Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення зміни до статті 22 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств"

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац другий пункту 22.24 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст.181, N 47, ст.294; 1998 р., N 10, ст.35, N 18, ст.94, N 26, ст.151; 1999 р., N 8, ст.55) після слів "всіх форм власності" доповнити словами "крім платників фіксованого сільськогосподарського податку".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 березня 1999 року
N 484-XIV