ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про запровадження в порядку експерименту єдиного (фіксованого)
податку для сільськогосподарських товаровиробників"

З метою врегулювання процесу запровадження єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України "Про запровадження в порядку експерименту єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст.147) такі зміни:

1. Частину другу статті 1 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:

"комунального податку".

2. Частину першу статті 3 викласти у такій редакції:

"Платниками єдиного податку є сільськогосподарські товаровиробники, які здійснюють діяльність по виробництву сільськогосподарської продукції на території Глобинського району Полтавської області, Старобешівського району Донецької області та Ужгородського району Закарпатської області (колективні та державні сільськогосподарські підприємства, акціонерні товариства, агрофірми, селянські (фермерські) господарства, а також громадяни - власники земельної частки (паю) та орендарі земельних ділянок, які виробляють сільськогосподарську продукцію і ведуть самостійне сільськогосподарське виробництво, крім земельних ділянок, переданих їм для індивідуального, гаражного і дачного будівництва та ведення особистого підсобного господарства, та інші виробники сільськогосподарської продукції (далі підприємства)".

3. Частину другу статті 4 викласти в такій редакції

"Ставка єдиного податку встановлюється для Глобинського району Полтавської області в розмірі 70 грн. або у натуральній формі у розмірі 298 кілограмів пшениці м'якої третього класу з кожного гектара ріллі з диференціацією його відповідно до бонітетної оцінки грунтів у середньому по району, для Старобешівського району Донецької області, Ужгородського району Закарпатської області - у грошовій формі у розмірі відповідно 51 грн. 70 коп. і 60 грн. 10 коп. за гектар порівняної ріллі з урахуванням коефіцієнта родючості гектара ріллі кожного господарства".

4. Частину першу статті 5 викласти у такій редакції:

"Поставка зерна в рахунок єдиного податку здійснюється сільськогосподарськими товаровиробниками у визначені ними за погодженням з районною державною адміністрацією, на території якої запроваджується експеримент, строки, але не пізніше 15 жовтня з продукції ранніх зернових культур, до 1 грудня - з продукції пізніх зернових та технічних культур, а поставка продукції тваринництва - щомісяця, але не пізніше останнього дня поточного місяця".

5. У статті 6:

перше речення частини другої викласти у такій редакції:

"Кошти за сільськогосподарську продукцію, поставлену в рахунок єдиного податку, заготівельні та переробні підприємства і організації перераховують на окремий рахунок відділення Державного казначейства України у районі запровадження експерименту не пізніше наступного дня за відвантаженням продукції";

абзаци третій-дев'ятий частини четвертої замінити абзацами третім-шостим такого змісту:

"на обов'язкове державне пенсійне страхування - 60 відсотків;

на обов'язкове соціальне страхування - 2 відсотки;

38 відсотків зараховується до місцевого бюджету.

В разі зарахування, згідно з розпорядженням районної державної адміністрації, єдиного податку до відповідних бюджетів та державних цільових фондів у натуральній формі відділення Державного казначейства України у Глобинському районі проводить відповідні перерахунки у відповідності з затвердженими цим законом нормативами відрахувань до бюджетів та державних цільових фондів, про що повідомляє державну податкову інспекцію у районі".

6. У статті 9:

абзац восьмий пункту 4 викласти у такій редакції:

"пункту 2.1 статті 2, підпункту 3.1.3 пункту 3.1 статті 3, статей 7, 8, 9 та 10 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст.156, N 51, ст.305; 1998 р., N 10, ст.37; N 18, ст.95, N 33, ст.224) для сільськогосподарських товаровиробниківучасників експерименту щодо запровадження єдиного (фіксованого) податку на території Глобинського району Полтавської області в частині всіх операцій, що є об'єктом оподаткування, крім операцій з продажу продукції власного виробництва такими сільськогосподарськими товаровиробниками. На операції з продажу продукції власного виробництва сільськогосподарськими товаровиробниками - учасниками експерименту щодо запровадження єдиного (фіксованого) податку на території Глобинського району Полтавської області не поширюється дія пункту 7.7 Закону України "Про податок на додану вартість";

доповнити статтю пунктом 5 такого змісту:

"5. Сільськогосподарські товаровиробники - учасники експерименту щодо запровадження єдиного (фіксованого) податку на території Глобинського району Полтавської області щомісяця подають до податкового органу за місцем реєстрації податкові накладні на продаж продукції власного виробництва, бланки яких попередньо взяті на облік у цьому податковому органі. Порядок обліку бланків таких податкових накладних та контролю за їх використанням встановлюється державною податковою адміністрацією в Полтавській області за погодженням з Державною податковою адміністрацією України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Пункти 1, 2, З, а також пункт 5 цього Закону в частині внесення змін до абзаців третього-дев'ятого частини четвертої статті 6 набирають чинності з 1 січня 1999 року.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 20 листопада 1998 року
N 277-XIV