Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 42/5 від 15.07.99
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 липня 1999 р. за N 480/3773

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції України
N 2710/5 від 22.12.20
15)

Про затвердження Порядку
реалізації арештованого майна

Відповідно до статті 61 Закону України "Про виконавче провадження" (606-14) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реалізації арештованого майна (додається).

2. Затвердити Примірний договір про реалізацію арештованого майна на аукціоні (додаток).

3. Управлінню організаційного забезпечення виконання рішень (Скомороха Л.В.) довести зазначений Порядок до відома начальника Головного управління Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників обласних, Київського, Севастопольського міських управлінь юстиції і забезпечити його належне застосування в роботі.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України - директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Тертичного В.Г.

В.о.Міністра Б.С.Стичинський

Затверджено
Наказом Міністерства юстиції України
15.07.99 N 42/5

Порядок
реалізації арештованого майна

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює реалізацію арештованого майна, за винятком нерухомого майна, майна вилученого законом з обігу, та майна, зазначеного в частині п'ятій статті 55 Закону України "Про виконавче провадження" (606-14).

1.2. Реалізація арештованого майна здійснюється державним виконавцем шляхом його продажу на комісійних і інших договірних началах та шляхом продажу на аукціоні.

1.3. Продовольчі товари реалізуються державним виконавцем шляхом продажу на комісійних та інших договірних началах через торговельні організації негайно.

2. Терміни, які вживаються в Порядку:

2.1. Арештоване майно (надалі - майно) - майно боржника, на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації.

2.2. Спеціалізована організація - суб'єкт господарювання, який здійснює реалізацію майна на комісійних і інших договірних началах та шляхом проведення аукціону.

2.3. Аукціон - продаж майна, за яким його власником стає покупець, який у ході торгів запропонував за нього найвищу ціну.

2.4. Ліцитатор - ведучий аукціону. Ліцитатор повинен знати порядок і володіти технікою проведення торгів.

2.5. Лот - одиниця майна, що виставляється для продажу на аукціоні, або партія аукціонного майна, що пропонується для продажу як одне ціле. Кожному лоту надається свій номер, який вказується в інформаційній картці (додаток 1) і оголошується ліцитатором під час проведення аукціону.

2.6. Організатор аукціону - спеціалізована організація незалежно від форм власності, з якою укладений договір на реалізацію майна.

2.7. Ціна аукціонного майна - ціна, яка дорівнює ціні, встановленій державним виконавцем чи залученим до оцінки фахівцем.

2.8. Стартова ціна лота - ціна, яка формується, виходячи з ціни аукціонного майна, з урахуванням витрат на підготовку та проведення аукціону.

2.9. Продажна ціна лота - фактична ціна реалізації лота на аукціоні.

2.10. Крок аукціону - мінімальна надбавка, на яку в ході торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни оголошеного ліцитатором лота. Його розмір установлює організатор аукціону на кожний лот, але не менш як на 10 відсотків вищий за попередню ціну.

3. Підготовка до проведення аукціону

3.1. Державна виконавча служба укладає з організатором аукціону договір, яким доручає реалізацію майна організатору аукціону за визначену комісійну винагороду. Розмір комісійної винагороди визначається за погодженням сторін, але він не повинен перевищувати 20 відсотків від суми коштів, одержаних від реалізації майна.

3.2. Організатор аукціону повинен мати власне або орендоване приміщення з відповідними умовами для зберігання, передпродажної підготовки і демонстрації майна, яке відповідає торговельно-технологічним, санітарно-гігієнічним і протипожежним нормам, а також приміщення для проведення аукціону.

3.3. Приймання аукціонного майна здійснюється матеріально відповідальною особою організатора аукціону відповідно до акта передачі арештованого майна (додаток 2) та інших необхідних документів, що містять інформацію про аукціонне майно.

3.4. На майно, що прийняте для продажу, уповноважені особи організатора складають інформаційні картки на кожний лот із зазначенням стартової ціни.

3.5. Організатор аукціону визначає дату і час проведення аукціону. Термін підготовки до аукціону не повинен перевищувати 45 днів з дня приймання майна організатором аукціону до дня проведення аукціону.

3.6. Організатор аукціону не пізніше як за 30 днів до дня проведення аукціону публічно оголошує через рекламні повідомлення на телебаченні, радіо, у пресі перелік майна, що виставляється на аукціон для продажу, відомості про майно, стартові ціни, кінцевий термін реєстрації для участі в аукціоні, дату, час, та місце ознайомлення з майном та проведення аукціону, а також адресу, номери телефонів.

