204 інших платежів
по зобов'язаннях

Разом: 445529,0

230 Сплата 1913,0 1913,0
205 комісій за
обслуговування агентських
(посередницьких) послуг

Разом: 1913,0

230 Сплата 488164,0 488164,0
206 доходу
(процентів) за облігаціями
зовнішньої позики

Разом: 488164,0

250 Резервний 240000,0 240000,0
101 Фонд Кабінету
Міністрів України

Разом: 240000,0

250 Видатки 200000,0 200000,0
401 на погашення
заборгованості по
знецінених грошових
заощадженнях громадян в
установах Ощадного банку
і страхових внесках до
колишнього Укрдержстраху
та викуп облігацій
Державної цільової
безпроцентної позики
1990 року

Разом: 200000,0

250 Видатки 108163,5 108163,5
402 на покриття
заборгованостей, що
виникли у попередні роки
по заробітній платі
працівників бюджетних
установ, грошовому
забезпеченню, стипендіях
та інших соціальних
виплатах

Разом: 108163,5

------------------------------------------------------------------------
360 Мін- 243794,6 209196,8 111393,5 34597,8 3379,2 2707,2 324,7 672,0
істерство юстиції
України

Разом: 247173,8

010 Апарат 68287,1 64969,5 36864,8 3317,6 3176,0 2504,0 246,0 672,0
203 міністерств,
інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 71463,1

010 Утримання 496,5 496,5 189,5
605 Центру
правової реформи і
законопроектних робіт

Разом: 496,5

020 Обласні 28120,8 28120,8 15820,2
003 суди

Разом: 28120,8

020 Районні 96607,3 96607,3 53413,6
004 (міські) суди

Разом: 96607,3

020 Військові 5372,2 5180,0 3066,7 192,2
007 суди

Разом: 5372,2

040 Фундамен- 524,0 524,0 308,0 170,0 170,0 72,7
101 тальні
дослідження наукових
установ

Разом: 694,0

040 Прикладні 1535,0 1535,0 920,0
201 наукові
та науково-технічні
розробки з пріоритетних
напрямів

Разом: 1535,0

040 Інші 1011,0 1011,0 587,0
207 заходи у сфері
наукової та
науково-технічної
діяльності

Разом: 1011,0

070 Інші 195,8 195,8 133,7 33,2 33,2 6,0
702 заклади і заходи
післядипломної освіти

Разом: 229,0

091 Заходи, 40000,0 9000,0 31000,0
201 пов'язані з
поверненням
кримськотатарського
народу та осіб інших
національностей, які
були незаконно депортовані
з України

Разом: 40000,0

091 Утримання 820,0 732,0 90,0 88,0
205 пунктів
тимчасового розміщення
біженців

Разом: 820,0

110 Інші 824,9 824,9
502 культурно-освітні
заклади та заходи

Разом: 824,9

----------------------------------------------------------------------------
516 Державна 197974,3 177949,3 83828,5 20025,0 574,0 417,0 90,2 157,0
митна служба
України

Разом: 198548,3

010 Митна 196170,9 176170,9 83107,4 20000,0
407 служба України

Разом: 196170,9

070 Вищі 517,7 517,7 255,0 574,0 417,0 90,2 157,0
601 заклади освіти
I та II рівнів
акредитації

Разом: 1091,7

070 Інші 1285,7 1260,7 466,1 25,0
702 заклади і заходи
післядипломної освіти

Разом: 1285,7

----------------------------------------------------------------------------
534 Державний 227852,5 227852,5 116664,1 16761,9 16761,9
комітет у
справах охорони
державного кордону
України

Разом: 244614,4

060 Утримання 221012,5 221012,5 113319,1 16761,9 16761,9
501 Прикордонних
військ України

Разом: 237774,4

061 Зведений 6840,0 6840,0 3345,0
004 бюджет
розвідувальних органів

Разом: 6840,0

---------------------------------------------------------------------------
545 Державний 26273,8 26273,8 8795,6 14197,5 13042,0 4114,0 1155,5
комітет
зв'язку та
інформатизації України

Разом: 40471,3

010 Апарат 1463,0 1463,0 825,5
203 міністерств,
інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 1463,0

030 Витрати, 2750,0 2750,0
104 пов'язані з
відрядженнями за кордон
працівників органів
державної влади

Разом: 2750,0

040 Фундамен 150,0 150,0
101 тальні дослідження
наукових установ

Разом: 150,0

040 Державні 900,0 900,0
202 науково-технічні
програми та наукові
частини інших програм

Разом: 900,0

040 Інші 550,0 550,0
207 заходи у сфері
наукової та
науково-технічної
діяльності

Разом: 550,0

070 Вищі 1534,5 1534,5 740,3 880,1 624,6 206,0 255,5
601 заклади освіти
I та II рівнів
акредитації

Разом: 2414,6

070 Вищі 3596,3 3596,3 1873,8 5997,6 5397,6 1450,0 600,0
602 заклади освіти
III та IV рівнів
акредитації

Разом: 9593,9

120 Періодичні 1722,8 1722,8
201 видання
(газети та журнали)

Разом: 1722,8

170 Утримання 7125,0 7125,0 4320,0 2200,0 1900,0 400,0 300,0
801 фельдзв'язку

Разом: 9325,0

170 Спецоб'єкти 1482,2 1482,2 1036,0 5119,8 5119,8 2058,0
802

Разом: 6602,0

170 Національна 5000,0 5000,0
901 програма
інформатизації

Разом: 5000,0

----------------------------------------------------------------------------
596 Головне 32442,5 30342,5 21098,4 2100,0
управління
розвідки Міністерства
оборони України

Разом: 32442,5

061 Зведений 32442,5 30342,5 21098,4 2100,0
004 бюджет
розвідувальних органів

Разом: 32442,5

----------------------------------------------------------------------------
598 Вища 2469,3 1747,9 742,3 721,4
рада юстиції

Разом: 2469,3

020 Вища 2469,3 1747,9 742,3 721,4
101 рада юстиції

Разом: 2469,3

---------------------------------------------------------------------------
601 Анти 5888,7 5888,7 3195,4 1609,0 1609,9 3,7
монопольний комітет
України

Разом: 7498,6

010 Апарат 5820,7 5820,7 3146,4 1500,0 1500,0
203 міністерств, інших
центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 7320,7

040 Прикладні 68,0 68,0 49,0 9,9 9,9 3,7
201 наукові та
науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів

Разом: 77,9

070 Інші 100,0 100,0
702 заклади і заходи
післядипломної освіти

Разом: 100,0

--------------------------------------------------------------------------
602 Вища 452,4 452,4 265,6
атестаційна
комісія України

Разом: 452,4

010 Апарат 320,0 320,0 210,6
203 міністерств,
інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 320,0

070 Інші 132,4 132,4 55,0
702 заклади і заходи
післядипломної освіти

Разом: 132,4

---------------------------------------------------------------------------
607 Державний 204250,0 204250,0 144250,0 24367,0 24367,0
департамент
України з питань
виконання покарань

Разом: 228617,0

060 Установи 204250,0 204250,0 144250,0 24367,0 24367,0
401 і підприємства
Державного департаменту
України з питань виконання
покарань

Разом: 228617,0

---------------------------------------------------------------------------
611 Державний 2060,7 2060,7 1055,9 381,4 350,4 125,5 31,1
комітет
архівів України

Разом: 2442,1

010 Апарат 233,2 233,2 155,8
203 міністерств,
інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 233,2

040 Прикладні 268,0 268,0 128,0
201 наукові та
науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів

Разом: 268,0

110 Державні 1559,5 1559,5 772,1 381,4 350,3 125,5 31,1
401 архівні установи

Разом: 1940,9

--------------------------------------------------------------------------
612 Головне 3463,4 3463,4 360,2 680,0 650,0 43,0 30,0
управління
державної служби
України

