Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 115 від 10.06.98
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 липня 1998 р. за N 446/2886

Про затвердження Типових галузевих норм безплатної видачі
працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту в харчовій
промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане,
пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та
тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та
ефіроолійне виробництво)

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про охорону праці" (2694-12), рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 18.09.97 N 246, про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Типових галузевих норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво) та враховуючи доцільність їх затвердження, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво), надалі - Типові галузеві норми, що додаються.

2. Типові галузеві норми набувають чинності з 1 січня 1999 року.

3. Із вступом в дію Типових галузевих норм вважати такими, що не застосовуються на території України: Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий пищевой промышленности, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці й соціальних питань і президії ВЦРПС від 23 вересня 1980 р. N 296/П-10, доповнені й змінені постановою цих органів від 21 серпня 1985 р. N 289/П-8 (розділ II, підрозділи 3, 4, 5, 6, 7, 8; розділ V, підрозділи 1, 2, 4, 5, 6, 8; розділ VIII, підрозділи 2, 3; розділ XVII).

4. Управлінню по нагляду в АПК разом із Мінагропромом України:

4.1. До 1 серпня 1998 року визначити потреби підприємств, установ, організацій у зазначених Типових галузевих нормах, забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання Типових галузевих норм потрібним тиражем, установити контроль за їх розповсюдженням.

4.2. Установити постійний контроль за виконанням Типових галузевих норм власниками підприємств (уповноваженими ними органами), посадовими особами й працівниками.

5. Начальнику управління по нагляду в АПК (Пономаренко В.I.) подати протягом двох тижнів після державної реєстрації Головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Типових галузевих норм до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Сорокіна I.Д.

Голова Комітету С.П.Ткачук

Державний нормативний акт про охорону праці

Затверджено
наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною
праці 10.06.98 N 115
ДНАОП 1.8.10-3......

Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту в харчовій промисловості
(олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане,
пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та
тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та
ефіроолійне виробництво)

Передмова

Норми розроблені ТОВ "Науково-технічний центр харчової промисловості". Внесені на розгляд і затвердження Комітетом харчової промисловості України.

Редакційна комісія: А.П.Сазонов (голова комісії), П.Т.Атоманенко, П.Ф.Журибіда, А.О.Кучашвілі, Л.А.Мельнічук, Н.А.Саган, Н.I.Чурилова.

Із введенням у дію цих норм вважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий пищевой, мясной и молочной промышленности", затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань та президії ВЦРПС від 23 вересня 1980 р. N 296/П-10 з доповненнями та змінами постанов цих органів від 21 серпня 1985 р. N 289/П-8. (Розділ II, підрозділи 3, 4, 5, 6, 7, 8; розділ V, підрозділи 1, 2, 4, 5, 6, 8; розділ VIII, підрозділи 2, 3; розділ XVII).

Дата введення 01.01.99.

1. Галузь застосування

Цей нормативний акт поширюється на підприємства харчової промисловості:

олійно-жирового;

спиртового, лікеро-горілчаного, пиво-безалкогольного;

кондитерського;

тютюнового та тютюново-ферментаційного;

парфумерно-косметичного та ефіроолійного виробництва.

Нормативний акт встановлює:

норми безкоштовної видачі спецодягу та спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту для працівників усіх спеціальностей та терміни їх використання.

Вимоги даного акта є обов'язковими для підприємств усіх форм власності.

2. Загальні положення

Порядок визначення потреби придбання і зберігання, порядок видачі, користування, догляду та інші питання, пов'язані зі спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, встановлено згідно з "Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. N 170 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 18 листопада 1996 р. N 667/1692.

Захист працівників від підвищених рівнів звукового тиску повинен здійснюватися згідно з ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ Средства защиты работающих. Общие требования и классификация та ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ Средства и методы защиты от шума. Классификация.

3. Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту в олійно-жировому виробництві

+---------------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦Код ¦Професійна ¦Найменування спецодягу, спецвзут-¦Позна-¦Строк ¦
¦п\п¦згідно ¦назва роботи¦тя та інших засобів індивідуально-¦чення ¦носіння,¦
¦ ¦з кла- ¦ ¦го захисту ¦захис-¦міс. ¦
¦ ¦сифі- ¦ ¦ ¦них ¦ ¦
¦ ¦катором¦ ¦ ¦влас- ¦ ¦
¦ ¦профе- ¦ ¦ ¦тивос-¦ ¦
¦ ¦сій (ДК¦ ¦ ¦тей ¦ ¦
¦ ¦003-95)¦ ¦ ¦(тип, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦марка)¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЗІЗ ¦ ¦
+---+-------+------------+----------------------------------+------+--------¦
¦ ¦ ¦ ¦ Виробництво олії ¦ ¦ ¦
¦ 1.¦ 8275.2¦Апаратник- ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦екстрактор- ¦Черевики юхтові (вибухобезпечні, ¦ Пв ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ник ¦жиробензостійкі) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Протигаз промисловий фільтруваль-¦ ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦ний ¦ ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор фільтрувальний універ-¦ ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦сальний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор фільтрувальний протига-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦зовий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.¦ 8275.2¦Жарівник ¦Костюм бавовняний ¦ Ти ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Фартух бавовняний із суцільнокрій-¦ МиЗ ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ним нагрудником ¦ СжВ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики юхтові ¦ Ти ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3.¦ 8279.3¦Машиніст ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦дробильних ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦машин ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.¦ 8275.2¦Пресувальник¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦-віджимач ¦Черевики юхтові ¦ СжВ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦харчової ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦продукції ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Пресувальник¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦-формуваль- ¦Черевики юхтові ¦ СжВ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ник харчової¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦продукції ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Рафінація, дезодорація та розлив¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ олії ¦ ¦ ¦
¦ 6.¦ 8275.2¦Апаратник ¦Костюм сукняний ¦ К20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦одержання ¦Фартух з просоченням із нагрудни ¦ ЗК20 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦фосфатидів ¦ком ¦ КЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦К50Щ50¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Крем захисний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7.¦ 8275.2¦Апаратник ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦рафінації ¦При роботі з кислотами та лугами, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жирів та ¦додатково: ¦ ЗК20 ¦черговий¦
¦ ¦ ¦олії ¦Фартух з просоченням із нагрудни- ¦К50Щ50¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ком ¦ К50 ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦К50Щ50¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор фільтрувальний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Крем захисний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8.¦ 8275.2¦Апаратник ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦дезодорації ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Гідрогенізаційне виробництво ¦ ¦ ¦
¦ 9.¦ 8275.2¦Апаратник ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦етаноламіно-¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВуЩ20¦черговий¦
¦ ¦ ¦вої устави ¦ником ¦ См ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10.¦8159.2 ¦ Водневик ¦ При залізопаровому засобі: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики шкіряні ¦ НмНж ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦ При електролітичному засобі: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Напівкомбінезон бавовняний ¦ ЗМи ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11.¦8159.2 ¦Генераторник¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики шкіряні ¦ НмНж ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці брезентові ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12.¦8159.3 ¦Каталізатор-¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ник ¦Чоботи гумові ¦ См ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна з утеплювальною ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладкою ¦ Тн ¦чергова ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13.¦8159.3 ¦Розварник ¦Костюм сукняний ¦ К50 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦саломасу ¦Чоботи гумові ¦ КЩ20 ¦ 9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці сукняні ¦ К50 ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор фільтрувальний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Виробництво маргарину та майонезу ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14.¦8272.2 ¦Апаратник ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВуЩ20¦ 6¦
¦ ¦ ¦виробництва ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кисломолоч- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦них та дитя-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦чих молочних¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦продуктів ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15.¦8272.2 ¦Апаратник ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВуЩ20¦ 6¦
¦ ¦ ¦пастеризації¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16.¦8275.2 ¦Оператор лі-¦Протигаз промисловий фільтруваль- ¦ ¦черговий¦
¦ ¦ ¦нії виробни-¦ний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦цтва марга- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рину ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17.¦8275.3 ¦Темперуваль-¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ник жирової ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВнЩ20¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦основи ¦ником прогумований ¦ СжВ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики юхтові ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18.¦8275.2 ¦Фризерник ¦Протигаз промисловий фільтруваль- ¦ ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦ний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19.¦8275.3 ¦Холодильщик ¦Протигаз промисловий фільтруваль- ¦ ¦черговий¦
¦ ¦ ¦харчової ¦ний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦продукції ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Розщеплювально-гліцеринове ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦виробництво ¦ ¦ ¦
