Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНА

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до статті 11 Закону України
"Про податок на додану вартість"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У абзаці дев'ятому пункту 11.5 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст.156, N 51, ст.305, ст.307):

слова і цифри "1 січня 1999 року" замінити словами і цифрами "1 січня 2001 року";

доповнити абзац реченням такого змісту:

"Верховна Рада України щорічно перед початком бюджетного року заслуховує звіт Кабінету Міністрів України щодо отриманих результатів з наданих пільг по сплаті податку на додану вартість на товари критичного імпорту".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Кабінету Міністрів України в двотижневий термін з дня набрання чинності цим Законом за участю Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій переглянути перелік товарів критичного імпорту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року N 1145 "Про перелік товарів критичного імпорту", та затвердити його в установленому порядку.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 травня 1999 року
N 624-XIV