Документ втратив чиннiсть!

ВЕХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення зміни до Закону
України "Про податок на додану вартість
"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 11.14 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст.305) викласти в такій редакції:

"11.14. У разі використання платниками податку на додану вартість при розрахунках із споживачами електронних контрольно-касових апаратів касовий чек має містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням податку на додану вартість, та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми.

Порядок обчислення та накопичення електронними контрольно-касовими апаратами сум податку на додану вартість встановлює Кабінет Міністрів України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м.Київ, 19 березня 1999 року
N 522-XIV