Разом: 4143,4

010 Апарат 997,4 997,4 360,2 680,0 650,0 43,0 30,0
203 міністерств,
інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 1677,4

040 Державні 466,0 466,0
202 науково-технічні
програми та наукові
частини інших програм

Разом: 466,0

070 Заклади 2000,0 2000,0
701 післядипломної
освіти III-IV рівнів
акредитації (академії,
інститути, центри
підвищення класифікації,
перепідготовки,
вдосконалення)

Разом: 2000,0

---------------------------------------------------------------------------
614 Державна 710365,0 651365,0 412360,3 59000,0 5955,0 5955,0 1800,0
податкова
адміністрація України

Разом: 716320,0

010 Державна 662633,1 622633,1 410000,2 40000,0
401 податкова
служба України

Разом: 662633,1

010 Витрати на 30000,0 19800,0 10200,0
409 комп'ютеризацію
фінансових і фіскальних
органів України

Разом: 30000,0

040 Прикладні 400,0 400,0 133,0
201 наукові та
науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів

Разом: 400,0

070 Вищі 1608,4 608,4 118,2 1000,0 280,0 280,0
601 заклади освіти
I та II рівнів
акредитації

Разом: 1888,4

070 Вищі 12501,1 5501,1 2108,9 7000,0 5675,0 5675,0 1800,0
602 заклади освіти
III та IV рівнів
акредитації

Разом: 18176,1

070 Інші 2422,4 2422,4
702 заклади і заходи
післядипломної освіти

Разом: 2422,4

081 Інші 800,0 800,0
002 заходи по
охороні здоров'я

Разом: 800,0

----------------------------------------------------------------------------
615 Державна 11362,8 11362,8 2667,3
комісія з
цінних паперів та
фондового ринку України

Разом: 11362,8

010 Апарат 6362,8 6362,8 2667,3
203 міністерств,
інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 6362,8

180 Створення 5000,0 5000,0
209 Національної
депозитарної системи та
системи моніторінгу
фондового ринку

Разом: 5000,0

---------------------------------------------------------------------------
632 Ліку - 37632,7 32895,4 14124,0 4737,3 27322,0 23935,0 238,0 3387,0
вально-оздоровче
об'єднання при Кабінеті
Міністрів України

Разом: 64954,7

070 Дошкільні 207,4 207,4 116,8
101 заклади освіти

Разом: 207,4

070 Інші 9,9 9,9 7,2
702 заклади і заходи
післядипломної освіти

Разом: 9,9

080 Лікарні 13078,0 12678,0 4750,0 400,0 1477,0 1477,0 43,0
101

Разом: 14555,0

080 Станції 2588,5 2338,5 1290,0 250,0 310,0 310,0
209 швидкої та
невідкладної медичної
допомоги

Разом: 2898,5

080 Поліклініки 8142,2 7854,9 3170,0 287,3 1041,0 921,0 120,0
300 і амбулаторії
(крім спеціалізованих
поліклінік та загальних
і спеціалізованих
стоматологічних
поліклінік)

Разом: 9183,2

080 Санітарно- 387,2 387,2 210,0 85,0 75,0 10,0
701 епідеміологічні
станції

Разом: 472,2

081 Інші 13219,5 9419,5 4580,0 3800,0 24409,0 21152,0 195,0 3257,0
002 заходи по охороні
здоров'я

Разом: 37628,5

--------------------------------------------------------------------------
637 Національна 1705,2 1705,2 1240,1 4914,6 3863,0 1051,6
комісія
регулювання
електроенергетики України

Разом: 6619,8

010 Апарат 1705,2 1705,2 1240,1 4914,6 3863,0 1051,6
203 міністерств,
інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 6619,8

--------------------------------------------------------------------------
638 Націо 103906,0 103106,0 20824,9 800,0 4680,0 4320,0 123,0 360,0
нальне космічне
агентство України

Разом: 108586,0

010 Апарат 1017,8 1017,8 625,5
203 міністерств,
інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 1017,8

040 Державне 70,0 70,0
203 замовлення
у сфері науки

Разом: 70,0

070 Позашкільні 1507,9 1507,9 212,2 3500,0 3340,0 123,0 160,0
401 заклади
освіти, заходи із
позашкільної роботи
з дітьми

Разом: 5007,9

080 Спеціалі 1000,0 200,0 800,0
201 зовані лікарні
та інші спеціалізовані
заклади (центри,
диспансери, госпіталі
для інвалідів ВВВ,
лепрозорії,
медико-санітарні
частини тощо, що
мають ліжкову мережу)

Разом: 1000,0

180 Фінансу- 60000,0 60000,0
101 вання Загальнодержавної
(Національної)
космічної програми

Разом: 60000,0

180 Утримання 35110,3 35110,3 19987,2 1180,0 980,0 200,0
102 Національного центру
управління та
випробувань космічних
засобів

Разом: 36290,3

210 Програма 5200,0 5200,0
108 функціонування
і розвитку національної
системи сейсмічних
спостережень та
підвищення безпеки
проживання населення
у сейсмонебезпечних
регіонах

Разом: 5200,0

-------------------------------------------------------------------------
644 Наці- 1385,7 1196,7 501,2 189,0
ональна рада
України з питань
телебачення і
радіомовлення

Разом: 1385,7

010 Апарат 1346,7 1196,7 501,2 150,0
203 міністерств,
інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 1346,7

120 Телеба 39,0 39,0
100 чення і
радіомовлення

Разом: 39,0

--------------------------------------------------------------------------
650 Рада 8719,0 8435,9 3744,5 283,1 126,2 126,2 35,0
національної
безпеки і оборони
України

Разом: 8845,2

010 Апарат 2428,0 2144,9 922,6 283,1
203 міністерств,
інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 2428,0

040 Фундамен 3855,0 3855,0 2025,0 26,2 26,2
101 тальні дослідження
наукових установ

Разом: 3881,2

040 Прикладні 2436,0 2436,0 796,9 100,0 100,0 35,0
201 наукові та
науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів

Разом: 2536,0

--------------------------------------------------------------------------
651 Рахункова 4644,4 3944,4 1879,4 700,0
палата України

Разом: 4644,4

010 Апарат 4644,4 3944,4 1879,4 700,0
104 Рахункової
палати України

Разом: 4644,4

--------------------------------------------------------------------------
652 Служба 337092,0 334801,4 247221,7 2290,6 813,8 813,8 20,9
безпеки України

Разом: 337905,8

030 Витрати, 1485,0 1485,0
104 пов'язані
з відрядженнями за кордон
працівників органів
державної влади

Разом: 1485,0

060 Поточне 231132,5 231132,5 185000,0
601 утримання
Служби безпеки України

Разом: 231132,5

060 Антитерори- 10450,0 8159,4 465,5 2290,6
602 стичний центр
Служби безпеки України

Разом: 10450,0

060 Мате 2850,0 2850,0
603 ріально-технічне
забезпечення спеціальних
підрозділів по боротьбі
з організованою
злочинністю

Разом: 2850,0

060 Утримання 2757,0 2757,0 1538,7 48,7 48,7 20,9
604 страхового
фонду документації

Разом: 2805,7

060 Департамент 78050,0 78050,0 52000,0 765,1 765,1
900 спеціальних
телекомунікаційних систем
та захисту інформації
Служби безпеки України

Разом: 78815,1

061 Зведений 10217,5 10217,5 8217,5
004 бюджет
розвідувальних органів

Разом: 10217,5

180 Фінансу 15,0 150,0
201 вання робіт по
стандартизації,
сертифікації в галузі
технічного захисту
інформації

Разом: 150,0

--------------------------------------------------------------------------
654 Нац- 172471,4 172096,5 90299,9 374,9 5952,3 5501,4 1281,2 450,9
іональна Академія
наук України

