Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 вересня 1998 р. N 1436
м. Київ

Про затвердження Положення про національний
екранний час та його використання суб'єктами
кінематографії та телебачення

На виконання статті 22 Закону України "Про кінематографію" (9/98-ВР) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про національний екранний час та його використання суб'єктами кінематографії та телебачення (додається).

2. Державному комітетові статистики, Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству культури і мистецтв розробити та запровадити починаючи з 1999 року щомісячну звітність про використання національного екранного часу та дотримання квоти демонстрування національних фільмів суб'єктами кінематографії та телебачення.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 1998 р. N 1436

Положення
про національний екранний час та його використання
суб'єктами кінематографії та телебачення

1. Відповідно до статті 3 Закону України "Про кінематографію" (9/98-ВР) національний екранний час - це сумарний час, протягом якого здійснюється демонстрування (публічний показ) фільмів у кіновідеомережі кінотеатрами, кіно- і відеоустановками, на каналах мовлення (ефірного, кабельного, супутникового) телебачення України.

До національного екранного часу зараховується також час повного або часткового демонстрування фільмів у тематичних кінопоказах, телепрограмах і телепередачах незалежно від виду фільмів (кіно- і відеофільми, телесеріали тощо).

2. Статтею 22 Закону України "Про кінематографію" встановлено квоту демонстрування національних фільмів, яка становить не менш як 30 відсотків національного екранного часу. Ця квота є обов'язковою для всіх демонстраторів фільмів у кіно-, відеомережі та на каналах мовлення телебачення України і визначається тривалістю демонстрування (публічного показу) фільмів за місяць поточного року.

Демонстратори фільмів повинні мати державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів. Вони самостійно формують репертуар і програми передач, визначаючи час показу фільмів на основі установленої Законом квоти демонстрування національних фільмів.

3. Усі демонстратори фільмів незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання складають статистичну звітність про свою діяльність, пов'язану з використанням національного екранного часу, яку щомісяця до 15 числа подають місцевим органам управління кінематографією, та про використання національного екранного часу протягом минулого місяця. Місцеві органи управління кінематографією узагальнюють ці відомості і подають їх Мінкультури та відповідним місцевим органам статистики.

Мінкультури подає Держкомстату зведену інформацію по областях (регіонах) і в цілому по Україні за встановленою формою звітності.

4. Контроль за використанням суб'єктами кінематографії та телебачення національного екранного часу, дотриманням квоти національного екранного часу та виконанням інших вимог цього Положення здійснюють Мінкультури і місцеві органи управління кінематографією, а також у встановленому порядку Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та її представництва (представники) в областях (регіонах).

5. Демонстратори фільмів несуть відповідальність згідно із законодавством за дотримання квоти, достовірність і своєчасне подання інформації про використання національного екранного часу.