Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

( Декрет втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про акцизний збір

(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 10, ст.82)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3628-12 від 19.11.93, ВВР 1993, N 50, ст.4
70
N 3630-12 від 19.11.93, ВВР 1993, N 50, ст.4
71
N 432/95-ВР від 16.11.95, ВВР 1995, N 44, ст.3
18
N 312/96-ВР від 11.07.96, ВВР 1996, N 41, ст.1
94
Декретом
N 43-93 від 30.04.93, ВВР 1993, N 26, ст.2
81
Законами
N 403-XIV від 15.01.99, ВВР, 1999, N 15, ст.
83
N 973-XIV від 15.07.99, ВВР, 1999, N 39, ст.3
56
N 1243-XIV від 18.11.
99
N 1606-III від 23.03.20
00
N 1608-III від 23.03.2000
)

Стаття 1. Акцизний збір - це непрямий податок на споживачів (одержувачів) окремих товарів (продукції), визначених законом як підакцизні, що стягується з них під час здійснення оборотів з продажу (інших видів відчуження) таких товарів (продукції), вироблених на митній території України, або при імпортуванні (ввезенні, пересиланні) таких товарів (продукції) на митну територію України. Акцизний збір включається до ціни підакцизних товарів.

Для цілей цього Декрету під терміном "податковий агент" розуміється суб'єкт підприємницької діяльності, створений у формі підприємства з іноземною інвестицією, право якого на звільнення від оподаткування окремими податками, зборами (обов'язковими платежами) було підтверджено рішенням суду (арбітражного суду), уповноважений згідно з статтею 4 цього Декрету здійснювати нарахування та стягнення акцизного збору з платників акцизного збору, визначених у пункті "д" статті 2 цього Декрету, а також вносити суми акцизного збору, стягнуті з його платників, до бюджету.

Податковим агентом вважається також уповноважений державний орган, що здійснює продаж підакцизних товарів, вилучених з вільного обігу або конфіскованих у випадках, передбачених законодавством. (Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3630-12 від 19.11.93, в редакції Закону N 1243-XIV від 18.11.99)

Стаття 2. Платниками акцизного збору є:

а) суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення (інші відокремлені підрозділи) - виробники підакцизних товарів (послуг) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини;

б) нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів (послуг) на митній території України безпосередньо або через їх постійні представництва чи осіб, прирівняних до них згідно із законодавством;

в) будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які імпортують на митну територію України підакцизні товари, незалежно від наявності внесених до них іноземних інвестицій;

г) фізичні особи - резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають) підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді супроводжувального або несупроводжувального багажу, а також фізичні особи, які одержують такі підакцизні речі (предмети), переслані (надіслані) з-за митного кордону України у вигляді поштових чи інших відправлень або несупроводжувального багажу, в обсягах або вартістю, що перевищують норми безмитного провезення (пересилання) для таких фізичних осіб, визначені митним законодавством;

д) юридичні або фізичні особи, які купують (одержують в інші форми володіння, користування або розпорядження) підакцизні товари у податкових агентів. (Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 432/95-ВР від 16.11.95, в редакції Закону N 1243-XIV від 18.11.99)

Стаття 3. Об'єктом оподаткування є:

а) обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) шляхом їх продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безплатної передачі товарів (продукції) або з частковою їх оплатою;

б) обороти з реалізації (передачі) товарів (продукції) для власного споживання, промислової переробки (крім оборотів з реалізації (передачі) для виробництва підакцизних товарів), а також для своїх працівників;

в) митна вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться, пересилаються) на митну територію України, у тому числі в межах бартерних (товарообмінних) операцій або без оплати їх вартості чи з частковою оплатою. (Пункт "в" статті 3 в редакції Законів 3628-12 від 19.11.93, N 1243-XIV від 18.11.99)

При продажу (інших видах відчуження) податковими агентами підакцизних товарів (продукції) об'єктом оподаткування є:

для вироблених на території України товарів (продукції) - обороти з реалізації таких підакцизних товарів (продукції), включаючи вартість будь-яких додаткових послуг або робіт, пов'язаних із такою реалізацією;

для імпортованих (ввезених, пересланих) на митну територію України товарів (продукції) - обороти з реалізації таких підакцизних товарів (продукції), включаючи вартість будь-яких додаткових послуг або робіт, пов'язаних із такою реалізацією на митній території України, але не менше митної вартості таких підакцизних товарів (продукції), з урахуванням сум сплаченого або нарахованого, але не сплаченого ввізного (імпортного) мита. (Частина друга статті 3 в редакції Закону N 1243-XIV від 18.11.99)

Стаття 4. Акцизний збір обчислюється:

а) за ставками у процентах до обороту з продажу:

товарів, що реалізуються за вільними цінами, - виходячи з їхньої вартості за цими цінами, без урахування акцизного збору, без податку на добавлену вартість; (Абзац другий пункту "а" статті 4 в редакції Закону N 1243-XIV від 18.11.99)

товарів, що реалізуються за державними фіксованими та регульованими цінами, - виходячи з їхньої вартості за цими цінами без урахування торговельних знижок, а також сум податку на добавлену вартість.