Разом: 178423,7

040 Фунда- 94602,0 94602,0 65244,0 5014,2 4615,3 1132,4 398,9
101 ментальні
дослідження наукових
установ

Разом: 99616,2

040 Прикладні 33375,0 33375,0 16528,3 295,6 243,6 41,8 52,0
201 наукові
та науково-технічні
розробки з пріоритетних
напрямів

Разом: 33670,6

040 Державні 5098,0 5098,0 1133,6
202 науково-технічні
програми та наукові
частини інших програм

Разом: 5098,0

040 Державне 20447,0 20447,0 1576,4
203 замовлення
у сфері науки

Разом: 20447,0

040 Інші 12259,0 12259,0 4238,4
207 заходи у сфері
наукової та
науково-технічної
діяльності

Разом: 12259,0

070 Дошкільні 304,6 299,1 122,9 5,5
101 заклади освіти

Разом: 304,6

070 Позашкільні 203,0 203,0 40,0 552,5 552,5 79,5
401 заклади
освіти, заходи із
позашкільної
роботи з дітьми

Разом: 755,5

070 Вищі 1149,9 1149,9 137,4 40,0 40,0 12,0
602 заклади освіти
III та IV рівнів
акредитації

Разом: 1189,9

070 Методична 55,9 50,9 25,4 5,0
802 робота, інші
заходи по народній освіті

Разом: 55,9

080 Лікарні 4977,0 4612,6 1253,5 364,4 50,0 50,0 15,5
101

Разом: 5027,0

---------------------------------------------------------------------------
660 Управління 39576,3 37776,3 24316,0 1800,0
державної
охорони України

Разом: 39576,3

061 Управління 39576,3 37776,3 24316,0 1800,0
001 державної
охорони України

Разом: 39576,3

--------------------------------------------------------------------------
661 Фонд 17620,0 17620,0 11931,6
державного
майна України

Разом: 17620,0

010 Апарат 17620,0 17620,0 11931,6
203 міністерств,
інших центральних органів
виконавчої влади та їх
місцевих органів

Разом: 17620,0

--------------------------------------------------------------------------
673 Центральна 38811,6 38511,6 1457,2 300,0
виборча
комісія

Разом: 38811,6

250 Проведення 5000,0 5000,0
202 виборів
народних депутатів
України

Разом: 5000,0

250 Проведення 30000,0 30000,0
205 референдумів

Разом: 30000,0

250 Утримання 3811,6 3511,6 1457,2 300,0
206 Центральної
виборчої комісії

Разом: 3811,6

--------------------------------------------------------------------------
702 Державне 7000,0 7000,0
авіапідприємство
"Україна"

Разом: 7000,0

170 Державне 7000,0 7000,0
401 авіапідприємство
"Україна"

Разом: 7000,0

----------------------------------------------------------------------------
771 Рада 6811,3 6811,3 4512,3
Міністрів Автономної
Республіки Крим

Разом: 6811,3

010 Місцеві 6811,3 6811,3 4512,3
204 державні
адміністрації

Разом: 6811,3

---------------------------------------------------------------------------
772 Вінницька 240372,0 240372,0 10732,9 101,0 52,0 49,0
обласна
державна адміністрація

Разом: 240473,0

010 Місцеві 16602,5 16602,5 10732,9 101,0 52,0 49,0
204 державні
адміністрації

Разом: 16703,5

250 Кошти, 223769,5 223769,5
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим,
обласних, міських (міст
Києва і Севастополя)
бюджетів

Разом: 223769,5

--------------------------------------------------------------------------
773 Волинська 176771,7 176771,7 6214,1 70,0 43,5 26,5
обласна
державна адміністрація

Разом: 176841,7

010 Місцеві 9675,8 9675,8 6214,1 70,0 43,5 26,5
204 державні
адміністрації

Разом: 9745,8

250 Кошти, 167095,9 167095,9
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва і
Севастополя) бюджетів

Разом: 167095,9

--------------------------------------------------------------------------
774 Дніпро- 54015,4 54015,4 9505,0 159,7 111,9 47,8
петровська обласна
державна адміністрація

Разом: 54175,1

010 Місцеві 14808,5 14808,5 9505,0 159,7 111,9 47,8
204 державні
адміністрації

Разом: 14968,2

250 Кошти, 39206,9 39206,9
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва і
Севастополя) бюджетів

Разом: 39206,9

--------------------------------------------------------------------------
775 Донецька 130908,7 130908,7 8366,9 160,0 130,0 30,0
обласна державна
адміністрація

Разом: 131068,7

010 Місцеві 13144,0 13144,0 8366,9 160,0 130,0 30,0
204 державні
адміністрації

Разом: 13304,0

250 Кошти, 117764,7 117764,7
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 117764,7

---------------------------------------------------------------------------
776 Житомирська 255873,8 255873,8 8473,8 88,0 85,5 2,5
обласна
державна адміністрація

Разом: 255961,8

010 Місцеві 13179,5 13179,5 8473,8 88,0 85,5 2,5
204 державні
адміністрації

Разом: 13267,5

250 Кошти, 242694,3 242694,3
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 242694,3

---------------------------------------------------------------------------
777 Закарпат- 205499,6 185499,6 6652,8 20000,0 290,0 209,1 80,9
ська обласна
державна адміністрація

Разом: 205789,6

010 Місцеві 10307,4 10307,4 6652,8 290,0 209,1 80,9
204 державні
адміністрації

Разом: 10597,4

250 Кошти, 175192,2 175192,2
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 175192,2

250 Субвенції 20000,0 20000,0
306

Разом: 20000,0

---------------------------------------------------------------------------
778 Запорізька 69338,4 69338,4 7743,3 104,0 74,0 30,0
обласна
державна адміністрація

Разом: 69442,4

010 Місцеві 12046,4 12046,4 7743,3 104,0 74,0 30,0
204 державні
адміністрації

Разом: 12150,4

250 Кошти, 57292,0 57292,0
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 57292,0

---------------------------------------------------------------------------
779 Івано- 229581,8 214931,8 7174,3 14650,0 126,7 86,2 40,5
Франківська обласна
державна адміністрація

Разом: 229708,5

010 Місцеві 11102,6 11102,6 7174,3 126,7 86,2 40,5
204 державні
адміністрації

Разом: 11229,3

250 Кошти, 203829,2 203829,2
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 203829,2

250 Субвенції 14650,0 14650,0
306

Разом: 14650,0

--------------------------------------------------------------------------
780 Київська 207109,6 207109,6 9972,8 185,0 101,0 84,0
обласна
державна адміністрація

Разом: 207294,6

010 Місцеві 15433,2 15433,2 9972,8 185,0 101,0 84,0
204 державні
адміністрації

Разом: 15618,2

250 Кошти, 191676,4 191676,4
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 191676,4

--------------------------------------------------------------------------
781 Кірово 175840,4 175840,4 7697,3 155,0 125,0 30,0
градська обласна
державна адміністрація

Разом: 175995,4

010 Місцеві 11976,3 11976,3 7697,3 155,0 125,0 30,0
204 державні
адміністрації

Разом: 12131,3

250 Кошти, 163864,1 163864,1
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 163864,1

----------------------------------------------------------------------------
782 Луганська 215445,9 215445,9 7684,4 70,0 40,0 30,0
обласна
державна адміністрація

Разом: 215515,9

010 Місцеві 12005,3 12005,3 7684,4 70,0 40,0 30,0
204 державні
адміністрації

Разом: 12075,3

250 Кошти, 203440,6 203440,6
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 203440,6

--------------------------------------------------------------------------
783 Львівська 351372,8 351372,8 8136,5 253,0 170,5 82,5
обласна
державна адміністрація

