Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Затверджено
Наказом МОЗ України
від 20.10.95 N 1903

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 січня 1996 р. за N 5/1030

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОЗ
N 247 від 09.10.20
00
)

( Дію Наказу зупинено згідно з Повідомленням
Держпідприємництва від 30.09.2000 )

(Державну реєстрацію Положення скасовано на підставі
Висновку Мін'юсту від 03.06.99)

Положення
про порядок видачі Гігієнічного висновку державної
санітарно-гігієнічної експертизи на продукцію в органах,
установах та закладах державної санітарно-епідеміологічної служби

1. Дія цього Положення поширюється на міністерства, відомства, організації, установи, підприємства незалежно від їх підпорядкування та форм власності, а також на інших юридичних осіб.

2. Продукція підлягає обов'язковій державній санітарно-гігієнічній експертизі з видачею Гігієнічного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на вітчизняну продукцію (додаток N 1 до цього Положення) та видачею гігієнічного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на імпортовану продукцію (додаток N 2 до цього Положення, надалі - Гігієнічний висновок).

3. Гігієнічний висновок - офіційний документ, який засвідчує, що продукція відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, нормам і правилам і є дозволом на виробництво і використання продукції в Україні. Дата та номер Гігієнічного висновку проставляються на зворотному боці відповідно до реквізиту "Виданий на підставі". Гігієнічний висновок - документ, який обов'язково додається до Сертифіката.

4. На виготовлену в країні продукцію та імпортовану в Україну для використання як в господарстві, так і в побуті, а також з метою ліцензування видів діяльності Гігієнічний висновок затверджується:

- Головним державним санітарним лікарем України (виконуючим його обов'язки) або за його дорученням головними державними санітарними лікарями Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, Головним лікарем Українського центру державного санепіднагляду (виконуючими їх обов'язки).

5. Умови оформлення Гігієнічного висновку:

5.1. Гігієнічний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи на вітчизняну продукцію оформляється після розгляду таких матеріалів:

- нормативного документа та Висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації;

- акта територіальної державної санітарно-епідеміологічної служби про гігієнічне обстеження підприємства-виготовлювача, споживача продукції, умов транспортування, зберігання, реалізації продукції, їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам;

- результатів проведення досліджень продукції, виконаних атестованими установами та організаціями згідно з додатком N 8 до Положення про державну санітарно-гігієнічну експертизу проектів нормативної документації в органах, установах та закладах державної санітарно-епідеміологічної служби, затвердженого наказом МОЗ. При необхідності можуть бути проведені додаткові дослідження продукції за гігієнічними показниками і характеристиками на договірних засадах;

- всіх наявних документів, які підтверджують, що продукція відповідає санітарним нормам, правилам.

Організацію досліджень гігієнічних показників і характеристик продукції, розробки необхідних заходів щодо гігієнічної безпеки продукції для здоров'я людини здійснює виготовлювач.

5.2. Гігієнічний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи оформляється на імпортовану продукцію на підставі контракту, оцінки сертифіката країни-постачальника, виготовлювача, виданого цією країною, та результатів державної санітарно-гігієнічної експертизи та необхідних досліджень продукції, проведених в Україні.

Сертифікат країни-постачальника повинен бути направлений до державної санепідслужби перед закупівлею матеріалів, виробів, що імпортуються (укладанням контракту), і містити дані щодо безпеки продукції, гігієнічні показники, медико-біологічні властивості тощо, відповідно до діючих в Україні санітарних норм і правил, засвідчувати нешкідливість матеріалів, продукції тощо.

При відсутності сертифіката країни-постачальника на продукцію, що закуповується, остання повинна бути досліджена в атестованих установах і організаціях.

6. Строк дії Гігієнічного висновку визначається у кожному конкретному випадку в залежності від призначення продукції, її обсягів та висновків санітарно-гігієнічної експертизи.

7. Термін розгляду матеріалів, вказаних в п.5 до цього Положення, та видачі Гігієнічного висновку не більше 20 днів з моменту надходження матеріалів. При направленні матеріалів на державну санітарно-гігієнічну експертизу в атестовані установи і організації термін розгляду може бути збільшений в залежності від обсягу санітарно-гігієнічної експертизи та виду досліджень.

Розгляд, аналіз, консультативна допомога по доопрацюванню матеріалів, що стосуються видачі Гігієнічного висновку органами, установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, здійснюється на договірній основі.

8. Нагляд за дотриманням вимог санітарних норм і правил, відповідністю продукції щодо безпеки для здоров'я, життя людей здійснюють органи, установи, заклади державної санепідслужби.

9. Заклади територіальної державної санепідслужби здійснюють вибірковий нагляд за відповідністю:

- умов праці при виробництві продукції санітарно-гігієнічним вимогам та безпечності продукції для життя, здоров'я людей;

- продукції вимогам нормативної документації та Гігієнічному висновку з питань безпеки її для життя, здоров'я людей.