При закупівлі імпортних товарів (продукції) оподатковуваний оборот визначається виходячи з їхньої митної вартості. При визначенні вказаної вартості іноземна валюта перераховується у національну валюту України за курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації. ( Абзац четвертий пункту "а" статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3628-12 від 19.11.93 )

У разі придбання на території України та в країнах колишнього Союзу РСР підакцизних товарів за іноземну валюту і подальшої їх реалізації за національну валюту України, оподатковуваний оборот визначається виходячи з їх закупівельної вартості, перерахованої за курсом Національного банку України, що діє на день придбання цих товарів. ( Абзац п'ятий пункту "а" статті 4 із змінами, внесеними згідно зі Законом N 3628-12 від 19.11.93 )

Акцизний збір від реалізації підакцизних товарів громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, утримується у джерела виплати доходів.

(Абзац сьомий пункту "а" статті 4 виключено на підставі Закону N 1243-XIV від 18.11.99) При реалізації підакцизних товарів, що були придбані до 1 січня 1992 року, оподатковуваний оборот визначається виходячи з договірних цін з урахуванням акцизного збору;

б) у твердих сумах з одиниці реалізованого товару продукції). Ставки акцизного збору є єдиними на всій території України. Суми акцизного збору з ввезених на територію України товарів зараховуються до державного бюджету, а з товарів, вироблених в Україні, - до місцевого бюджету за місцем їх виробництва і державного бюджету у співвідношеннях, установлених Верховною Радою України.

Стаття 5. Акцизний збір не справляється при реалізації підакцизних товарів (продукції) на експорт за іноземну валюту. (Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3628-12 від 19.11.93)

Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості яких провадиться органами соціального забезпечення, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога, міліція тощо) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації спирту етилового, що використовується на виготовлення лікарських засобів і ветеринарних препаратів. ( Статтю 5 доповнено частиною третьою згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93, із змінами, внесеними згідно із Законом N 312/96-ВР від 11.07.96 )

На період функціонування спеціальної економічної зони "Яворів" справляння акцизного збору здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" (402-14). ( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 403-XIV від 15.01.99 )

На період функціонування спеціальних економічних зон "Азов" і "Донецьк" та дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області справляння акцизного збору здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" (356-14).

(Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 973-XIV від 15.07.99)

На період функціонування спеціальної економічної зони "Рені" справлення акцизного збору здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальну економічну зону "Рені".( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 1606-III від 23.03.2000)

На період функціонування спеціальної економічної зони "Порто-франко", створеної на території Одеського морського торговельного порту, справляння акцизного збору здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту ". ( Стаття 5 доповнено частиною згідно із Законом N 1608-III від 23.03.2000)

Стаття 6. Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками самостійно виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів (продукції) за встановленими ставками.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які імпортують підакцизні товари (продукцію), в обов'язковому порядку при перетинанні кордону їх декларують і подають органам митного контролю декларацію у двох примірниках, один з яких цими органами надсилається до податкових інспекцій за місцезнаходженням суб'єктів підприємницької діяльності, для справляння акцизного збору.

Акцизний збір визначається та сплачується в порядку і строки, встановлені інструкцією, що затверджується Головною державною податковою інспекцією України.

Податковий агент зобов'язаний включити до ціни товару (продукції) акцизний збір у порядку і за ставками, передбаченими законом, утримати його з платника акцизного збору та перерахувати його до бюджету. Зазначене перерахування здійснюється протягом семи календарних днів, наступних за датою продажу (відчуження) акцизного товару (продукції). (Статтю 6 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1243-XIV від 18.11.99)

Для цілей частини четвертої цієї статті датою продажу (інших видів відчуження) підакцизного товару (продукції) є дата відвантаження (передачі) податковим агентом підакцизних товарів (продукції) або дата одержання податковим агентом коштів чи інших видів компенсацій вартості підакцизних товарів (продукції) залежно від того, яка подія сталася раніше. Якщо податкові агенти передають підакцизні товари (продукцію) іншим особам згідно з умовами договорів комісії, консигнації, доручення, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають перехід права власності таким особам, датою продажу підакцизних товарів (продукції) є дата, коли така передача розпочинається. (Статтю 6 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1243-XIV від 18.11.99)