Разом: 351625,8

010 Місцеві 12678,0 12678,0 8136,5 253,0 170,5 82,5
204 державні
адміністрації

Разом: 12931,0

250 Кошти, 338694,8 338694,8
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 338694,8

--------------------------------------------------------------------------
784 Миколаїв- 132352,2 132352,2 6850,8 118,9 60,9 58,0
ська обласна
державна адміністрація

Разом: 132471,1

010 Місцеві 10684,3 10684,3 6850,8 118,9 60,9 58,0
204 державні
адміністрації

Разом: 10803,2

250 Кошти, 121667,9 121667,9
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 121667,9

---------------------------------------------------------------------------
785 Одеська 41785,9 41785,9 10268,3 140,0 74,0 66,0
обласна
державна адміністрація

Разом: 41925,9

010 Місцеві 15890,0 15890,0 10268,3 140,0 74,0 66,0
204 державні
адміністрації

Разом: 16030,0

250 Кошти, 25895,9 25895,9
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 25895,9

----------------------------------------------------------------------------
786 Полтавська 147165,1 147165,1 8488,1 283,0 218,0 65,0
обласна
державна адміністрація

Разом: 147448,1

010 Місцеві 13246,0 13246,0 8488,1 283,0 218,0 65,0
204 державні
адміністрації

Разом: 13529,0

250 Кошти, 133919,1 133919,1
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 133919,1

----------------------------------------------------------------------------
787 Рівненська 188807,2 188807,2 6221,0 98,5 68,5 30,0
обласна
державна адміністрація

Разом: 188905,7

010 Місцеві 9785,9 9785,9 6221,0 98,5 68,5 30,0
204 державні
адміністрації

Разом: 9884,4

250 Кошти, 179021,3 179021,3
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 179021,3

--------------------------------------------------------------------------
788 Сумська 148617,2 148617,2 7172,8 204,5 132,3 72,2
обласна
державна адміністрація

Разом: 148821,7

010 Місцеві 11173,3 11173,3 7172,8 204,5 132,3 72,2
204 державні
адміністрації

Разом: 11377,8

250 Кошти, 137443,9 137443,9
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 137443,9

--------------------------------------------------------------------------
789 Тернопіль- 192670,7 192670,7 7274,0 75,0 35,0 40,0
ська обласна
державна адміністрація

Разом: 192745,7

010 Місцеві 11384,0 11384,0 7274,0 75,0 35,0 40,0
204 державні
адміністрації

Разом: 11459,0

250 Кошти, 181286,7 181286,7
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 181286,7

--------------------------------------------------------------------------
790 Харківська 184409,2 184409,2 10769,9 196,0 135,0 61,0
обласна
державна адміністрація

Разом: 184605,2

010 Місцеві 16711,8 16711,8 10769,9 196,0 135,0 61,0
204 державні
адміністрації

Разом: 16907,8

250 Кошти, 167697,4 167697,4
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 167697,4

--------------------------------------------------------------------------
791 Херсонська 175291,1 175291,1 6580,9 164,0 127,0 37,0
обласна
державна адміністрація

Разом: 175455,1

010 Місцеві 10367,1 10367,1 6580,9 164,0 127,0 37,0
204 державні
адміністрації

Разом: 10531,1

250 Кошти, 164924,0 164924,0
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 164924,0

--------------------------------------------------------------------------
792 Хмельницька 210453,8 210453,8 7988,2 110,0 80,0 30,0
обласна
державна адміністрація

Разом: 210563,8

010 Місцеві 12393,1 12393,1 7988,2 110,0 80,0 30,0
204 державні
адміністрації

Разом: 12503,1

250 Кошти, 198060,7 198060,7
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 198060,7

--------------------------------------------------------------------------
793 Черкаська 192111,9 192111,9 7377,2 157,0 107,0 50,0
обласна
державна адміністрація

Разом: 192268,9

010 Місцеві 11483,7 11483,7 7377,2 157,0 107,0 50,0
204 державні
адміністрації

Разом: 11640,7

250 Кошти, 180628,2 180628,2
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 180628,2

---------------------------------------------------------------------------
794 Чернівецька 114461,5 114461,5 4432,2 74,0 67,4 6,6
обласна
державна адміністрація

Разом: 114535,5

010 Місцеві 6966,9 6966,9 4432,2 74,0 67,4 6,6
204 державні
адміністрації

Разом: 7040,9

250 Кошти, 107494,6 107494,6
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 107494,6

----------------------------------------------------------------------------
795 Чернігів- 173685,4 173685,4 7654,5 154,2 101,0 53,2
ська обласна
державна адміністрація

Разом: 173839,6

010 Місцеві 11947,4 11947,4 7654,5 154,2 101,0 53,2
204 державні
адміністрації

Разом: 12101,6

250 Кошти, 161738,0 161738,0
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 161738,0

--------------------------------------------------------------------------
796 Київська 17629,0 17629,0 11220,4 40,8 40,8
міська
державна адміністрація

Разом: 17669,8

010 Місцеві 17629,0 17629,0 11220,4 40,8 40,8
204 державні
адміністрації

Разом: 17669,8

---------------------------------------------------------------------------
797 Севасто 28890,6 28890,6 2909,6
польська міська
державна адміністрація

Разом: 28890,6

010 Місцеві 4732,4 4732,4 2909,6
204 державні
адміністрації

Разом: 4732,4

250 Кошти, 24158,2 24158,2
302 що передаються
до республіканського
бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних,
міських (міст Києва
і Севастополя) бюджетів

Разом: 24158,2

----------------------------------------------------------------------------
818 Виконавча 1304917,0 1304917,0
дирекція
Фонду соціального
страхування України

Разом: 1304917,0

240 Фонд соціального 1304917,0 1304917,0
200 страхування України

Разом: 1304917,0

---------------------------------------------------------------------------
868 Державний 1928,5 1928,5 1173,4
комітет
України з питань
регуляторної політики та
підприємництва

Разом: 1928,5

010 Апарат 1928,5 1928,5 1173,4
203 міністерств,
інших центральних органів
виконавчої влади та
їх місцевих органів

Разом: 1928,5

----------------------------------------------------------------------------
Всього 28747654,6 4863123,4 4685501,3 322782,3 33433155,9
27755756,0 991898,6 4329320,5 356180,8


Додаток N 3
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік"

Показники
взаємовідносин Державного бюджету України з бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя на 2000 рік