¦20.¦8152.1 ¦Апаратник ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦перегонки ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21.¦8275.1 ¦Апаратник ¦ При контактному засобі ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦розщеплення ¦ розщеплення: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жирів ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВнЩ20¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ником прогумований ¦ СжВ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики юхтові ¦ К50 ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці сукняні ¦ Ми ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При безконтактному засобі ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ розщеплення: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики юхтові ¦ СжВ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Виробництво оліфи ¦ ¦ ¦
¦22.¦8275.1 ¦Апаратник ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦гідратації ¦Фартух з просоченням із нагрудни-¦ ЗК20 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ком ¦ См ¦ 9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦К50Щ50¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Крем захисний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23.¦8152.2 ¦Апаратник - ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦оліфовар ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВуЩ20¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики шкіряні ¦ НмНж ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор фільтрувальний протига-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦зовий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦На зовнішніх роботах узимку, дода-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна з утеплювальною ¦ Тн ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладкою ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24.¦8152.2 ¦Апаратник ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦сікативовар ¦Черевики шкіряні ¦ НмНж ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор фільтрувальний протига-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦зовий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ На зовнішніх роботах узимку, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна з утеплювальною ¦ Тн ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладкою ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Виробництво мила ¦ ¦ ¦
¦25.¦8221.2 ¦Апаратник ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦миловаріння ¦Черевики юхтові ¦ СжВ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦26.¦8221.3 ¦Готувач ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦розчинів ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦барвників ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦27.¦8221.3 ¦Заготівник ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦основи для ¦Черевики юхтові ¦ СжВ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦мийних засо-¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦бів ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Крем захисний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ На зовнішніх роботах узимку, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна з утеплювальною ¦ Тн ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладкою ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦28.¦8221.2 ¦Пресувальник¦ На охолоджуванні та формуванні ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-формуваль- ¦мильних плит у милохолодильних ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ник харчової¦пресах: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦продукції ¦Комбінезон бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботі гумові ¦ См ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ На формуванні мила в пилотезах:¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При штампуванні туалетного мила¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦на штамп-пресах: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При штампуванні госп.мила на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦штамп-пресах: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВуЩ20¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики юхтові ¦ СжВ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦29.¦8277.3 ¦Різальник ¦ На різанні госп.мила: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦харчової ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦продукції ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВуЩ20¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Виробництво тонкомийних засобів ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пральних та мильних порошків ¦ ¦ ¦
¦30.¦8151.2 ¦Апаратник ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦дозування ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦31.¦8154.2 ¦Апаратник ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦нейтраліза- ¦Костюм сукняний ¦ К50 ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ції ¦Черевики юхтові ¦ СжВ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦32.¦8154.1 ¦Апаратник ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦сульфування ¦Костюм сукняний ¦ К50 ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики юхтові ¦ СжВ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦33.¦8152.1 ¦Апаратник ¦ На дистиляції сирих спиртів та ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦перегонки ¦жирних кислот: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики шкіряні ¦ СжВ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦34.¦8152.2 ¦Апаратник ¦ На сушінні спиртів: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сушіння ¦Комбінезон бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦35.¦8122.2 ¦Бункеруваль-¦Комбінезон бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ник ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Загальні професії у виробництві ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мила і тонкомийних засобів ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пральних та мильних порошків ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦36.¦8221.2 ¦Готувач ¦ На приготуванні композицій ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦суміші ¦ прального ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мийних ¦та мильного порошків: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦засобів ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми,Мп¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ На підігріві композиції в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦автоклавах під тиском та розпилен-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ні готової композиції: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Халат бавовняний ¦ 3 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики юхтові ¦ Ми ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
+---------------------------------------------------------------------------+

4. Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту в спиртовому, лікеро-горілчаному
та пиво-безалкогольному виробництві

+---------------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦Код ¦Професійна ¦Найменування спецодягу, спецвзут-¦Позна-¦Строк ¦
¦п\п¦згідно ¦назва роботи¦тя та інших засобів індивідуально-¦чення ¦носіння,¦
¦ ¦з кла- ¦ ¦го захисту ¦захис-¦міс. ¦
¦ ¦сифі- ¦ ¦ ¦них ¦ ¦
¦ ¦катором¦ ¦ ¦влас- ¦ ¦
¦ ¦профе- ¦ ¦ ¦тивос-¦ ¦
¦ ¦сій (ДК¦ ¦ ¦тей ¦ ¦
¦ ¦003-95)¦ ¦ ¦(тип, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦марка)¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЗІЗ ¦ ¦
+---+-------+------------+----------------------------------+------+--------¦
¦ ¦ ¦ ¦ Виробництво спирту ¦ ¦ ¦
¦ 1.¦ 8278.2¦Апаратник ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦перегонки та¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ректифікації¦Респіратор фільтрувальний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спирту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.¦ 8278.3¦Готувач ме- ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦лясного сус-¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ла ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3.¦ 8278.3¦Готувач жи- ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦вильних роз-¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦чинів ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.¦ 8273.2¦Мельник ¦Комбінезон бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5.¦ 8151.2¦Оператор при¦Костюм(напівкомбінезон) бавовняний¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦готування ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦розчинів жи-¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦вильного се-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ре довища та¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦солей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6.¦ 8278.3¦Регулюваль- ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ник полів ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фільтрації ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Виробництво дріжджів ¦ ¦ ¦
¦ 7.¦ 8152.2¦Сушильник ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦дріжджів ¦Черевики шкіряні ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Лікеро-горілчане виробництво ¦ ¦ ¦
¦ 8.¦ 8221.2¦Апаратник ва¦Костюм(напівкомбінезон) бавовняний¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ріння живиль¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВнЩ20 ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ного середо-¦ником прогумований ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вища ¦Чоботи гумові ¦ Вн ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 9.¦ 8278.3¦Денатуратор-¦Костюм(напівкомбінезон) бавовняний¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ник спирту ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10.¦8278.3 ¦Готувач мор-¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦су ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Пиво-безалкогольне виробництво¦ ¦ ¦
¦11.¦8278.3 ¦Апаратник ¦Костюм (напівкомбінезон) ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦вирощування ¦бавовняний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дріжджів ¦Фартух із суцільнокрійним ¦ВнЩ20 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦нагрудником прогумований ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор фільтрувальний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12.¦8278.3 ¦Готувач су- ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦хих пивних ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дріжджів ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Загальні професії у спиртовому, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лікеро-горілчаному, пиво-безалко- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гольному та дріжджовому виробниц- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тві ¦ ¦ ¦
¦13.¦8273.2 ¦Апаратник ¦Костюм(напівкомбінезон) бавовняний¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦оброблення ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦зерна ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Узимку, додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняні з утеплювальною ¦ Тн ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладкою ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Апаратник ¦ У виробництві спирту: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦процесу ¦Костюм(напівкомбінезон) бавовняний¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦бродіння ¦Чоботи гумові ¦ См ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ У виробництві пива: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Замість костюма бавовняного куртка¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бавовняна з утеплювальною ¦ Тн ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладкою ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15.¦7415.2 ¦Готувач су- ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВнЩ20 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦мішей ¦ником прогумований ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички трикотажні ¦ ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦Протигаз фільтрувальний ¦ ¦ ¦