3.7. 3 моменту інформаційного повідомлення про проведення аукціону організатор аукціону дає змогу попередньо ознайомитися з аукціонним майном усім фізичним і юридичним особам, які бажають брати участь в аукціоні.

Аукціонне майно з інформаційними картками виставляється у спеціально відведеному для цього приміщенні для демонстрації покупцям.

3.8. Покупець (фізична або юридична особа), який виявив бажання узяти участь в аукціоні, повинен сплатити реєстраційний внесок, розмір якого визначається організатором аукціону, але не може перевищувати двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3.9. Для участі в аукціоні покупець подає організатору аукціону: заяву на участь в аукціоні (додаток 3), квитанцію про сплату реєстраційного внеску.

3.10. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації та повинні містити:

для юридичних осіб:

резидентів - їх найменування, постійне місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код в ЄДРПОУ);

нерезидентів - їх найменування, постійне місцезнаходження та країну, де зареєстрована особа;

для фізичних осіб:

громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адресу їх постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб платників податку;

для іноземців - прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності такого), адресу їх постійного місця проживання за межами України.

3.11. Заявник пред'являє паспорт або інший документ, що засвідчує його особу, під час подання заяви, якщо він діє як представник юридичної особи, відповідну довіреність.

3.12. При реєстрації учасники аукціону отримують виготовлені друкарським способом вхідні квитки (із зазначенням на зворотному боці умов проведення аукціону) та картки з аукціонними номерами (відповідно до реєстрації), за якими вони беруть участь у торгах.

3.13. Приймання заяв на участь в аукціоні закінчується за три дні до початку його проведення.

3.14. Відомості про учасників аукціону, їх кількість і пропозиції не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.

4. Порядок проведення аукціону

4.1. Аукціон розпочинається з оголошення ліцитатором порядку його проведення.

4.2. За кожним лотом, що виставляється на аукціон, ліцитатор оголошує номер, вказаний в інформаційній картці, назву, коротку характеристику майна, стартову ціну і крок аукціону.

4.3. Лот виставляється на торги за наявності не менше двох покупців.

4.4. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни учасники не виявляють бажання придбати запропонований ліцитатором лот, то об'єкт продажу знімається з торгів і аукціон за даним лотом не проводиться.

4.5. У ході торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати заявлений лот за оголошену ліцитатором ціну, піднімаючи квиток учасника з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають квиток з номером і пропонують свою ціну.

4.6. Мовчання учасника аукціону, який перший підняв квиток з номером, приймається ліцитатором як згода учасника з оголошеною ціною. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну відповідно до кроку аукціону. 4.7 Запропонована учасником аукціону ціна має бути більшою від ціни, оголошеної ліцитатором.

4.7. Якщо ціна, запропонована учасником аукціону, який першим підняв квиток з номером, є більшою за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника й запропоновану ним ціну.

4.8. Торги за даним лотом закінчуються тоді, коли після триразового повторення чергової ціни тільки один з учасників аукціону, тримаючи квиток з номером, дає згоду на його придбання.

4.9. Після закінчення торгів за даним лотом ліцитатор оголошує про продаж лота, називає продажну ціну й аукціонний номер переможця.

4.10. Під час аукціону ведеться протокол (додаток 4), до якого заносяться такі дані: стартова ціна та продажна ціна майна; пропозиції покупців і відомості про покупця, який запропонував у ході аукціону найвищу ціну (переможець аукціону).

Протокол підписують ліцитатор та переможець аукціону.

Керівник організації, яка проводила аукціон (організатора аукціону) зазначає у протоколі відповідні суми й (у разі сплати в безготівковому порядку) номери рахунків, на які переможцю потрібно внести кошти за придбане майно, та затверджує протокол у день проведення аукціону. Копії затвердженого протоколу видаються переможцю аукціону, а також державному виконавцеві в строк не пізніше трьох днів з дня проведення аукціону.

4.11. На підставі протоколу державний виконавець складає акт про проведений аукціон і подає його на затвердження суду, який прийняв рішення про звернення стягнення на майно, або нотаріусу, що вчинив виконавчий напис.

В акті зазначається:

ким, коли і де проводився аукціон;

перелік і коротка характеристика реалізованого майна;

початкова й остаточна ціна реалізації майна;

прізвище, ім'я та по батькові (назва юридичної особи), адреса покупця;

сума, внесена переможцем аукціону за придбане майно.

