Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 грудня 1998 р. N 1953
м. Київ

Про забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників матеріально-технічними
та фінансовими ресурсами в 1999 році

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 67 від 21.01.
99
N 355 від 12.03.99
)

У 1998 році в Україні зменшилися обсяги виробництва зерна, цукрових буряків, соняшнику, інших сільськогосподарських культур та продуктів тваринництва. Внаслідок недосівів озимих, неповного підняття зябу площі, на яких проводитимуться весняно-польові роботи у 1999 році, зростуть на 7 млн. гектарів, що неминуче призведе до більшого навантаження на машинно-тракторний парк, потребуватиме його інтенсивного оновлення, ремонту сільськогосподарської техніки та інших додаткових матеріально-фінансових витрат.

З метою своєчасного проведення весняно-польових робіт, стабілізації сільськогосподарського виробництва та забезпечення продовольчої безпеки держави Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Виділити у січні 1999 р. Міністерству агропромислового комплексу, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям на фінансування заходів для підготовки сільськогосподарської техніки до весняно-польових робіт у 1999 році цільовим призначенням сільськогосподарським товаровиробникам та агросервісним підприємствам на закупівлю запасних частин і ремонтних матеріалів та оплату послуг ремонтних підприємств кошти в сумі 50 млн. гривень за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України на умовах повернення їх до 1 жовтня 1999 р. згідно з додатком 1.

Міністерству фінансів профінансувати зазначені витрати через органи Державного казначейства відповідно до укладених угод.

Використання коштів і їх повернення здійснювати на умовах, зазначених у додатку 2.

2. Продовжити до 1 жовтня 1999 р. термін погашення залишку неповерненої бюджетної позички, наданої згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 7 червня 1997 р. N 539 та від 26 лютого 1998 р. N 220.

3. Міністерству економіки, Міністерству фінансів разом з Міністерством агропромислового комплексу в 1999 році спрямувати до державного лізингового фонду 150 млн. гривень за рахунок загального обсягу амортизаційних відрахувань, що централізуються в державному бюджеті для придбання сільськогосподарської техніки, в орієнтовних обсягах згідно з додатком 3.

Надання та повернення зазначених коштів здійснювати у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 1998 р. N 25 "Про порядок використання коштів державного лізингового фонду на придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки".

Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Національному агентству з питань розвитку та європейської інтеграції в місячний термін підготувати пропозиції щодо створення рівних умов для інвестування лізингових операцій, в тому числі із створення машинно-технологічних станцій.

4. Погодитися з пропозицією Міністерства агропромислового комплексу про створення на базі підприємств, які належать до сфери управління міністерства, державних машинно-технологічних станцій, забезпечивши їх тракторами "Джон Дір-8400" фірми "Дір енд Компані" (США), комбайнами, іншою сільськогосподарською технікою, закупленою під гарантії Кабінету Міністрів України, за яку отримувачі своєчасно не розраховуються, та технікою, придбаною за рахунок державного лізингового фонду.

5. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної промисловості разом з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", відкритим акціонерним товариством "Укрнафта" передбачити на 1999 рік виділення Державному комітетові по матеріальних резервах 2 млн. тонн нафти та газового конденсату, видобутих з українських родовищ (у тому числі в рахунок внесення до державного бюджету в 1999 році платежів з податку на додану вартість), забезпечити передачу нафти рівномірно щомісяця (на суму 40 млн. доларів США (в еквіваленті 500 тис. тонн нафти) для переробки і наступної поставки світлих нафтопродуктів сільськогосподарським товаровиробникам за розподілом Міністерства агропромислового комплексу.

Міністерству фінансів та Міністерству агропромислового комплексу під час уточнення проекту Державного бюджету України на 1999 рік узгодити з Комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України питання про використання Державним комітетом по матеріальних резервах на поворотній основі для придбання 1,5 млн. тонн нафти та газового конденсату 450 млн. гривень коштів, передбачених на покриття витрат агропромислового комплексу.

Міністерству агропромислового комплексу, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям та Державному комітетові по матеріальних резервах до 1 грудня 1999 р. забезпечити повернення до державного бюджету еквівалентної суми отриманих коштів та вартості ресурсів. Постачання нафти та світлих нафтопродуктів і розрахунки за них здійснювати на умовах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1161 "Про механізм забезпечення агропромислового виробництва пально-мастильними матеріалами на 1999 рік"

6. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", Державному акціонерному товариству "Магістральні нафтопроводи "Дружба", Державному акціонерному товариству "Придніпровські магістральні нафтопроводи" забезпечити своєчасне транспортування нафти та газового конденсату нафтопереробним підприємствам відповідно до пункту 5 цієї постанови.

