Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 березня 2000 р. N 514
Київ

Про затвердження Порядку списання товарів (предметів)
гуманітарної допомоги, які мають певний
термін експлуатації

Відповідно до статті 11 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (1192-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які мають певний термін експлуатації (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2000 р. N 514

Порядок
списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги,
які мають певний термін експлуатації

1. Цей Порядок визначає правила списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які належать до основних засобів та мають певний термін експлуатації (далі - основні засоби).

2. Термін експлуатації отриманих підприємством, установою або організацією основних засобів не може бути меншим, ніж термін експлуатації аналогічних предметів за нормами зносу, встановленими у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних засобів на кінець звітного року відповідно до інструкції з обліку основних засобів бюджетних установ, затвердженої Державним казначейством, Мінекономіки та Держкомстатом.

3. Непридатні для подальшої експлуатації основні засоби можуть бути списані:

у разі закінчення терміну їх експлуатації - відповідно до інструкції про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затвердженої Державним казначейством та Мінекономіки;

у разі виникнення потреби у їх списанні до закінчення терміну експлуатації - оформляється акт про непридатність їх до подальшої експлуатації, який затверджується керівником підприємства, установи, організації та подається відповідній комісії з питань гуманітарної допомоги для отримання дозволу на дострокове списання.

Питання про надання дозволу на дострокове списання основних засобів розглядається на засіданні комісії з питань гуманітарної допомоги та приймається відповідне рішення, про яке повідомляється підприємство, установа, організація.

4. Розбирання та демонтаж основних засобів до прийняття у встановленому порядку рішення про їх списання не допускається.