ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про пенсійне забезпечення військовослужбовців
та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, сг. 178) такі зміни:

1. У частині першій статей 10, 49 і 52 слова "органи соціального забезпечення" в усіх відмінках замінити словами "органи соціального захисту населення" у відповідному відмінку.

2. У статті 48 слова "відділу соціального забезпечення" замінити словами "органу соціального захисту населення".

3. У статтях 57 і 58 слова "пенсіонера з числа військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" замінити словами "особи, якій призначена пенсія відповідно до цього Закону".

4. Статтю 61 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави".

5. Статтю 64 викласти в такій редакції:

"Стаття 64. Підвищення пенсій у зв'язку з індексацією грошових доходів населення

Призначені військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей пенсії підвищуються відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 21 вересня 1999 року
N 1081-XIV