Міністерству фінансів надавати у встановленому порядку нафтогазодобувним, нафтотранспортним, нафтопереробним підприємствам, організаціям-постачальникам світлих нафтопродуктів та сільськогосподарським товаровиробникам у межах бюджетного року відстрочку з платежів до державного бюджету із сум, на які поставлено (перевезено) нафту, нафтовий конденсат та світлі нафтопродукти відповідно до цієї постанови.

7. Прийняти пропозицію Міністерства агропромислового комплексу та Міністерства промислової політики щодо виробництва та реалізації для сільськогосподарських товаровиробників 0,5 млн. тонн мінеральних добрив у поживних речовинах починаючи з грудня 1998 р. і протягом 1999 року. Вироблені мінеральні добрива відвантажувати в регіони згідно з додатком 4.

Міністерству промислової політики забезпечити виробництво та реалізацію 0,5 млн. тонн мінеральних добрив у поживних речовинах, з яких 80 тис. тонн реалізувати на зовнішньому ринку. Одержані кошти в установленому порядку спрямувати на закупівлю фосфоровмісної сировини для виробництва фосфорних добрив.

Міністерству охорони здоров'я, Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Державній міжвідомчій комісії у справах випробувань і реєстрації засобів захисту рослин та регуляторів росту рослин і добрив вирішити питання про ввезення в Україну фосфоритів.

8. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної промисловості разом з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", акціонерним товариством "Укргазпром" забезпечити підприємства, які виробляють мінеральні добрива та поставляють фосфоровмісну сировину природним газом власного виробництва в обсязі 1275 млн. куб. метрів за ціною не вище 27,8 долара США за 1000 куб. метрів з урахуванням транспортних витрат у рахунок платежів до державного бюджету поточного року.

9. Міністерству енергетики починаючи з грудня 1998 р. забезпечувати хімічні підприємства електроенергією в обсязі 371 млн. кВт/год за тарифом 12 доларів США за 1000 кВт/год для виробництва мінеральних добрив у рахунок погашення заборгованості перед Державним комітетом по матеріальних резервах за поставлені вугілля та мазут.

Державному комітетові по матеріальних резервах, Міністерству енергетики, Міністерству агропромислового комплексу та Міністерству промислової політики провести взаємозалік зазначених розрахунків з державним бюджетом.

10. Міністерству транспорту з грудня 1998 р. знизити на 30 відсотків діючі тарифи на перевезення залізничним транспортом добрив та сировини для їх виробництва (апатитового концентрату, фосфоритів, сірки, аміаку, сірчаної кислоти, калімагнезії, калію хлористого та вапняку).

Міністерству промислової політики в грудні 1998 р. подати Державній адміністрації залізничного транспорту дані про обсяги і напрямки перевезень мінеральних добрив та сировини для їх виробництва за встановленою нею формою.

11. Міністерству фінансів, Укрзалізниці, Міністерству агропромислового комплексу провести розрахунки за перевезення мінеральних добрив, засобів захисту рослин, нафти і нафтопродуктів та послуги, пов'язані з подачею та прибиранням вагонів, шляхом зменшення заборгованості підприємств Укрзалізниці перед державним бюджетом. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 67 від 21.01.99 )

12. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству агропромислового комплексу, Міністерству промислової політики передбачити на поворотній основі бюджетну позичку на суму 217 млн. гривень для часткових розрахунків сільськогосподарських товаровиробників з хімічними підприємствами за отримані мінеральні добрива.

13. Міністерству агропромислового комплексу, Державному комітетові по матеріальних резервах разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим і обласними державними адміністраціями в місячний термін визначити на конкурсних засадах підприємства (заготівельні, переробні, транспортні та інші), які забезпечуватимуть у 1999 році проведення товаровиробниками розрахунків сільськогосподарською продукцією і продовольством за отримані мінеральні добрива згідно з додатком 5.

14. Державній акціонерній компанії "Хліб України" додатково виділити на поворотній основі в розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим та обласних державних адміністрацій з державних ресурсів 90 тис. тонн насіння ярих зернових та зернобобових культур, 40 тис. тонн насіння гібридної кукурудзи для сільськогосподарських товаровиробників, що постраждали внаслідок стихійного лиха в 1998 році.