-----------------------------------------------------------------------------
| |Нормативи відра- |
| |хувань від зага- |
| |льнодержавних по-|
| |датків, зборів |
| |(обов'язкових |
| |платежів) до бюд-| Міжбюджетні трансферти
| |жетів адміністра-|
| |тивно-терито- |
| |ріальних одиниць |
| |(у відсотках до |
| |загальної суми) |
| |-----------------+----------------------------------------
|Адміністративно- |При- |Пода-|Акци-| Дотації з державного бюджету
| територіальні |бут- |ток |зний |
| одиниці |ковий|на |збір |----------------------------------------
| |пода-|при- |з ви-| | у тому числі
| |ток з|буток|роб- | Всього |-----------------------------
| |гро- |під- |лених| (тис. |Суми дота-|Нормативи|Суми
| |мадян|при- |в Ук-| грн.) |цій, що |щоденного|дотацій,
| | |ємств|раїні| |надаються |пререра- |що пере-
| | | |това-| |за рахунок|хування |рахову-
| | | |рів | |надходжень|дотацій |ються з
| | | | | |на тран- |(у від- |фонду
| | | | | |зитні ра- |сотках до|дотацій
| | | | | |хунки об- |обсягу |(тис.
| | | | | |ліку дохо-|надход- |грн.)
| | | | | |дів дер- |жень на |
| | | | | |жавного |відповід-|
| | | | | |бюджету в |ній тери-|
| | | | | |терито- |торії до-|
| | | | | |ріальних |ходів за-|
| | | | | |управ- |гального |
| | | | | |ліннях |фонду |
| | | | | |Державного|держав- |
| | | | | |казна- |ного бюд-|
| | | | | |чейства |жету, за |
| | | | | |України |рахунок |
| | | | | |(тис. грн)|яких |
| | | | | | |здійсню- |
| | | | | | |ється |
| | | | | | |перераху-|
| | | | | | |вання |
| | | | | | |дотацій) |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Автономна | | | | | | |
|Республіка Крим | 100 | 100| 100 | | | |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|області: | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Вінницька | 100 | | | 223769,5| 223769,5| 83,2 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Волинська | 100 | | | 167095,9| 138055,2| 100,0 | 29040,7
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Дніпропетровська | 100 | | | 39206,9| 39206,9| 4,5 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Донецька | 100 | | | 117764,7| 117764,7| 7,8 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Житомирська | 100 | | | 242694,3| 242694,3| 91,5 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Закарпатська | 100 | | | 175192,2| 175192,2| 91,9 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Запорізька * | 100 | | | 57292,0| 57292,0| 10,8 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Івано-Франківська| 100 | | | 203829,2| 203829,2| 55,0 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Київська * | 100 | | | 191676,4| 191676,4| 40,6 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Кіровоградська | 100 | | | 163864,1| 163864,1| 69,9 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Луганська | 100 | | | 203440,6| 203440,6| 34,9 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Львівська | 100 | | | 338694,8| 338694,8| 52,0 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Миколаївська * | 100 | | | 121667,9| 121667,9| 40,0 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Одеська | 100 | | | 25895,9| 25895,9| 3,7|
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Полтавська | 100 | | | 133919,1| 133919,1| 13,1 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Рівненська * | 100 | | | 179021,3| 176255,6| 100,0 | 2765,7
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Сумська | 100 | | | 137443,9| 137443,9| 42,9 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Тернопільська | 100 | | | 181286,7| 153010,3| 100,0 |28276,4
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Харківська | 100 | | | 167697,4| 167697,4| 12,7 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Херсонська | 100 | | | 164924,0| 164924,0| 81,7 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Хмельницька * | 100 | | | 198060,7| 198060,7| 90,5 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Черкаська | 100 | | | 180628,2| 180628,2| 36,7 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Чернівецька | 100 | | | 107494,6| 107494,6| 78,4 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|Чернігівська | 100 | | | 161738,0| 161738,0| 45,2 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|міста: | | | | | | |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|м. Київ | 100 | 100 | | | | |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|м. Севастополь | 100 | | | 24158,2| 24158,2| 28,9 |
|-----------------+-----+-----+-----+----------+----------+---------+--------
|ВСЬОГО | 100 | | | 3908456,5| 3848373,7| |60082,8
-----------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

   -----------------------------------------------
| |
| |
| |
|Обсяг над-|
|ходжень до|
|загального|
|фонду дер-|
|жавного |
|бюджету, |
|за рахунок|
|яких |
-----------------------------------|здійсню- |
| | Кошти, що |ється |
|Суб- | передаються до |перераху- |
---------|вен- |державного бюджету|вання |
|ції на|------------------|дотацій |
---------|лікві-| |Щоден- |бюджетам |
|Додатко-|дацію | |ний |адміні- |
|ві нор- |нас- | Сума |норма- |стративно-|
|мативи |лідків| (тис. |тив |терито- |
|щоден- |сти- | грн.) |перера-|ріальних |
|ного |хійно-| |хування|одиниць |
|перера- |го | |(у від-|(тис. |
|хування |лиха | |сотках |грн.) * |
|дотацій | | |до об- | |
|(у від- | | |сягу | |
|сотках |Сума | |доходів| |
|до обся-|(тис. | |бюджету| |
|гу фонду|грн.) | |Авто- | |
|дотацій)| | |номної | |
|з єдино-| | |Респуб-| |
|го раху-| | |ліки | |
|нку Го- | | |Крим та| |
|ловного | | |місько-| |
|управ- | | |го бюд-| |
|ління | | |жету м.| |
|Держав- | | |Києва) | |
|ного ка-| | | | |
|значей- | | | | |
|ства | | | | |
|України | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | |
| | | 52486,2 | 22,4 | |
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | |
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 268981,4|
+--------+------+----------+-------+----------|
| 48,3| | | | 138055,2|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 876371,4|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 1512364,3|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 265267,8|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | 20000| | | 190648,8|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 529151,1 |
+--------+------+----------+-------+----------|
| | 14650| | | 370647,1|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 472056,0|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 234575,8|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 582164,7|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 806471,6|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 304352,2|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 690714,1|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 1021286,1|
+--------+------+----------+-------+----------|
| 4,6| | | | 176255,6|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 320101,4|
+--------+------+----------+-------+----------|
| 47,1| | | | 153010,3|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 1319349,|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 201844,3|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 218967,4|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 492431,3|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 137039,2|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 358083,3|
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | |
+--------+------+----------+-------+----------|
| | |1254043,3 | 75,5 | |
+--------+------+----------+-------+----------|
| | | | | 83692,6|
+--------+------+----------+-------+----------|
| 100,0| 34650|1306529,5 | |11723882,5|
-----------------------------------------------

* Без врахування надходжень податку на прибуток атомних електростанцій

Додаток N 4
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2000 рік"

Обсяги видатків загального фонду державного бюджету
на утримання бюджетних установ і організацій на
проведення заходів, які передаються у 2000 році
на фінансування з бюджету Автономної
Республіки Крим та місцевих бюджетів

                                (тис. грн.)
----------------------------------------------------------------------
|Код функціональної| 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 |
| класифікації | | | | | |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|\ Назва та |Управ- |Госпо- |Міністер-|Державний|Міністер-|
| \ код відомчої |ління |дарське |ство |комітет |ство |
| \ класифікації|справами |управ- |культури |лісового |освіти |
|Назва \ |Верховної|ління |і мис- |госпо- |України |
|адміні- \ |Ради |Кабінету |тецтв |дарства |(220) |
|стративно-\ |України |Міністрів|України |України | |
|територі- \ |(11) |України |(180) |(190) | |
|альної одиниці\ | |(41) | | | |
| \ | | | | | |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|
| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |
| |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Автономна | | | | | | | | | | |
|Республіка Крим | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Вінницька | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Волинська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Дніпропетровська | | | | | | | | | 61,9 | 1|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Донецька | | | | | | | 8,1 | 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Житомирська | | | | | | | 32,3| 2| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Закарпатська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Запорізька | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Івано-Франківська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Київська | | | | | | | 110,5| 2| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Кіровоградська | | | | | | | | | 89,2| 1|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Луганська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Львівська | | | | | | | | | 69,9| 1|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Миколаївська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Одеська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Полтавська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Рівненська | | | | | | | 40,6| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Сумська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Тернопільська | | | | | | | 15,8| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Харківська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Херсонська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Хмельницька | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Черкаська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Чернівецька | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Чернігівська | | | | | | | 84,0| 3| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|м. Київ | 392,7| 2| 666,3| 3| 133,5| 1| | | 250,3| 2|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|м. Севастополь | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Разом по розпоряд-| | | | | | | | | | |
|нику коштів | | | | | | | | | | |
|державного бюджету| 392,7| 2| 666,3| 3| 133,5| 1| 291,3|10| 471,3| 5|
----------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