10. При виявленні факту невідповідності продукції Гігієнічному висновку рішення про її реалізацію приймається відповідно до діючого законодавства.

Додаток N 1
до Положення про порядок видачі Гігієнічного
висновку державної санітарно-гігієнічної
експертизи на продукцію в органах, установах та
закладах державної санітарно-епідеміологічної
служби

Затверджено
Головний державний санітарний
лікар України

Підпис

М.П.

____________________________________
найменування органу, установи та
____________________________________
закладу державної санепідслужби
____________________________________
поштова адреса,
____________________________________
телефон, факс

Гігієнічний висновок
державної санітарно-гігієнічної експертизи
на вітчизняну продукцію

_________________________________________________________________________________________________________________________

повне найменування продукції

від ___________ 19___ р. N ___________________

1. _____________________________________________________________________________________________________________________

найменування нормативного документа на продукцію

2. _____________________________________________________________________________________________________________________

назва організації-виробника, його реквізити

3. Продукція ____________________________________________________________________________________________________________

назва

відповідає _____________________________________________________________________________________________________________

назва нормативної документації - ДСТУ, санітарні норми

______________________________________________________________________________________________________________________

та правила, медико-біологічні вимоги тощо

Допускається до застосування ____________________________________________________________________________________________

сфера, галузь застосування

4. Ким представлена _____________________________________________________________________________________________________

назва організації

______________________________________________________________________________________________________________________

5. Супровідні документи _________________________________________________________________________________________________

перелічити згідно з п.5.1 Положення

6. При застосуванні, зберіганні, транспортуванні (необхідне підкреслити) _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

найменування продукції і нормативного документа на неї

Необхідно додержуватись вимог безпеки ____________________________________________________________________________________

вказати нормативний документ,

_______________________________________________________________________________________________________________________

яким вони передбачені

_______________________________________________________________________________________________________________________

інші характеристики безпеки продукції, які не вказані в нормативному документі

Показники безпеки, які підлягають контролю: ________________________________________________________________________________

Висновок на продукцію __________________________________________________________________________________________________

найменування

дійсний ________________________________________________________________________________________________________________

строк, обсяг партії

При зміні рецептури, технології виготовлення, області, галузі, умов застосування продукції даний висновок втрачає силу.

Додаток. Висновок (з додатками NN 3, 4, 5, 6, 7, 8 до Положення про державну санітарно-гігієнічну експертизу нормативної документації).

Експерт(и)

_________________________________
прізвище, ім'я, по батькові
_________________________________
підпис

Додаток N 2
до Положення про порядок видачі Гігієнічного
висновку державної санітарно-гігієнічної
експертизи на продукцію в органах, установах та
закладах державної санітарно-епідеміологічної
служби

Затверджено
Головний державний санітарний
лікар України
Підпис

М.П.

____________________________________________________________
найменування органу, установи та
___________________________________________________________
закладу державної санепідслужби
___________________________________________________________
поштова адреса,
___________________________________________________________
телефон, факс

Гігієнічний висновок
державної санітарно-гігієнічної експертизи
на імпортовану продукцію

_______________________________________________________________________________________________________________________

повне найменування продукції

від ___________ 19___ р. N ___________________

1. _____________________________________________________________________________________________________________________

висновок на імпортовану продукцію

2. _____________________________________________________________________________________________________________________

реквізити постачальника імпортованої продукції

3. ____________________________________________________________________________________________________________________

документація на поставку імпортованої продукції;

______________________________________________________________________________________________________________________

дані контракту на ввезення, сертифіката країни постачальника,

______________________________________________________________________________________________________________________

виготовлювача тощо відповідно до п.5.2

4. Імпортована продукція відповідає медико-біологічним вимогам _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

досліджені показники, назва нормативних документів України

_______________________________________________________________________________________________________________________

ДСТУ, ДОСТ, санітарні норми та правила тощо

Допускається до застосування _____________________________________________________________________________________________

(сфера, галузь застосування)

________________________________________________________________________________________________________________________

5. При застосуванні, зберіганні, транспортуванні (необхідне підкреслити) _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

найменування продукції

_______________________________________________________________________________________________________________________

і нормативного документа на неї

Необхідно додержуватись вимог та здійснювати контроль за вмістом:

_______________________________________________________________________________________________________________________

перелічити, вказати нормативний документ, яким вони передбачені

_______________________________________________________________________________________________________________________

інші характеристики безпеки продукції, які не вказані в

_______________________________________________________________________________________________________________________

нормативному документі

6.Висновок на продукцію ________________________________________________________________________________________________

найменування

дійсний _______________________________________________________________________________________________________________

строк, обсяг партії

Експерт(и)

_______________________________________
прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________
підпис