Укрзалізниці забезпечити перевезення насіння на весняну сівбу 1999 року за замовленнями заготівельних підприємств без справляння плати за позапланове виділення рухомого складу. Провести оплату за перевезення насіння і послуги, пов'язані з подачею та прибиранням вагонів, у рахунок платежів Укрзалізниці до державного бюджету 1999 року. Міністерству фінансів відшкодувати витрати державного бюджету за рахунок коштів, що надходять у 1999 році від повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю зерна за державним замовленням у 1994 - 1997 роках. ( Пункт 14 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 355 від 12.03.99 )

Повернення позички здійснити продовольчим зерном або сортовим насінням до 1 жовтня 1999 р. за еквівалентами, визначеними виходячи з вартості відпущеного насіння і накладних витрат та витрат з перевезення насіння і оплати послуг, пов'язаних з подачею та прибиранням вагонів, під час проведення міжобласних поставок і цін, що склалися на біржовому ринку за спотовими контрактами на момент повернення, з відшкодуванням сільськогосподарськими товаровиробниками заготівельним підприємствам фактичних витрат, пов'язаних з прийманням, зберіганням та реалізацією насіння, з урахуванням рівня рентабельності до 3 відсотків і податку на додану вартість згідно з укладеними договорами. ( Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 355 від 12.03.99 )

Міністерству фінансів на підставі матеріалів, поданих Державною акціонерною компанією "Хліб України", відстрочити до 1 жовтня 1999 р. погашення заготівельними підприємствами бюджетної позички на суму, еквівалентну вартості відпущеного в позичку насіння.

15. Міністерству фінансів відстрочити до 1 жовтня 1999 р. погашення заготівельними підприємствами бюджетної позички, наданої сільськогосподарським товаровиробникам згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1997 р. N 1476, на суму, еквівалентну вартості відпущеного в позичку насіння, на підставі матеріалів, поданих Державною акціонерною компанією "Хліб України", за винятком коштів для створення державного насіннєвого фонду, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 1998 р. N 1409.

Міністерству фінансів та Державній податковій адміністрації відстрочити сплату податку на додану вартість на умовах податкового кредиту за нульовою ставкою плати за користування кредитом до 1 жовтня 1999 року: ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 355 від 12.03.99 )

заготівельним і зернопереробним підприємствам та сільськогосподарським товаровиробникам у сумах з урахуванням обсягів наданих у позичку зерна та насіння; ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 355 від 12.03.99 )

Державній акціонерній компанії "Хліб України" у сумах з урахуванням обсягів переданого з державного резерву зерна у порядку тимчасового позичання для проведення Компанією розрахунків з оптовими постачальниками пально-мастильних матеріалів, мінеральних добрив та засобів захисту рослин; ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 355 від 12.03.99 )

хімічним підприємствам - виробникам засобів захисту рослин, Державній акціонерній компанії "Хліб України", заготівельним підприємствам та постачальникам засобів захисту рослин (в тому числі імпортної сировини для виробництва пестицидів) у сумах з урахуванням обсягів їх поставок сільськогосподарським товаровиробникам відповідно до пункту 16 цієї постанови, а також постачальникам пестицидів за імпортом під час митного оформлення та реалізації. ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 355 від 12.03.99 )

16. Міністерству промислової політики, Міністерству агропромислового комплексу, Державній акціонерній компанії "Хліб України" забезпечити виробництво засобів захисту рослин на хімічних підприємствах України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1338 "Про забезпечення сільського господарства хімічними засобами захисту рослин у 1998 - 1999 роках".

17. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству агропромислового комплексу під час уточнення проекту Державного бюджету України на 1999 рік передбачити господарствам, які займаються льонарством і коноплярством, а також хмелярством, відповідно 7 і 5 млн. гривень.

18. Міністерству транспорту забезпечити першочергове виділення рухомого складу для перевезення нафтопродуктів, мінеральних добрив та сільськогосподарської продукції згідно з цією постановою за заявками сільськогосподарських товаровиробників та постачальників ресурсів без справляння додаткової плати за позапланове виділення рухомого складу.

19. З метою накопичення коштів для проведення сільськогосподарських робіт під урожай 1999 року рекомендувати Національному банку відкрити сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності спеціальний рахунок "Урожай - 99", на який перерахувати за їх згодою 30 відсотків виручки, одержаної від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), за умови використання цих коштів лише на фінансування зазначених робіт.

20. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та державним адміністраціям, керівникам господарств усіх форм власності забезпечити раціональне використання ресурсів, що спрямовуються на проведення весняно-польових робіт у 1999 році, насамперед на обробіток продуктивних земельних угідь, весняну оранку, посів сільськогосподарських культур на всіх прогнозованих площах в оптимальні терміни із застосуванням науково обгрунтованих технологічних операцій.

