МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ I ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
30.12.98 N 869

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 січня 1999 р. за N 23/3316

Про внесення змін і доповнень до деяких наказів
МЗЕЗторгу України

У зв'язку з реорганізацією органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та відповідно до листа Ради міністрів Автономної Республіки Крим від 04.12.98 N 01-01/1060

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу МЗЕЗторгу України від 24.02.96 N 133-а, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.96 за N 117/1142, в редакції наказу МЗЕЗторгу України від 10.09 98 N 576а, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.98 за N 564/3004, такі зміни та доповнення:

в абзаці першому пункту 7 слова "Міністерство торгівлі, зовнішніх економічних зв'язків та захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим (за його згодою)" виключити;

пункт 7 після другого абзацу доповнити абзацом третім такого змісту:

"Уповноважити Міністерство економіки Автономної Республіки Крим (за його згодою) здійснювати облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами підприємницької діяльності, які зареєстровані в цьому регіоні, якщо облікова вартість цих договорів (контрактів) не перевищує трьохсот тисяч доларів США".

У зв'язку з цим абзац третій пункту 7 вважати відповідно абзацом четвертим;

в абзаці четвертому пункту 7 слова "Міністерство торгівлі, зовнішніх економічних зв'язків та захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим" замінити словами "Міністерство економіки Автономної Республіки Крим".

2. Внести до наказу МЗЕЗторгу України від 20.02.97 N 125 "Про заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.97 N 112", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.97 за N 92/1896, такі зміни:

у пункті 1 наказу слова "Міністерство торгівлі, зовнішніх економічних зв'язків та захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим" замінити словами "Міністерство економіки Автономної Республіки Крим";

упункті 1 Інструкції про порядок здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженої цим наказом, слова "Міністерством торгівлі, зовнішніх економічних зв'язків та захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим" замінити словами "Міністерством економіки Автономної Республіки Крим".

3. Внести до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом МЗЕЗторгу України від 28.04.98 N 248 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за N 275/2715, із змінами та доповненнями, внесеними наказами МЗЕЗторгу України від 10.07.98 N 420, від 09.10.98 N 664, такі зміни:

в абзаці першому підпункту 2.1 пункту 2 слова "Міністерством торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків і захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим" виключити.

4. Внести до наказу МЗЕЗторгу України від 12.02.96 N 79 "Про визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.96 за N 94/1119, із змінами та доповненнями, внесеними наказом МЗЕЗторгу України від 05.01.98 N 08-а, такі зміни:

у пункті 3 слова "Міністерство торгівлі і зовнішньоекономічної діяльності Автономної Республіки Крим (за його згодою)" виключити.

5. Управлінню правового забезпечення (А. Ю. Сервинський) забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

6. Управлінню справами (В. В. Дробний) у дводенний термін після реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України довести його до відома Міністерства економіки Автономної Республіки Крим та регіональних управлінь ЗЕЗ і забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль цього наказу покласти на заступника Міністра В. I. Олійника.

Міністр С.Г.Осика