   ------------------------------------------
| 070101 | 070101 | 070101 |070101 |
| | | | |
+---------+---------+-----------+---------|
|Міністер-|Міністер-|Міністер- |Державний|
|ство |ство |ство агро- |комітет |
|охорони |праці |промисло- |України |
|здоров'я |та соці- |вого |з питань |
|України |альної |комплексу |науки та |
|(230) |політики |України |інтелек- |
| |України | (280) |туальної |
| |(250) | |власності|
| | | |(330) |
+---------+---------+-----------+---------|
|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |** |обсяг |**|
|видат-| |видат-| |вида | |видат-| |
|ків | |ків | | | |ків | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| 60,3| 1| | |1023,5 | 40| 38,2| 1|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 633,8 | 25| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 23,8 | 1| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 700,0 | 28| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 654,1 | 27| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 438,0 | 17| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 411,5 | 17| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 74,8 | 4| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | |3126,2 |105| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 170,3 | 7| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 613,0 | 24| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 214,8 | 8| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 503,2 | 20| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 448,9 | 19| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 688,1 | 28| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 208,6 | 10| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 630,0 | 24| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 481,5 | 19| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | |1023,5 | 40| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 437,0 | 18| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 241,2 | 10| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 826,8 | 34| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | 23,8 | 1| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | |1806,8 | 60| | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | 107,3| 1| | | | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+-------+---+------+--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 60,3| 1| 107,3| 1|15403,2|586| 38,2| 1|
-------------------------------------------

** кількість установ і організацій, які передаються на фінансування з бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів

  ------------------------------------------------------------------------
|Код функціональної| 070101 | 070101 | 070101 | 070101 | 070101 |
| класифікації | | | | | |
|------------------+---------+----------+---------+----------+---------+
|\ Назва та код |Державний|Комітет |Держав- |Комітет |Лікуваль-|
| \ відомчої |комітет |з питань |ний ко- |харчової |но-оздор-|
| \ класи- |України |садів- |мітет |промис- |овче |
| \ фікації |по вод- |ництва, |України |ловості |об'єд- |
| \ |ному |виногра- |у справах|України |нання при|
| \ |госпо- |дарства |будів- |(540) |Кабінеті |
|Назва \ |дарству |та вино- |ництва, | |Міністрів|
|адміністра- \ |(500) |робної |архітек- | |України |
|тивно-територі- \ | |промисло- |тури та | | (632) |
|альної одиниці | |вості |житлової | | |
| | |України |політики | | |
| | | (524) | (530) | | |
|------------------+---------+----------+---------+----------+---------+
| |обсяг |**|обсяг |** |обсяг |**|обсяг |** |обсяг |**|
| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |
| |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Автономна | | | | | | | | | | |
|Республіка Крим | | | 189,5| 10| | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Вінницька | | | 335,3| 33| | | 963,7| 54| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Волинська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Дніпропетровська | | | 9,5| 1| | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Донецька | | | 18,1| 2| | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Житомирська | | | | | | | 206,5| 11| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Закарпатська | | | 34,0| 3| | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Запорізька | | | 38,6| 3| | | 35,5| 3| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Івано-Франківська | | | 13,3| 1| | | 28,2| 2| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Київська | 68,3| 1| 110,9| 8| | | 533,5| 19| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Кіровоградська | | | 142,6| 18| | | 328,6| 11| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Луганська | | | 13,4| 3| | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Львівська | | | 10,1| 1| | | 28,2| 2| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Миколаївська | | | 149,0| 14| | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Одеська | 54,0| 1| 519,3| 43| | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Полтавська | | | 50,7| 5| | | 478,5| 22| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Рівненська | | | | | | | 68,0| 2| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Сумська | 10,1| 1| 17,5| 2| | | 460,0| 22| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Тернопільська | | | 64,4| 8| | | 10,9| 1| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Харківська | | | 136,2| 11| 54,0 | 1| 268,7| 17| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Херсонська | | | 72,2| 9| | | 24,6| 1| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Хмельницька | | | 69,4| 9| | | 159,9| 11| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Черкаська | | | 125,4| 12| | | 613,2| 33| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Чернівецька | | | 205,1| 19| | | 69,1| 3| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Чернігівська | | | | | | | 194,5| 11| | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|м. Київ | | | | | | | | | 207,4| 2|
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|м. Севастополь | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+---+------+--+------+---+------+--+
|Разом по розпоряд-| | | | | | | | | | |
|нинку коштів | | | | | | | | | | |
|державного бюджету| 132,3| 3|2324,5|215| 54,0| 1|4471,6|225| 207,4| 2|
------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

   ------------------------------------------
| 070101 | 070101 | 070101 | 070101 |
| | | | |
+---------+---------+---------+-----------|
|Наці- |Україн- |Видав- |Державна |
|ональна |ська |ництво |адміні- |
|Академія |Академія |"Преса |страція |
|наук |аграрних |України" |заліз- |
|України |наук |(851) |ничного |
|(624) |(659) | |транспорту |
| | | |України |
| | | |(852) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+---------+---------+---------+-----------|
|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |** |
|видат-| |видат-| |видат-| |видат- | |
|ків | |ків | |ків | |ків | |
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | | | | | | |
| 123,8| 1| 257,6| 4| | | 897,8| 5|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 38,8| 3| | | 1205,2| 13|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | | | | | 279,0| 3|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 86,3| 3| | | 1670,2| 26|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 16,6| 1| | | 2781,1| 52|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 50,3| 1| | | 686,2| 9|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 61,1| 1| | | 189,0| 1|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 66,8| 3| | | 1441,6| 9|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | | | | | 350,3| 2|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 276,7|10| | | 727,8| 6|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 24,4| 1| | | 730,1| 19|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 21,5| 1| | | 809,6| 18|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 14,5| 2| | | 622,9| 8|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | | | | | 421,6| 7|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 257,7| 7| | | 1060,9| 13|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 48,5| 3| | | 1087,3| 14|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 14,4| 1| | | 397,4| 3|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 33,6| 1| | | 846,4| 10|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 8,8| 1| | | 139,0| 2|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| 160,8| 2| 107,1| 7| | | 1545,7| 17|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 124,2|11| | | 274,9| 4|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 16,4| 1| | | 304,4| 4|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 116,6| 5| | | 513,9| 7|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | 45,0| 3| | | 313,8| 3|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| 20,0| 1| | | 186,1| 3| 869,2| 12|
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+-------+---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 304,6| 4|1686,9|70| 186,1| 3|20165,3|267|
-------------------------------------------

   ----------------------------------------------------------------------
|Код функціональної| 070101 | 070101 | 070301 | 070401 | 070401 |
| класифікації | | | | | |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|\ Назва та код |Київський|Наці- |Міністер-|Міністер-|Державна |
| \ відомчої |універси-|ональний |ство |ство |адміні- |
| \ класифікації|тет імені|аграрний |культури |освіти |страція |
|Назва \ |Тараса |універси-|і мис- |України |залізнич-|
|адміні- \ |Шевченка |тет (861)|тецтв |(220) |ного |
|стративно-\ |(854) | |України | |транс- |
|територі- \ | | |(180) | |порту |
|альної одиниці\ | | | | |України |
| \ | | | | |(852) |
| | | | | | |
|------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|
| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |
| |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Автономна | | | | | | | | | | |
|Республіка Крим | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Вінницька | | | | | | | 28,0| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Волинська | | | | | | | 46,1| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Дніпропетровська | | | | | | | 10,0| 1| 3,4| |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Донецька | | | | | | | 385,4| 1| 1,6| |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Житомирська | | | | | | | 28,0| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Закарпатська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Запорізька | | | | | | | | | 43,3| 1|
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Івано-Франківська | | | | | | | 45,9| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Київська | | | 150,3| 3| | | 80,9| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Кіровоградська | | | | | | | 24,0| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Луганська | | | | | | | 54,0| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Львівська | | | | | 794,1| 1| 157,9| 1| 55,5| |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Миколаївська | | | | | | | 29,5| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Одеська | | | | | 526,9| 1| | | 37,2| |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Полтавська | | | | | | | 62,0| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Рівненська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Сумська | | | | | | | 36,0| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Тернопільська | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Харківська | | | | | 718,9| 1| 58,9| 1| 17,4| |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Херсонська | | | | | | | 50,0| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Хмельницька | | | | | | | 82,0| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Черкаська | | | | | | | 20,1| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Чернівецька | | | | | | | 12,7| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Чернігівська | | | | | | | 124,4| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|м. Київ | 112,9| 1| | | | | 65,9| 1| | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|м. Севастополь | | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+------+--+------+--+------+--+------+--+
|Разом по розпоряд-| | | | | | | | | | |
|нинку коштів | | | | | | | | | | |
|державного бюджету| 112,9| 1| 150,3| 3|2039,9| 3|1401,7|20| 158,4| 1|
----------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