Прийняти пропозицію Міністерства агропромислового комплексу щодо обсягів площ, на яких виконуватимуться основні сільськогосподарські роботи та вирощуватимуться основні сільськогосподарські культури за інтенсивними технологіями (додаток 6).

21. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям забезпечити здійснення до 1 жовтня 1999 р. розрахунків сільськогосподарських товаровиробників за отримані ними матеріально-технічні та фінансові ресурси коштами, продовольчим зерном та іншою сільськогосподарською продукцією, яка закладається до державного резерву, за цінами, що складуться на біржовому ринку на день розрахунків.

Державному комітетові по матеріальних резервах у місячний термін перерахувати до державного бюджету кошти за ресурси, отримані в рахунок платежів до бюджету.

Персональну відповідальність за здійснення розрахунків покласти на Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, районних державних адміністрацій та керівників сільськогосподарських підприємств.

22. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра агропромислового комплексу Супіханова Б.К. та Міністра промислової політики Гуреєва В.М.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 1998 р. N 1953

Розподіл
коштів, що виділяються сільськогосподарським
товаровиробникам та агросервісним підприємствам для
придбання запасних частин і ремонтних матеріалів та
оплати послуг ремонтних підприємств

(млн. гривень)

  Сума 
Автономна Республіка Крим
Області:
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Всього  
1,62

2,4
0,86
1,82
1,59
1,4
0,29
1,73
0,59
1,96
1,53
1,17
1,05
1,42
1,95
1,86
0,83
1,57
1,19
1,97
1,63
1,8
1,7
0,57
1,5

36 

Державне підприємство "Агротех"
Відкрите акціонерне товариство
"Украгропромреммаш"
Українське виробниче
об'єднання "Агромаш"
Концерн "Украгротехсервіс"
Державне підприємство "Агролізинг" 
9
1

1

2
Разом  50 

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 1998 р. N 1953

Умови
використання та повернення коштів, виділених для
надання фінансової допомоги у підготовці техніки до
проведення весняно-польових робіт у 1999 році

1. Фінансова допомога у підготовці техніки до проведення весняно-польових робіт у 1999 році (далі - фінансова допомога) надається сільськогосподарським товаровиробникам, агротехсервісним та ремонтним підприємствам на закупівлю запасних частин і ремонтних матеріалів та оплату послуг ремонтних підприємств.

2. Кошти, виділені для надання фінансової допомоги за розподілом Мінагропрому, перераховуються Головним управлінням Державного казначейства територіальним органам Державного казначейства та Мінагропрому відповідно до укладеної угоди з Головним управлінням Державного казначейства для державних підприємств "Агротех" і "Агролізинг", відкритого акціонерного товариства "Украгропромреммаш", Українського виробничого об'єднання "Агромаш", концерну "Украгротехсервіс" і спеціалізованих ремонтних підприємств.

3. Мінагропром згідно з укладеними договорами перераховує виділені кошти державним підприємствам "Агротех" і "Агролізинг", концерну "Украгротехсервіс" для централізованої закупівлі запасних частин і ремонтних матеріалів, спеціалізованим ремонтним підприємствам відкритого акціонерного товариства "Украгропроммаш" і Українському виробничому об'єднанню "Агромаш" - для ремонту сільськогосподарської техніки на заводах.

4. Територіальні органи Державного казначейства на підставі рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацій про розподіл коштів, виділених для надання фінансової допомоги, перераховують їх відділенням Державного казначейства у районах.

5. Відділення Державного казначейства у районах на підставі рішення райдержадміністрації укладають угоди із сільськогосподарськими товаровиробниками усіх форм власності та агротехсервісними підприємствами про надання і повернення фінансової допомоги і оплачують подані їм рахунки на запасні частини, ремонтні матеріали та послуги ремонтних підприємств.

6. З метою недопущення надходження неякісної продукції закупівля запасних частин і ремонтних матеріалів проводиться тільки на заводах-виготовлювачах, обласних і районних агротехсервісних та республіканських спеціалізованих базах державних підприємств "Агротех" і "Агролізинг", які надають гарантію їх якості.

7. Фінансова допомога підлягає поверненню коштами, які надходять на єдиний казначейський рахунок відділення Державного казначейства у районі з подальшим перерахуванням їх на казначейський рахунок обласного управління Державного казначейства. Обласне управління Державного казначейства перераховує ці кошти Головному управлінню Державного казначейства на рахунок Н 35133300101 в оперу Національного банку м. Києва.

Зазначені кошти в обліку виконання державного бюджету відносяться на зменшення фінансування, виділеного у 1999 році.

8. Несвоєчасне повернення фінансової допомоги або нецільове її використання тягне за собою застосування санкцій, передбачених законодавством.

