ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону України
"Про пенсійне забезпечення військовослужбовців
та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ"

( Відомості Верховної Ради ( ВВР ) 1992, N 29, ст. 400 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 3947-12 від 04.02.94, ВВР 1994, N 24, ст. 187
N 104/96-ВР від 25.03.96, ВВР 1996, N 17, ст. 74 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) з 1 травня 1992 року, а частину першу статті 15 і статтю 22 щодо розмірів пенсії інвалідам війни з числа військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ - з 1 січня 1992 року (відповідно до Постанови Верховної Ради України від 6 грудня 1991 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" ) ( 1931-12 ).

Провести перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ з відповідних сум грошового забезпечення, встановлених на 1 травня 1992 року.

Правила, передбачені пунктами "а" і "б" статті 39 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ), не застосовуються до сімей військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які в період проходження служби загинули чи померли внаслідок вчинення ними злочину. ( Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови ВР N 104/96-ВР від 25.03.96 )

2. Доручити Кабінету Міністрів України:

розробити проекти законодавчих актів, що випливають з цього Закону, та внести їх на розгляд Верховної Ради України;

прийняти рішення Уряду України, що випливають з цього Закону;

привести у відповідність з вказаним Законом рішення Уряду України, що стосуються пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, та забезпечити прийняття і перегляд відповідними міністерствами і відомствами України власних нормативних актів у зв'язку з цим Законом;

створити органи пенсійного забезпечення в системах Державного комітету у справах охорони державного кордону України та Управління державної охорони для пенсійного забезпечення офіцерів, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, Прикордонних військ України і Управління державної охорони. До вирішення цього питання пенсійне забезпечення зазначених військовослужбовців покласти на органи пенсійного забезпечення Служби безпеки України. У зв'язку з цим визнати таким, що втратив чинність, пункт 16 Положення про порядок комплектування військового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення Прикордонних військ України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 4 листопада 1991 року ( 1781-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст.9); ( Абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 3947-12 від 04.02.94 )

вжити заходів до зміцнення кадрами, матеріально-технічної бази та оснащення комп'ютерами, засобами обчислювальної техніки, зв'язку і транспорту органів пенсійного забезпечення Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Головного управління командуючого Національною гвардією України, Управління державної охорони, інших військових формувань, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України, а також вирішити питання про матеріальне стимулювання на період масових перерахувань пенсій осіб зазначених органів пенсійного забезпечення і тих, які залучаються до цієї роботи. ( Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 3947-12 від 04.02.94 )

3. До приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) застосовуються акти законодавства України і колишнього Союзу РСР,якщо вони не суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України I. ПЛЮЩ

м.Київ, 9 квітня 1992 року
N 2263-12