Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення зміни до статті 11 Закону України
"Про податок на додану вартість"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У пункті 11.20 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 1998 р., N 10, ст. 37) слова і цифри "до 1 січня 1999 року" замінити словами і цифрами "до 1 січня 2004 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 13 травня 1999 року
N 645-XIV