ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

( Дію Указу припинено у зв'язку з набранням чинності Законом
N 1607-III від 23.03.20
00 )

Про вільну економічну зону "Порто-франко" на
території Одеського морського торговельного порту

З метою залучення інвестицій у розвиток Одеського морського торговельного порту, створення сприятливих умов для розширення зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення вантажопотоків, транзитних перевезень, транспортно-складських, експедиторських та інших послуг та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) постановляю:

1. Створити з 1 січня 2000 року строком на 25 років вільну економічну зону "Порто-франко" на території Карантинного молу Одеського морського торговельного порту на площі 32,5 гектара відповідно до картині *.

Оригінал карти зберігається у Одеській обласній раді.

______________________
* Додано до оригіналу.

2. Вільна економічна зона "Порто-франко" (далі - зона "Порто-франко") є спеціальною зовнішньоторговельною економічною зоною.

У зоні "Порто-франко" встановлюється спеціальний митний, податковий та інші режими економічної діяльності, визначені цим Указом.

Положення про вільну економічну зону "Порто-франко" затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження на території зони "Порто-франко" відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених цим Указом.

4. До повноважень Одеської обласної державної адміністрації належить:

схвалення інвестиційних проектів в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

затвердження стратегічних та поточних програм розвитку цієї зони за поданням органу господарського розвитку та управління зоною "Порто-франко" (далі - орган господарського розвитку та управління) та розгляд результатів їх виконання;

надання центральним органам виконавчої влади інформації щодо функціонування зони "Порто-франко".

5. Органом господарського розвитку та управління є Одеський морський торговельний порт.

До повноважень органу господарського розвитку та управління належать:

розробка та забезпечення реалізації стратегічних та поточних програм розвитку зони "Порто-франко";

реєстрація суб'єктів зони "Порто-франко";

укладення із суб'єктами зони "Порто-франко" договорів оренди земельних ділянок, використання об'єктів інфраструктури, складських приміщень тощо, розташованих на території зони "Порто-франко";

розробка інвестиційних проектів для реалізації на території зони "Порто-франко";

укладення договорів (контрактів) із суб'єктами підприємницької діяльності (інвесторами) про реалізацію інвестиційних проектів;

будівництво на території зони "Порто-франко" об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

проведення торгів (тендерів), у тому числі міжнародних, для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;

підготовка пропозицій відповідним органам місцевого самоврядування про ставки орендної плати, тарифи на комунальні, побутові, транспортні та інші послуги, які надаються підприємствами комунальної власності;

здійснення разом з відповідними органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території зони "Порто-франко";

надання Одеській обласній державній адміністрації, іншим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування інформації щодо функціонування зони "Порто-франко";

організація підготовки (перекваліфікації) кадрів;

прийняття в межах своїх повноважень рішень, обов'язкових до виконання на території зони "Порто-франко".

6. Суб'єктами зони "Порто-франко" є суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, створені відповідно до законодавства України на території зони "Порто-франко", які реалізують на цій території інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менш як 1 млн. доларів США, на підставі укладеного з органом господарського розвитку та управління договору (контракту) про реалізацію на території зони "Порто-франко" схваленого інвестиційного проекту і зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти зони "Порто-франко".

Суб'єкти зони "Порто-франко" не можуть мати філій, відділень, інших відокремлених підрозділів за межами зони "Порто-франко".

За реєстрацію суб'єктів зони "Порто-франко" вноситься плата, розмір якої встановлюється органом господарського розвитку та управління за погодженням з Міністерством фінансів України.

Кошти, одержані від реєстрації суб'єктів зони "Порто-франко", спрямовуються на розвиток інфраструктури зони "Порто-франко".

7. На території зони "Порто-франко" розташовуються підприємства, які здійснюють операції з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, сортування, пакування, доробки, надання транспортно-експедиторських та агентських послуг.

На території зони "Порто-франко" можуть здійснюватися види підприємницької діяльності, визначені в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, які відповідають меті створення зони "Порто-франко", за винятком заборонених законодавством України.

На території зони "Порто-франко" можуть розташовуватись об'єкти виробничої та невиробничої інфраструктури суб'єктів зони "Порто-франко", у тому числі офісні будівлі.

На території зони "Порто-франко" забороняється створення і функціонування казино та об'єктів грального бізнесу.

Орган господарського розвитку та управління у встановленому законодавством порядку надає суб'єктам підприємницької діяльності у користування на території зони "Порто-франко" земельні ділянки, приміщення, обладнання тощо.

8. У межах зони "Порто-франко" запроваджується режим спеціальної митної зони, відповідно до якого застосовується такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:

1) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних) із-за меж митної території України на територію зони "Порто-франко" для використання в межах цієї зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;

2) у разі ввезення товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені із-за меж митної території України на територію зони "Порто-франко", на митну територію України з цієї зони оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України як оподаткування товарів, що імпортуються.