4.12. До акта додається список учасників аукціону.

4.13. Копії затвердженого акта видаються переможцю та організатору аукціону.

4.14. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. За умови достатньої кількості покупців за даним лотом торги відновлюються.

4.15. Придбане покупцем на аукціоні майно поверненню організатору аукціону не підлягає.

4.16. На аукціоні можуть бути присутні й інші особи за умови внесення вхідної плати. Розмір вхідної плати визначається організатором аукціону.

4.17. Боржник, на майно якого звернено стягнення (або його представник, якщо боржником є юридична особа), стягувач, державний виконавець можуть бути присутні на аукціоні без сплати вхідної плати.

4.18. За результатами проведення аукціону складається аукціонна відомість (додаток 5). Копія відомості в строк не пізніше трьох днів передається державному виконавцеві.

5. Порядок уцінки майна

5.1. Майно (лот), яке виставлене та не продане на аукціоні або продане в кількості, що не перевищує 30 відсотків його обсягу, підлягає уцінці не більше ніж на 20 відсотків вартості, визначеної в акті опису, оцінки та передачі майна.

5.2. Уцінка проводиться державним виконавцем. За результатами уцінки складається акт, який додається до актів опису, оцінки та передачі майна.

5.3. Товари, на які згідно із законодавством установлено мінімальні ціни, можуть бути уцінені лише до розміру мінімальної ціни, затвердженого в установленому порядку.

5.4. Повторний аукціон проводиться не пізніше 30 днів після складання акта уцінки майна та дати інформаційного повідомлення про проведення аукціону. Якщо майно не було продане або якщо аукціон не відбувся, то майно знімається з аукціонних торгів.

6. Порядок розрахунків за придбане на аукціоні майно

6.1. На підставі копії затвердженого протоколу переможці аукціону протягом трьох днів з дня затвердження протоколу, не враховуючи дня проведення аукціону, вихідних і святкових днів, здійснюють розрахунки за придбані на аукціоні товари в порядку, визначеному законодавством.

У разі продажу майна на аукціоні за готівку оформлення цього продажу провадиться через електронні контрольно-касові апарати не пізніше трьох днів з дня проведення аукціону.

6.2. Кошти, одержані від реалізації аукціонного майна, з вирахуванням комісійної винагороди, обумовленої договором, перераховуються організатором аукціону на відповідні рахунки виконавчої служби в установленому порядку в термін не пізніше семи банківських днів від дня затвердження протоколу.

6.3. У разі несвоєчасного перерахування на рахунки виконавчої служби належних сум за продане майно нараховується пеня в розмірі, обумовленому договором.

6.4. Якщо майно не реалізоване на аукціоні, організатор аукціону повертає це майно державному виконавцеві. Відшкодування організатору аукціону витрат, пов'язаних з організацією, проведенням аукціону та зберіганням нереалізованого майна, обумовлюється в договорі.

6.5. Після закінчення аукціону документи, які підтверджують розрахунок за придбане на аукціоні майно передають до бухгалтерії організатора аукціону та надають державному виконавцеві в строк не пізніше трьох днів з дня проведення аукціону.

7. Перехід права власності

7.1. Право власності на майно переходить до переможця аукціону після повного розрахунку за придбане майно.

7.2. Плата за зберігання придбаного майна організатором аукціону обумовлюється на договірних началах між покупцем та організатором аукціону.

8. Анулювання, припинення та визнання аукціону
недійсним

8.1. У разі несвоєчасної оплати придбаного на аукціоні майна результат аукціону за даним лотом анулюється.

8.2. Аукціон може бути припинено і майно знято з продажу в разі невиконання правил проведення аукціону, передбачених цим Порядком.

8.3. Порушення, визначені пунктом 8.2 цього Порядку, можуть бути підставою для визнання аукціону судом недійсним.

8.4. Аукціон може бути припинено і майно знято з продажу в разі добровільного виконання рішення боржником.

8.5. Аукціон може бути припинено і майно знято з продажу за наявності обставин, передбачених статтями 32, 33, 34, 35, 37 Закону України "Про виконавче провадження" (606-14).

9. Відповідальність

9.1. Відповідальність за зберігання аукціонного майна з моменту його приймання на аукціон до видачі оплаченого майна несе організатор аукціону.

9.2. Відповідальність за відповідність майна характеристиці, зазначеній в інформаційній картці, несе організатор аукціону в порядку, встановленому законодавством.

