КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 квітня 1999 р. N 632
м.Київ

Про затвердження Положення про вимоги
до стандартної (типової) форми деривативів

З метою вдосконалення механізму укладення господарських договорів і створення умов для збільшення обсягів товарообігу Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 1999 р. N 632

Положення
про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів

Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР) і встановлює стандартні (типові) реквізити деривативів.

Загальні питання

1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

базовий актив - товари, цінні папери, кошти та їх характеристики, що є предметом виконання зобов'язань за деривативом;

дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати або продати базовий актив на визначених ним умовах у майбутньому;

початкова маржа - кошти та/або цінні папери, які необхідно внести для укладення ф'ючерсного контракту;

ціна виконання - ціна базового активу, за якою під час виконання зобов'язань за деривативом здійснюються розрахунки;

продавець за деривативом - особа, яка згідно з форвардним та/або ф'ючерсним контрактами має продати базовий актив контракту, а згідно з опціоном зобов'язується продати (купити) базовий актив опціону;

покупець за деривативом - особа, яка згідно з форвардним та/або ф'ючерсним контрактами має купити базовий актив контракту, а а згідно з опціоном має право купити (продати) базовий актив опціону;

премія - ціна, що сплачується покупцем опціону його продавцю за набуте право скористатися опціоном.

2. До деривативів належать лише ті контракти, форма яких відповідає вимогам, встановленим цим Положенням.

3. Деривативами є:

форвардний контракт;

ф'ючерсний контракт;

опціон.

4. Вимоги до стандартної (типової) форми деривативів, встановлені цим Положенням, поширюються на деривативи, укладення яких здійснюється на організованому та неорганізованому ринках.

5. Під час укладення деривативу сторони повинні зазначити в ньому, яка з них є покупцем, а яка продавцем деривативу.

6. Виконання зобов'язань, що випливають за деривативом регулюється законодавством України.

7. Деривативи мають бути укладені в письмовій формі.

8. Недотримання вимог цього Положення щодо наявності обов'язкових реквізитів є підставою для визнання контракту таким, що не є деривативом.

Форвардний контракт

9. Форвардний контракт - двостороння угода за стандартною (типовою) формою, яка засвідчує зобов'язання особи придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення форвардного контракту.

10. Умови форвардного контракту визначаються за згодою сторін. Форвардний контракт повинен мати такі реквізити:

назва контракту;

сторони контракту;

базовий актив контракту та його характеристики (емітент, вид цінного паперу, його номінальна вартість, термін обігу, інші відомості для цінних паперів; вид валюти - для коштів; асортимент - для інших товарів);

кількість базового активу;

вартість контракту;

ціна виконання;

термін виконання;

порядок оплати придбаного (проданого) базового активу;

відповідальність сторін у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, встановлених цим контрактом;

порядок розгляду спорів, що виникають під час укладення та виконання контракту;

адреси, підписи, печатки, реквізити банківських рахунків (для юридичних осіб) та паспортні дані (для фізичних осіб) сторін контракту.

Ф'ючерсний контракт

11. Ф'ючерсний контракт - стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент укладення зобов'язань сторонами контракту.

12. Ф'ючерсний контракт повинен мати такі реквізити:

назва контракту;

вид контракту (з поставкою або без поставки базового активу);

сторони контракту;

базовий актив контракту та його характеристики (емітент, вид та кількість цінних паперів, його номінальна вартість, термін обігу, інші відомості для цінних паперів; вид та кількість валюти - для коштів; кількість, асортимент - для інших товарів);

обсяг контракту;

розмір початкової маржі;

механізм визначення ціни на момент виконання;

ціна виконання;

одиниця виміру ціни;

термін виконання;

відповідальність сторін у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, встановлених цим контрактом;

порядок розгляду спорів, що виникають під час укладення та виконання контракту;

адреси, підписи, печатки, реквізити банківських рахунків (для юридичних осіб) та паспортні дані (для фізичних осіб) сторін контракту.

Опціон

13. Опціон - стандартний документ, що засвідчує право придбати (продати) базовий актив на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого контракту або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.

14. Опціон повинен мати такі реквізити:

назва контракту;

вид опціону (з поставкою або без поставки базового активу);

сторони опціону;

різновид опціону (опціон на купівлю, опціон на продаж).

базовий актив опціону та його характеристики (емітент, вид та кількість цінних паперів, його номінальна вартість, термін обігу, інші відомості для цінних паперів; вид та кількість валюти - для коштів; кількість, асортимент - для товарів);

ціна виконання;

термін виконання (для опціону з виконанням протягом терміну дії) або день виконання (для опціону з виконанням у встановлену дату);

порядок оплати придбаного (проданого) базового активу;

розмір премії опціону;

відповідальність продавця опціону в разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, встановлених опціоном;

порядок розгляду спорів, що виникають під час укладення та виконання опціонів;

адреси, підписи, печатки, реквізити банківських рахунків (для юридичних осіб) та паспортні дані (для фізичних осіб) сторін опціону.