Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст.294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151) такі зміни:

абзац другий підпункту 8.3.1 виключити;

статтю 22 після пункту 22.22 доповнити новим пунктом такого змісту:

"22.23. Суми амортизаційних відрахувань спрямовуються у повному обсязі на впровадження нових технологій, оновлення та реконструкцію виробництва.

До 10 відсотків амортизаційних відрахувань, нарахованих підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, може централізуватися у Державному бюджеті України для реалізації заходів щодо структурної перебудови економіки. Конкретний розмір централізованих амортизаційних відрахувань визначається Законом України про Державний бюджет України".

У зв'язку з цим пункт 22.23 вважати пунктом 22.24.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 29 грудня 1998 року
N 371-XIV