10. Реалізація майна на комісійних та інших договірних
началах

10.1. Реалізація майна здійснюється державним виконавцем згідно з Правилами комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 13 березня 1995 року N 37 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22 березня 1995 року за N 79/615.

11. Вирішення спорів

11.1. Спори, що виникають при реалізації арештованого майна, вирішуються в судовому порядку.

Начальник управління цивільного законодавства I.I.Завальна

Додаток
до наказу Міністерства юстиції
України 15.07.99 N 42/5

Примірний договір N
про реалізацію арештованого майна на аукціоні

м.________________________________   "___" _______________ 1999 р. 

Відділ державної виконавчої служби (надалі - Відділ) в особі начальника _________________, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

___________________________________ з другого боку (надалі - Організатор) в особі ______________, що діє на підставі Статуту, (надалі -

Сторони) уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Предметом Договору є здійснення Сторонами дій, пов'язаних з реалізацією арештованого майна, шляхом його продажу на аукціоні в порядку, передбаченому Законами України "Про виконавче провадження" та "Про державну виконавчу службу", Порядком реалізації арештованого майна (затверджений наказом Міністерства юстиції України від N ____), іншими нормативно-правовими актами та цим договором.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Відділ має право:

2.1.1. Через свого представника (державного виконавця) бути присутнім на аукціоні.

2.1.2. Отримувати від Організатора необхідні роз'яснення та консультації, пов'язані з підготовкою та проведенням аукціону.

2.2. Відділ зобов'язаний:

2.2.1. Передати Організатору арештоване майно для подальшої реалізації на аукціоні.

2.2.2. Попереджати Організатора про добровільне виконання рішення боржником або в разі виникнення обставин, передбачених статтями 32 - 35, 37 Закону України "Про виконавче провадження".

2.2.3. Надати Організатору необхідну інформацію щодо арештованого майна, яке передається на реалізацію.

2.2.4. Проводити уцінку арештованого майна, яке виставлене, та не продане на аукціоні або продане в кількості, що не перевищує 30 % його обсягу згідно з Порядком реалізації арештованого майна.

2.3. Організатор має право:

2.3.1. Отримувати від Відділу необхідну інформацію, яка стосується арештованого майна, що передається на реалізацію.

2.4. Організатор зобов'язаний:

2.4.1. Мати власне або орендоване приміщення, яке відповідає встановленим стандартам, для зберігання, передпродажної підготовки та демонстрації майна.

2.4.2. Дотримуватись чинного законодавства при проведенні дій, які пов'язані з організацією, проведенням аукціону та зберіганням майна.

2.4.3. Провести аукціон згідно з порядком проведення аукціону, який визначено Порядком реалізації арештованого майна.

2.4.4. Прийняти у Відділу арештоване майно та скласти акт передачі цього майна.

2.4.5. Надавати Відділу всю інформацію про реалізацію арештованого майна.

2.4.6. Після закінчення аукціону в установлений строк передати Відділу копії документів, які підтверджують розрахунок за придбане на аукціоні майно.

3. Проведення розрахунків

3.1. Сторони проводять розрахунки на умовах та в порядку передбаченому Порядком реалізації арештованого майна та цим Договором.

3.2. За проведену реалізацію майна Організатору виплачується комісійна винагорода в розмірі ___ відсотків від вартості проданого майна.

3.3. Якщо майно не реалізоване на аукціоні, Відділ перераховує Організатору кошти в сумі _____ відсотків від оціночної вартості переданого майна, як компенсацію за витрати, що пов'язані з організацією, проведенням аукціону та зберіганням нереалізованого майна.

3.4. Організатор перераховує кошти, одержані від реалізації аукціонного майна з вирахуванням комісійної винагороди, на відповідні рахунки виконавчої служби в установленому порядку.

4. Відповідальність сторін:

4.1. Відповідальність за зберігання аукціонного майна з моменту його приймання до моменту видачі оплаченого майна покупцеві або нереалізованого майна Відділу несе Організатор.

4.2. Організатор несе відповідальність у порядку встановленому законодавством за відповідність майна характеристиці, зазначеній в інформаційній картці.

4.3. У разі несвоєчасного перерахування на рахунки виконавчої служби належних сум за продане майно нараховується пеня в розмірі ______відсотків від суми проданого майна за кожен день прострочення.

5. Додаткові умови Договору:

5.1. Усе, що не передбачено цим договором, регулюється чинним законодавством України.