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 1998 р. N 1953

Розподіл
коштів, що спрямовуються до державного лізингового
фонду для придбання сільськогосподарської техніки

     ---------------------------------------------------------------
Найменування техніки | Кількість | Кошти, млн.
| одиниць, штук | гривень
---------------------------------------------------------------

Трактори ХТЗ 600 70

Трактори ПМЗ 600 22

Плуги 500 1,5

Борони, агрегати 450 12
комбіновані,
грунторозпушувачі

Сівалки 250 6,4

Машини для внесення 100 3,1
мінеральних добрив і
пестицидів

Кормозбиральні комбайни 50 15

Зернозбиральні комбайни 50 20
--------------------------------------------------------------


Усього 150

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 1998 р. N 1953

Орієнтовні обсяги
відвантаження мінеральних добрив у 1999 році

(тис. тонн)

     ---------------------------------------------------------------
|Мінеральні добрива у поживних
| речовинах
---------------------------------------------------------------

Автономна Республіка Крим 17,2

Області:
Вінницька 21,8
Волинська 7,9
Дніпропетровська 27,6
Донецька 21,7
Житомирська 14,9
Закарпатська 1,6
Запорізька 24,8
Івано-Франківська 3,5
Київська 17,3
Кіровоградська 22,8
Луганська 18,3
Львівська 8,3
Миколаївська 22,2
Одеська 27,2
Полтавська 23,4
Рівненська 7,6

Сумська 17,4
Тернопільська 10,5
Харківська 25,6
Херсонська 23,3
Хмельницька 16,2
Черкаська 16,7
Чернівецька 3,8
Чернігівська 18,4
--------------------------------------------------------------
Усього 420

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 1998 р. N 1953

Орієнтовні обсяги
відвантаження сільськогосподарської продукції до
державного резерву в рахунок плати за отримані
мінеральні добрива у 1999 році

(тис. тонн)

     ----------------------------------------------------------------
| Зерно | Цукор | М'ясо
----------------------------------------------------------------

Автономна Республіка 240 - -
Крим

Області:
Вінницька 60 60 -
Волинська - 10,5
Дніпропетровська 300 5 -
Донецька 250 - -
Житомирська 30 5 9
Закарпатська - - -
Запорізька 250 - -
Івано-Франківська 5 2 1,5
Київська 40 40 -
Кіровоградська 60 10 8
Луганська 200 - -
Львівська 5 5 2,5
Миколаївська 200 4 -
Одеська 300 10 -
Полтавська 50 30 2,5
Рівненська 10 10 2,5

Сумська 5 10 4
Тернопільська 5 25 -
Харківська 150 20 3,5
Херсонська 250 - 2
Хмельницька 30 25 2,5
Черкаська 50 30 1,5
Чернівецька 5 5 1,5
Чернігівська 5 4 8,2
----------------------------------------------------------------
Усього 2500 300 6

Примітка. Товаровиробники згідно з укладеними угодами можуть розраховуватись іншою сільськогосподарською продукцією або коштами.

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 1998 р. N 1953

Орієнтовні обсяги
площ, на яких виконуватимуться основні
сільськогосподарські роботи та вирощуватимуться
основні сільськогосподарські культури за інтенсивними
технологіями

(тис. гектарів)

      -------------------------------------------------------------
|Весняна| Посів| Вирощування за
|оранка | ярих | інтенсивними
| |культур| технологіями
| | |------------------------
| | | озима|цукрові|соняшник
| | |пшениця|буряки |
-------------------------------------------------------------

Автономна Республіка 227 478 50 - 14
Крим

Області:
Вінницька 288 934 150 45 6
Волинська 62 253 30 7 -
Дніпропетровська 72 1039 120 4 65
Донецька 113 768 50 - 47
Житомирська 125 473 100 11 -
Закарпатська 10 42 - - -
Запорізька 146 851 120 - 57
Івано-Франківська 29 133 20 4 -
Київська 196 777 190 24 -
Кіровоградська 268 811 190 21 38
Луганська 222 630 60 - 40
Львівська 76 284 40 9 -
Миколаївська 175 672 140 4 43
Одеська 196 851 240 6 46
Полтавська 331 1029 230 30 34
Рівненська 70 270 40 9 -

Сумська 298 756 80 21 8
Тернопільська 272 445 40 22 -
Харківська 198 976 120 19 44
Херсонська 173 628 100 - 43
Хмельницька 239 655 120 25 -
Черкаська 198 792 170 30 15
Чернівецька 71 147 20 6 -
Чернігівська 211 719 80 9 -
-------------------------------------------------------------
Усього 4266 15413 2500 300 500

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