МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВЯЗКІВ
I ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 22.12.98 р. N 838
м. Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10.01.99 р. N 9/3302

Про внесення доповнень до деяких наказів
МЗЕЗторгу України

У зв'язку з прийняттям Указу Президента України від 6 листопада 1998 року N 1222/98 "Про гербовий збір" та на виконання пункту 11 доручення Кабінету Міністрів України від 13.11.98 N 22282/1

наказую:

1. Внести до наказу МЗЕЗторгу України від 24.02.96 р. N 133-а, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.96 р. за N 117/1142 в редакції наказу МЗЕЗторгу України від 10.09.98 р. N 576 а, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.09.98 р. за N 564/3004, такі доповнення:

абзац 4 пункту 4 після слова "(контракту)" доповнити словами "(позначений маркою гербового збору, якщо він укладений після 1-го січня 1999 року)":

абзац 6 пункту 4 після слова "договорів" доповнити словами "(позначені маркою гербового збору, якщо вони укладені після 1-го січня 1999 року)".

2. Внести до Положення про порядок оформлення та видачі ліцензій на експорт до США деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского походженням з України, затвердженого наказом МЗЕЗторгу України від 06.01.98 N 10 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.01.98 за N 37/2477, таке доповнення:

підпункт "г" пункту 2.2 після слова "(контракту)" доповнити словами "(позначеного маркою гербового збору, якщо контракт укладений після 1-го січня 1999 року)".

3. Внести до Інструкції про порядок здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженої наказом МЗЕЗторгу України від 20.02.97 N 125 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25.03.97 за N 92/1896, такі доповнення:

абзац 4 пункту 5 після слова "(контракт)" доповнити словами "(позначений маркою гербового збору, якщо цей договір (контракт) укладений після 1-го січня 1999 року)",

абзац 5 пункту 5 після слова "України" доповнити словами "(позначених маркою гербового збору, якщо ці установчі документи подані для державної реєстрації після 1-го січня 1999 року)".

4. Внести до Порядку видачі довідок МЗЕЗторгу про відсутність (наявність) обмежень, передбачених ст.37 Закону УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність", у суб'єкта господарської діяльності і в його іноземного контрагента на здійснення зовнішньоекономічної діяльності та про відповідність зовнішньоекономічного договору (контракту) законодавству України, затвердженого наказом МЗЕЗторгу України від 12.09.98 р. N 581, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.09.98 за N 608/3048, таке доповнення:

підпункт "б" пункту 2 після слова "(контракту)" доповнити словами "(позначеного маркою гербового збору, якщо цей договір (контракт) укладений після 1-го січня 1999 року)".

5. Внести до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом МЗЕЗторгу України від 28.04.98 N 248, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.04.98 за N 274/2714, таке доповнення:

підпункт 2.2.3 пункту 2.2 після слів "Копії контракту" доповнити словами "(позначеного маркою гербового збору, якщо цей контракт укладений після 1-го січня 1999 року)".

6. Внести до Положення про порядок надання висновків щодо визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною, затвердженого наказом МЗЕЗторгу України від 12.02.96 N 79, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.02.96 за N 94/1119, таке доповнення:

абзац 3 пункту 3 після слів "контракту" доповнити словами "(позначеного маркою гербового збору, якщо цей контракт укладений після 1-го січня 1999 року)".

7. Внести до Порядку надання висновків щодо обгрунтованості перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами консигнації, затвердженого наказом МЗЕЗторгу України від 24.11.98 N 777, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.12.98 за N 783/3223, таке доповнення:

абзац 3 пункту 1 після слова "(контракту)" доповнити словами "(позначеного маркою гербового збору, якщо цей контракт укладений після 1-го січня 1999 року)".

8. Управлінню правового забезпечення (Сервинський А.Ю.) забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

9. Управлінню справами (Дробний В.В.) у десятиденний термін після реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України довести його до відома Міністерства економіки Автономної Республіки Крим, регіональних управлінь зовнішніх економічних зв'язків та забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.I.Олійника.

Міністр С.Г.Осика.