5.2. Сторони зобов'язуються без зволікань інформувати одна одну про обставини, які мають значення для виконання цього договору, в тому числі про зміну адреси та реквізитів.

5.3. Будь-які зміни та доповнення до цього договору здійснюються у письмовій формі, підписуються обома Сторонами та є невід'ємною частиною цього договору.

5.4. Спори, що виникають під час дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

6. Строк дії Договору:

6.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до _______.

6.2. Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

7. Юридичні реквізити та підписи Сторін:

Відділ  Організатор 

Додаток 1
до пункту 2.5 Порядку реалізації
арештованого майна

Найменування організатора аукціону _______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження, тел., факс _____________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ _________________________________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок N ________________________________________________________________________________________________

у банку _________________________, МФО ________________________________________________________________________________

Інформаційна картка N ____________

Назва лота ___________________________________________________________________________________________________________

Характеристика лота

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Стартова ціна лота ____________________________________________________________________________________________________

Відповідальна особа
організатора 
__________________________________
(прізвище, ініціали, підпис) 
"___" _______________ р.  М.П. 

Додаток 2
до пункту 3.3 Порядку реалізації
арештованого майна

Найменування організатора аукціону __________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження, тел., факс ________________________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ _____________________________________________________________________________________________
Розрахунковий рахунок N ___________________________________________________________________________________________________
у банку _______________________, МФО _____________________________________________________________________________________

Акт N ___
передачі арештованого майна

_______________________________________________________________________________________________________________________(посада, прізвище, ім'я, по батькові;)

Прийняв(ла) на аукціон від _______________________________________________________________________________________________(прізвище, ім'я, по батькові державного виконавця)

     ------------------------------------------------------------------
| N |Назва|Характеристика |Кількість | Ціна |Стартова |Примітки|
|п/п|майна| майна | одиниць |майна |ціна лоту | |
|---+-----+---------------+----------+-------+----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+-----+---------------+----------+-------+----------+--------|
------------------------------------------------------------------

Підписи:

М.П. 
особи, що приймає
державного виконавця
 
"___" _______________ 1999 р.

 

Додаток 3
до пункту 3.9 Порядку реалізації
арештованого майна

Заява
на участь в аукціоні
(Реєстраційний N ___)

Заявник ____________________________________________________________________________
(для юридичної особи - найменування,
організаційно-правова форма, місцезнаходження,
ідентифікаційний код в ЄДРПОУ)

__________________________________________________________________________________________________

(для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер, коли і ким виданий,
місце проживання, ідентифікаційний номер у Державному
реєстрі фізичних осіб)

Тел., факс ___________________________

Прошу дозволити взяти участь в аукціоні з реалізації арештованого майна.

Копія квитанції про сплату реєстраційного збору додається.

З умовами продажу майна на аукціоні ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати. _______________________________________________(підпис заявника)

Заяву прийняв _________________________________________________________________________________________________________(посада; прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи організатора аукціону)

"___" ___________________ р.

(дата реєстрації заяви)

Додаток 4
до пункту 4.10 Порядку реалізації
арештованого майна

Протокол проведення аукціону

     ------------------------------------------------------------------
|лот|стартова|продажна|пропозиції|відомості| N рахунку, на |
| N | ціна | ціна | покупців | про |який перераховуються |
| | лота | лота | |переможця| безготівкові |
| | | | | | кошти за |
| | | | | | придбане майно |
|---+--------+--------+----------+---------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+--------+--------+----------+---------+---------------------|
------------------------------------------------------------------

Ліцитатор
 
_____________________
(підпис) 
Переможці
 
_____________________
(підписи) 

Керівник організації, яка проводить аукціон
 
__________________
(підпис) 

М.П. 

Додаток 5
до пункту 4.18 Порядку реалізації
арештованого майна

Аукціонна відомість

    --------------------------------------------------------------------
|N| N |N акта |Назва|Характе-|Стар-|Продаж-|Комісійна |Кошти,|
| |інформа-|передачі|лота |ристика |това |на ціна|винагорода|що пе-|
| |ційної |арешто- | |лота |ціна |лота |організа- |рера- |
| |картки |ваного | | |лота | |тора |ховую-|
| | |майна | | | | | |ться |
|-+--------+--------+-----+--------+-----+-------+----------+------|
|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-+--------+--------+-----+--------+-----+-------+----------+------|
--------------------------------------------------------------------

Усього:

Відповідальна особа організатора
 
____________________________________
(прізвище, ініціали, підпис) 
"___" _______________ р.  М.П.