Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до статті 11 Закону України
"Про податок на додану вартість"

У зв'язку з виданням Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 727/99 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 7 серпня 1998 року N 857" з посиланням на пункт 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (254к/96-ВР) Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст.156, N 47, ст.294, N 51, ст.305, ст.307; 1998 р., N 10, ст.37, N 17, ст.83, N 18, ст.95, N 20, ст.100, N 33, ст.224; 1999 р., N 4, ст.33, N 5-6, ст.53, N 15, ст.83, ст.88, N 18, ст.140, із змінами, внесеними законами України від 2 червня 1999 року 714-14, 3 червня 1999 року 722-14 та від 7 липня 1999 року 854-14 доповнити пунктом 11.25 такого змісту:

"11.25. Тимчасово, до 1 січня 2001 року, за операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб'єктами підприємницької діяльності, які не перейшли на визначення дати виникнення податкових зобов'язань на умовах, встановлених для виконання контрактів, визнаних довгостроковими відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), датою виникнення податкових зобов'язань є дата зарахування коштів на банківський рахунок платника податку, датою виникнення права на податковий кредит є дата списання коштів з банківського рахунку як оплата товарів (робіт, послуг). Відповідно у замовника підрядних будівельних робіт датою виникнення права на податковий кредит за операціями з отримання результатів підрядних будівельних робіт є дата списання коштів з банківського рахунку платника податку як оплата цих робіт".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 14 липня 1999 року
N 943-XIV