Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156) такі зміни:

підпункт 5.1.2 пункту 5.1 доповнити словами "вітчизняного виробництва";

пункт 5.5 після слів і цифр "передбачені пунктами 5.1 та 5.3 цієї статті" доповнити словами і цифрами "за винятком підпункту 5.1.2 пункту 5.1".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 лютого 2000 року
N 1460-III