У разі, коли податкові агенти імпортують (ввозять, пересилають) на митну територію України підакцизні товари (продукцію) як повірені, комісіонери, сторони договору про сумісну діяльність, інших цивільно-правових договорів, укладених з іншими особами і в їх інтересах, датою продажу (інших видів відчуження) таких підакцизних товарів (продукції) є дата, коли розпочинається передача цих товарів (продукції) таким особам або за їх дорученням - третім особам, але не пізніше їх митного оформлення. (Статтю 6 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 1243-XIV від 18.11.99)

При укладенні цивільно-правових договорів щодо підакцизних товарів (продукції) податкові агенти зобов'язані письмово повідомляти покупців (одержувачів) таких підакцизних товарів (продукції) про їх обов'язки щодо сплати акцизного збору, сума якого має бути виділена окремим рядком. (Статтю 6 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 1243-XIV від 18.11.99 )

Відповідальність за належне нарахування та стягнення акцизного збору з його платників, а також за повне і своєчасне внесення стягнутих сум до бюджету несе особа, яка за цим Декретом набуває статусу податкового агента. Спори між податковим агентом та платником акцизного збору вирішуються у загальному порядку. (Статтю 6 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 1243-XIV від 18.11.99)

Особи, визначені у частині другій статті 1 цього Декрету, можуть бути позбавлені статусу податкового агента при їх добровільній відмові від підтвердженого рішенням суду (арбітражного суду) права на звільнення від оподаткування, оформленій у формі та за процедурою, встановленими центральним органом державної податкової служби України. (Статтю 6 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 1243-XIV від 18.11.99)

У разі, коли особи, визначені у частині другій статті 1 цього Декрету, позбавляються статусу податкового агента за рішенням суду (арбітражного суду), повноваження такого податкового агента, визначені цим Декретом, а також відповідальність покладаються на покупців (одержувачів) таких підакцизних товарів (продукції) у порядку, що встановлюється центральним органом державної податкової служби України. (Статтю 6 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 1243-XIV від 18.11.99)

Податковий агент не є платником акцизного збору, але є особою, уповноваженою законодавством нараховувати, стягувати акцизний збір з його платників та вносити його до бюджету, а також нести відповідальність за невиконання або неналежне виконання таких повноважень. (Статтю 6 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 1243-XIV від 18.11.99)

Суб'єкти підприємницької діяльності, які ввезли (імпортували) на митну територію України підакцизні товари (продукцію) без сплати акцизного збору, подають до органів податкової служби до 15 числа місяця, що настає за звітним, щомісячний звіт про обсяги продажу ввезених (імпортованих) підакцизних товарів (продукції) та розміри одержаних з покупців і перерахованих до бюджету сум акцизного збору, а також про обсяги переданих товарів, ввезених (імпортованих) в інтересах інших суб'єктів підприємницької діяльності, і утриману суму акцизного збору. (Статтю 6 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 1243-XIV від 18.11.99)

Стаття 7. Платники акцизного збору (крім платників, визначених у пункті "д" статті 2 цього Декрету), а також податкові агенти несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність стягнення та сплати акцизного збору до бюджету відповідно до чинного законодавства України.

У разі продажу (інших видів відчуження) податковими агентами підакцизних товарів (продукції) без стягнення акцизного збору з їх покупців (одержувачів) або із порушенням правил такого продажу (відчуження) податкові агенти несуть таку відповідальність:

при продажу (відчуженні) підакцизних товарів без надання письмового повідомлення покупцю (одержувачу) таких підакцизних товарів (продукції) про його обов'язки щодо сплати акцизного збору або без визначення його суми окремим рядком податковий агент сплачує штраф у подвійному розмірі такого акцизного збору;

при продажу (відчуженні) підакцизних товарів без включення суми акцизного збору, розрахованої за правилами, визначеними пунктом "в" статті 3 цього Декрету, до їх ціни податковий агент сплачує штраф у подвійному розмірі такого акцизного збору, що не звільняє його від адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно до закону;

при невнесенні або несвоєчасному внесенні до бюджету сум акцизного збору, стягнутих з його платника, податковий агент несе відповідальність, визначену законодавством.

Особи, які визнаються податковими агентами згідно із статтею 1 цього Декрету, не мають права одержувати ліцензії на право здійснення імпорту, оптової або роздрібної торгівлі підакцизними товарами (продукцією) або придбавати марки акцизного збору. (Стаття 7 в редакції Закону N 1243-XIV від 18.11.99)

Стаття 8. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати акцизного збору здійснюється податковими інспекціями відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (509-12).

Стаття 9. Зупиняється дія:

Закону України "Про акцизний збір" ( 1996-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.172):

постанови Верховної Ради України від 18 грудня 1991 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про акцизний збір" ( 1997-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.173);

постанови Верховної Ради України від 21 лютого 1992 р. "Про ставки акцизного збору на окремі товари" ( 2148-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст.298).

Стаття 10. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ

м. Київ, 26 грудня 1992 року
N 18-92