До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у цьому пункті, не включається вартість послуг з їх перевантаження, зберігання, сортування, пакування, доробки, здійснюваних на території зони "Порто-франко". Зазначені послуги не підлягають обкладенню податком на додану вартість;

3) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених у зоні "Порто-франко", на митну територію України з території зони "Порто-франко" податок на додану вартість і акцизний збір справляється як для внутрішнього споживання або використання в Україні;

4) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю, або достатньо перероблених у зоні "Порто-франко", з території цієї зони за межі митної території України вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

5) у разі вивезення товарів та інших предметів, попередньо ввезених із-за меж митної території України на територію зони "Порто-франко", за межі митної території України вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;

6) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію зони "Порто-франко" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

7) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію зони "Порто-франко" з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;

8) у всіх інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.

Повністю виробленими або достатньо переробленими у зоні "Порто-франко" вважаються товари, які відповідають критеріям, передбаченим статтею 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ).

Строк перебування товарів та інших предметів на території зони "Порто-франко" не обмежується, крім випадків перебування товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання.

Послуги щодо зберігання товарів, їх пакування, доробки тощо, які здійснюються на території зони "Порто-франко", не підлягають обкладанню податком на додану вартість.

Дія цієї статті не поширюється на товарообмінні (бартерні) операції та операції з давальницькою сировиною.

9. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі зони "Порто-франко" повинен забезпечувати додержання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх службовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України з урахуванням норм, визначених цим Указом.

Для запобігання несанкціонованому та неконтрольованому проникненню на територію зони "Порто-франко" або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню та вивезенню товарів та інших предметів територія зони "Порто-франко" повинна бути огороджена по периметру і облаштована відповідно до вимог Державної митної служби України.

Територія митного контролю для зони "Порто-франко", її межі та режим переміщення товарів, транспортних засобів і громадян встановлюються Державною митною службою України.

Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і огородження зони "Порто-франко" та їх фінансування здійснюються органом господарського розвитку та управління.

Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі зони "Порто-франко", здійснюється відповідно до законодавства України.

Режим спеціальної митної зони запроваджується у зоні "Порто-франко" з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання-передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.

У зоні "Порто-франко" митні збори справляються відповідно до законодавства України.

10. Імпорт суб'єктами зони "Порто-франко" товарів для потреб власного виробництва на території цієї зони та експорт товарів виробництва зони "Порто-франко" не підлягають ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у зоні "Порто-франко", поширюється спеціальний режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

11. Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження на ввезення на митну територію України з території зони "Порто-франко" та вивезення з митної території України до зони "Порто-франко" окремих видів товарів.

12. На території зони "Порто-франко" встановлюється спеціальний пільговий режим оподаткування суб'єктів зони "Порто-франко", відповідно до якого:

1) звільняється на три роки від оподаткування прибуток, одержаний суб'єктом зони "Порто-франко" від реалізації інвестиційного проекту кошторисною вартістю не менш як 1 млн. доларів США, а з четвертого по шостий рік такий прибуток оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Це положення не поширюється на частину прибутку, одержаного від здійснення інвестицій за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів та коштів Державного інноваційного фонду.

Зазначена пільга застосовується з моменту одержання першого прибутку;

2) до валових доходів суб'єктів зони "Порто-франко" з метою оподаткування не включається одержана згідно з інвестиційним проектом сума інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно із законами (процедурами) держави інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджено експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;

3) порядок обчислення прибутку суб'єкта зони "Порто-франко", що звільняється від оподаткування, визначає Державна податкова адміністрація України.

Суб'єкти зони "Порто-франко" складають і подають органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням звіт про цільове використання пільг з податку на прибуток за формою і в порядку, встановленими Державною податковою адміністрацією України;

4) надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами зони "Порто-франко" продукції, товарів (робіт, послуг), виготовлених (виконаних, наданих) у цій зоні, звільняються від обов'язкового продажу.

У разі коли протягом звітного податкового періоду відбувається часткове або повне відчуження внесеної для реалізації інвестиційного проекту інвестиції, суб'єкт зони "Порто-франко" зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому податковому періоді.

13. У разі ліквідації або реорганізації підприємства (установи, організації), створеного на території зони "Порто-франко", за рішенням засновника (власника) або уповноваженого ним органу до строку, зазначеного в договорі (контракті) між засновником (власником) та органом господарського розвитку та управління, засновник (власник) або уповноважена ним особа зобов'язані у десятиденний строк після прийняття відповідного рішення повідомити органи управління зони "Порто-франко" про причини ліквідації (реорганізації) підприємства (установи, організації).

14. Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетину державного кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують до зони "Порто-франко", а також спеціальний порядок в'їзду до зони "Порто-франко" і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

15. Зона "Порто-франко" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено.

Зона "Порто-франко" може бути достроково ліквідована відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" ( 2673-12 ).

16. Відповідно до законодавства України держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів зони "Порто-франко" у разі її ліквідації.

Спори між органами управління зоною "Порто-франко", її суб'єктами та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією цієї зони, підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземного суб'єкта - в судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

17. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Указом.

18. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних роз'яснень щодо цього Указу.

19. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 28 червня 1999 року
N 760/99