   ---------------------------------------
| 070501 | 070601 |070702 |070702 |
| | | | |
+------------+---------+-------+-------|
|Міністерство|Міністер-|Міні- |Держав-|
|освіти |ство |стер- |на ад- |
|України |охорони |ство |мініс- |
|(220) |здоров'я |освіти |трація |
| |України |України|заліз- |
| |(230) |(220) |ничного|
| | | |транс- |
| | | |порту |
| | | |України|
| | | | (852) |
+------------+---------+-------+-------|
|обсяг |** |обсяг |**|обсяг |обсяг |
|видатків| |видат-| |видат- |видат- |
| | |ків | |ків |ків |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| | | 100,5| 1| | |
| | | | | | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 11585,4| 34| | | 71,5 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 7780,9| 21| | | 30,3 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 24871,5| 67| | | 15,0 | 2,6 |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 39073,8|121| | | 100,6 | 1,3 |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 8875,7| 28| | | 4,1 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 7753,0| 19| | | | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 14424,9| 42| | | 4,1 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 8436,9| 19| | | 23,4 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 8915,3| 22| | | 25,2 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 7769,0| 25| | | 2,8 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 23074,2| 81| | | 8,4 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 23983,3| 56| | | 41,9 | 1,1 |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 10285,2| 29| | | 22,5 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 12926,7| 41| | | 2,8 | 1,5 |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 13178,0| 41| | | 4,1 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 7156,8| 21| | | 25,8 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 11912,6| 35| | | 12,6 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 8956,6| 23| | | 33,5 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 17742| 53| 158,1| 1| 2,8 | 1,3 |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 9623,7| 29| | | 5,9 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 11544,7| 34| | | 83,1 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 8681,5| 28| | | 2,8 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 5537,8| 15| | | 25,2 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 7171,5| 25| | | 2,8 | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 16087,9| 33| | | 149,0 | 2,4 |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| 2525,1| 6| | | | |
+--------+---+------+--+-------+-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
|329874,0|948| 258,6| 2| 700,2| 10,2|
----------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------
|Код функціональної| 070802 | 070802| 070804 | 080101 | 080101 |
| класифікації | | | | | |
|------------------+---------+-------+---------+----------+---------+
|\ Назва та код |Міністер-|Держав-|Міністер-|Міністер- |Державна |
| \ відомчої |ство |на ад- |ство |ство |адміні- |
| \ класифікації|освіти |мініс- |освіти |охорони |страція |
|Назва \ |України |трація |України |здоров'я |залізнич-|
|адміні- \ |(220) |заліз- |(220) |України |ного |
|стративно-\ | |ничного| |(230) |транс- |
|територі- \ | |транс- | | |порту |
|альної одиниці\ | |порту | | |України |
| \ | |України| | |(852) |
| | |(852) | | | |
|------------------+---------+-------+---------+----------+---------+
| |обсяг |**|обсяг |обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|
| |видат-| |видат- |видат-| |видат- | |видат-| |
| |ків | |ків |ків | |ків | |ків | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Автономна | | | | | | | | | |
|Республіка Крим | | | | | | 1422,3| 1| | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Вінницька | 57,5| 1| | 5,8| 1| | | 169,7| 1|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Волинська | 76,8| 1| | 11,0| 1| | | 394,2| 1|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Дніпропетровська | 137,3| 1| 2,3 | 7,6| 1| | | 623,6| 1|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Донецька | 45,9| 1| 4,7 | 50,9| 1| 4433,7| 1| | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Житомирська | 19,0| 1| | 12,4| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Закарпатська | 60,2| 1| | | 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Запорізька | 101,7| 1| | 13,5| | | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Івано-Франківська | 54,3| 1| | 12,3| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Київська | 73,2| 1| | 11,7| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Кіровоградська | 37,1| 1| | 8,4| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Луганська | 57,2| 1| | 10,6| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Львівська | 60,3| 1| 2,6 | 26,7| 1| | |3430,6| 2|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Миколаївська | 31,6| 1| | 7,6| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Одеська | 139,1| 1| 2,9 | 11,0| 1| 8490,1| 4| 865,2| 1|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Полтавська | 46,3| 1| | 10,7| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Рівненська | 116,2| 1| | 13,8| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Сумська | 87,0| 1| | 17,6| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Тернопільська | 67,4| 1| | 12,5| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Харківська | 96,1| 1| 2,6 | 24,9| 1| | |2556,0| 3|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Херсонська | 39,6| 1| | 14,9| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Хмельницька | 99,6| 1| | 16,5| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Черкаська | 19,8| 1| | 9,3| 1| | | 243,9| 1|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Чернівецька | 32,0| 1| | | | | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Чернігівська | | | | | | | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|м. Київ | 89,5| 1| 2,6 | 50,8| 1| | | 662,3| 1|
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|м. Севастополь | 42,9| 1| | 4,0| 1| | | | |
|------------------+------+--+-------+------+--+-------+--+------+--+
|Разом по розпоряд-| | | | | | | | | |
|нинку коштів | | | | | | | | | |
|державного бюджету|1687,6|25| 17,7| 364,5|23|14346,1| 6|8945,5|11|
---------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

   ----------------------------------------
| 080201 | 080201 | 080201 | 080203 |
| | | | |
+---------+---------+---------+---------|
|Міністер-|Міністер-|Міністер-|Державна |
|ство |ство |ство |адміні- |
|енерге- |освіти |охорони |страція |
|тики |України |здоров'я |залізнич-|
|України |(220) |України |ного |
|(130) | |(230) |транс- |
| | | |порту |
| | | |України |
| | | |(852) |
| | | | |
+---------+---------+---------+---------|
|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|
|видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |
|ків | |ків | |ків | |ків | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
|6194,1| 2| | |3213,6| 2| | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
|1635,9| 2| | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | |2558,1| 1| 531,1| 1|
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | 362,2| 1| | | 422,2| 1|
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
+------+--+------+--+------+--+------+--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|7830,0| 4| 362,2| 1|5771,7| 3| 953,3| 2|
-----------------------------------------

