Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144)

Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 13, ст.110 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 1 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 14, ст. 168) викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Підприємництво в Україні

Підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Створення (заснування) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, а також володіння корпоративними правами не є підприємницькою діяльністю, крім випадків, передбачених законодавством".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1481-III