ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про введення в дію Закону України
"Про наукову і науково-технічну експертизу"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 9, ст. 57 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу" (51/95-ВР) ввести в дію з дня його опублікування, крім статті 7, яка вводиться в дію з 1 липня 1995 року.

2. До приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про наукову і науково-технічну експертизу" чинне законодавство України застосовується у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;

привести у відповідність з цим Законом постанови і розпорядження Уряду України, що стосуються наукової і науково-технічної діяльності;

забезпечити перегляд і скасування органами державної виконавчої влади їх нормативних актів, які суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м.Київ, 10 лютого 1995 року
N 52/95-ВР