   ----------------------------------------------------------------------
|Код | 080300| 080300| 080300| 080500| 080600 | 080600 |
|функціональної| | | | | | |
|класифікації | | | | | | |
|--------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
|\ Назва та код|Мініс- |Мініс- |Державна|Державна|Міністер-|Держав- |
| \ відомчої |терство|терство |адміні- |адміні- |ство |ний |
| \ класифі-|освіти |охорони |страція |страція |агропро- |комітет |
|Назва \кації |України|здоров'я|залізнич|залізнич|мислового|рибного |
|адміні- \ |(220) |України |ного |ного |комплексу|госпо- |
|стративно-\ | |(230) |транс- |транс- |України |дарства |
|територі- \ | | |порту |порту | (280) |України |
|альної одиниці| | |України |України | |(546) |
| | | |(852) |(852) | | |
|--------------+-------+--------+-------+---------+---------+--------+
| |обсяг|*|обсяг |*|обсяг|**|обсяг|**|обсяг|** |обсяг|**|
| |видат| |видат-| |видат| |видат| |видат| |видат| |
| |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Автономна | | | | | | | | | | | | |
|РеспублікаКрим| | | 415,4|3| | | | | 62,0| 20| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Вінницька | | | | | | | | | 22,5| 7| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Волинська | | | | | | | | | 1,7| 1| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Дніпро- | 36,3|1| | |595,5| 3| | | 18,8| 7| | |
|петровська | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Донецька | 51,4|1| 445,2|1| | | | | 34,8| 12| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Житомирська | | | | | | | | | 7,5| 3| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Закарпатська | | | | | | | 85,3| 1| | | | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Запорізька | | | | | | | | | 9,8| 3| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Ів-Франківська| | | | | | | | | 3,8| 1| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Київська | | | | | | | | |167,3| 52| 10,3| 1|
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Кіровоградська|204,6|1| | | | | | | 3,8| 1| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Луганська | | | | | | | | | 57,2| 19| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Львівська | | | | |183,8| 1|204,4| 1| | | | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Миколаївська | | | | | | | | | 9,8| 3| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Одеська | | | 660,1|2| | |259,3| 1| 43,6| 14| 6,6| 1|
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Полтавська |120,5|1| | | | | | | 88,2| 29| 10,2| 1|
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Рівненська | | | | | | | | | 5,1| 1| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Сумська | | | | | | | | | 11,3| 4| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Тернопільська | | | | | | | | | 24,8| 8| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Харківська | | | | | | | | | 76,0| 25| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Херсонська | | | | | | | | | 8,5| 3| 8,9| 1|
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Хмельницька | | | | | | | | | 3,8| 1| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Черкаська | | | | | | | | | 57,2| 19| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Чернівецька | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Чернігівська | | | | | | | | | 82,5| 27| | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|м. Київ | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|м. Севастополь| | | 417|1| | | | | | | | |
|--------------+-----+-+------+-+-----+--+-----+--+-----+---+-----+--+
|Разом по | | | | | | | | | | | | |
|розпоряд- | | | | | | | | | | | | |
|ринку коштів | | | | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | | | | |
|бюджету |412,8|4|1937,7|7|779,3| 4|549,0| 3|800,0|260| 36,0| 4|
----------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

   ----------------------------
| 091000*| 091208 | 110103|
| | | |
| | | |
+--------+---------+--------|
| Мініс- |Міністер-|Міністер|
|терство |ство |ство |
|праці |агропро- |культури|
|та соці-|мислового|і мис- |
|альної |комплексу|тецтв |
|політики|України |України |
|України | (280) |(180) |
|(250) | | |
| | | |
+--------+---------+--------|
|обсяг |обсяг |**|обсяг|**|
|видатків|видат-| |видат| |
| |ків | |ків | |
+--------+------+--+-----+--|
| | | | | |
| 4590,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 5660,0| 23,3| 1| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 2054,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 12898,0| 23,3| 1| | |
| | | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 9354,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 3667,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 1354,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 3284,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 2437,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 7559,0| 162,3|11| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 3838,0| 6,4| 1| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 4245,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 4127,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 1508,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 4243,0| | |560,0| 1|
+--------+------+--+-----+--|
| 3100,0| 118,1| 8| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 2669,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 2642,0| 12,1| 1| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 1760,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 6253,0| 18,9| 1| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 1869,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 2720,0| 67,5| 5| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 3669,0| 50,6| 3| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 1059,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 3989,0| 34,9| 2| | |
+--------+------+--+-----+--|
| 9148,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| 304,0| | | | |
+--------+------+--+-----+--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|110000,0| 517,4|34|560,0| 1|
-----------------------------
--------------------

* заходи Фонду соціального захисту інвалідів (крім видатків на утримання виконавчої дирекції та відділень фонду і придбання санаторно-курортних путівок для інвалідів-спінальників)

------------------------------------------------------------------------------
|Код функціональної| 110201| 110203 | 110502 | 110502 | 120201 | |
| класифікації | | | | | | |
|------------------+--------+---------+---------+---------+---------| |
|\ Назва та код |Мініс- |Міністер-|Державний|Міністер-|Державний| |
| \ відомчої |тер ство|ство |комітет |ство |комітет | |
| \ класифікації|культури|культури |інформа- |культури |інформа- | |
|Назва \ |і мис- |і мис- |ційної |і мис- |ційної | |
|адміні- \ |тецтв |тецтв |політики |тецтв |політики | РАЗОМ |
|стративно-\ |України |України |України |України |України | |
|територі- \ |(180) |(180) |(170) |(180) |(170) | |
|альної одиниці\ | | | | | | |
|------------------+--------+---------+---------+---------+---------| |
| |обсяг |*|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**|обсяг |**| |
| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| |видат-| | |
| |ків | |ків | |ків | |ків | |ків | | |
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Автономна | | | | | | | | | | | |
|Республіка Крим | | | | | 520| 1| | | 182,0| 1| 9882,9|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Вінницька | | | | | | | | | | | 20800,5|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Волинська | | | | | | | | | | | 10697,8|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Дніпропетровська | | | | | | | | | | | 51180,8|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Донецька | | | | | | | | | | | 57461,3|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Житомирська | | | | | | | | | | | 14027,0|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Закарпатська | | | | | | | | | | | 9536,6|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Запорізька | | | | | | | | | | | 19875,3|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Івано-Франківська | | | | | | | | | | | 11480,2|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Київська | | | | | | | | | | | 22109,4|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Кіровоградська | | | | | | | | | | | 15015,2|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Луганська | | | | | | | | | | | 28964,1|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Львівська | | | | | | | | | | | 34029,6|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Миколаївська | | | | | | | | | | | 12968,0|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Одеська |1725,6|1| | | | | | | | | 32842,4|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Полтавська | | | | | | | | | | | 19091,2|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Рівненська | | | 334,5| 1| | | | | | | 11050,2|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Сумська | | | | | | | | | | | 16728,7|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Тернопільська | | | | | | | | | | | 11575,2|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Харківська |2683,5|1| | | | | | | | | 36795,6|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Херсонська | | | | | | | | | | | 12553,4|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Хмельницька | | | | | | | | | | | 15408,5|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Черкаська | | | | | | | | | | | 14950,1|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Чернівецька | | | | | | | | | | | 6964,7|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Чернігівська | | | | | | | | | | | 13849,2|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|м. Київ | | | | | | | | | | | 29988,5|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|м. Севастополь | | | | | | | 325,4| 1| | | 3618,4|
|------------------+------+-+------+--+------+--+------+--+------+--+--------|
|Разом по розпоряд-| | | | | | | | | | | |
|нинку коштів | | | | | | | | | | | |
|державного бюджету|4409,1|2| 334,5| 1| 520,0| 1| 325,4| 1| 182,0| 1|543444,8|
------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 5
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік"

Обсяг видатків на реалізацію статті 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ) з бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя
тис. гривень

   ------------------------------------------------------------------
| Адміністративно-територіальні | Обсяг видатків |
| одиниці | |
|------------------------------------+---------------------------|
|Автономна Республіка Крим | 1784 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Вінницька | 1605 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Волинська | 1153 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Дніпропетровська | 2739 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Донецька | 3550 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Житомирська | 1601 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Закарпатська | 1311 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Запорізька | 1613 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Івано-Франківська | 1355 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Київська | 1478 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Кіровоградська | 1115 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Луганська | 1778 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Львівська | 2295 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Миколаївська | 1173 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Одеська | 1997 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Полтавська | 1399 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Рівненська | 1215 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Сумська | 1226 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Тернопільська | 1186 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Харківська | 2216 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Херсонська | 1200 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Хмельницька | 1458 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Черкаська | 1439 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Чернівецька | 814 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Чернігівська | 1193 |
|------------------------------------+---------------------------|
|м. Київ | 2015 |
|------------------------------------+---------------------------|
|м. Севастополь | 341 |
|------------------------------------+---------------------------|
|ВСЬОГО | 42249 |
------------------------------------------------------------------