Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83, N 18, ст. 95, N 20, ст. 100, N 33, ст. 224; 1999 р., N 4, ст. 33, N 7, ст. 53, ст. 54, N 15, ст. 83, ст. 88, N 18, ст. 140, ст. 142, N 26, ст. 214, ст. 216, N 32, ст. 264, N 35, ст. 302, N 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, N 39, ст. 356, ст. 357 та зміни, внесені Законом України від 20 жовтня 1999 року ( 1172-14 ) такі зміни:

1. Підпункти 6.2.5 і 6.2.7 пункту 6.2 статті 6 виключити.

2. Пункт 11.22 статті 11 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 грудня 1999 року
N 1274-XIV