¦16.¦8279.3 ¦Машиніст ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦дробильних ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦машин ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17.¦8154.2 ¦Оператор ви-¦Костюм(напівкомбінезон) бавовняний¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦рощування ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦чистої куль-¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦тури дріж- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦джів ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18.¦8154.2 ¦Оператор ¦Костюм(напівкомбінезон) бавовняний¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦вирощування ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦дріжджів ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19.¦8278.1 ¦Оператор лі-¦ На безтарній подачі посуду: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нії у вироб-¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ництві хар- ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦чової продук¦Рукавички трикотажні ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ції ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20.¦7415.2 ¦Приймальник-¦ На прийманні сировини: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦здавальник ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦харчової ¦ На роздачі барди: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦продукції ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ На прийманні спирту: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Комбінезон бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ На прийманні тари та готової ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦продукції: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21.¦ ¦Працівники, ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦зайняті за- ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рядженням ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦фільтрів,мі-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ттям фільтро¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦полотен та ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сіток ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22.¦8278.2 ¦Солодовник ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23.¦7415.2 ¦Сортувальник¦Фартух бавовняний ¦ МиЗ ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦у виробницт-¦Рукавички трикотажні ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ві харчової ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦продукції ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Виробництво оцту ¦ ¦ ¦
¦24.¦8278.2 ¦Апаратник з ¦Напівкомбінезон бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦вироблення ¦Чоботи гумові ¦ КЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦оцту ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦25.¦8152.1 ¦Апаратник ¦ На попередньому розділі суміші: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦перегонки ¦Напівкомбінезон бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ КЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦ На процесі тонкого очищення: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Костюм бавовняний з просоченням ¦ К50 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Фартух з просоченням із нагрудни-¦ ЗК50 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ком ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦КкЩ50 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦К20Щ50¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦26.¦ ¦Працівники, ¦Напівкомбінезон бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦зайняті на ¦Чоботи гумові ¦ КЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦заторюванні ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦оцту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Виробництво зрідженої вуглекислоти¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦27.¦8154.2 ¦Апаратник ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦одержання ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВнЩ20 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦вуглекислоти¦ником прогумований ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики юхтові ¦ Ми ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Вн ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦ На зовнішніх роботах узимку, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна з утеплювальною ¦ Тн ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладкою ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦28.¦8163.2 ¦Випробувач ¦Куртка бавовняна ¦ ЗМи ¦ 9 ¦
¦ ¦ ¦балонів ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці брезентові ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ На зовнішніх роботах узимку, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка та штани бавовняні з ¦ Тн ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦утеплювальною прокладкою ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦29.¦8163.2 ¦Наповнювач ¦Куртка бавовняна ¦ ЗМи ¦ 9 ¦
¦ ¦ ¦балонів ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці брезентові ¦ Ми ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦ На зовнішніх роботах узимку, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка та штани бавовняні з ¦ Тн ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦утеплювальною прокладкою ¦ ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30.¦8163.3 ¦Приймальник ¦Куртка бавовняна ¦ ЗМи ¦ 9 ¦
¦ ¦ ¦балонів ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці брезентові ¦ Ми ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦ На зовнішніх роботах узимку, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка та штани бавовняні з ¦ Тн ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦утеплювальною прокладкою ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------------+

5. Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту в кондитерському виробництві

+---------------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦Код ¦Професійна ¦Найменування спецодягу, спецвзут-¦Позна-¦Строк ¦
¦п\п¦згідно ¦назва роботи¦тя та інших засобів індивідуально-¦чення ¦носіння,¦
¦ ¦з кла- ¦ ¦го захисту ¦захис-¦міс. ¦
¦ ¦сифі- ¦ ¦ ¦них ¦ ¦
¦ ¦катором¦ ¦ ¦влас- ¦ ¦
¦ ¦профе- ¦ ¦ ¦тивос-¦ ¦
¦ ¦сій (ДК¦ ¦ ¦тей ¦ ¦
¦ ¦003-95)¦ ¦ ¦(тип, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦марка)¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЗІЗ ¦ ¦
+---+-------+------------+----------------------------------+------+--------¦
¦ ¦ ¦ ¦Виробництво карамелі, ірису та ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦драже ¦ ¦ ¦
¦ 1.¦ 8274.2¦Виробник ¦Фартух бавовняний ¦ МиЗ ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦таблеток ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.¦ 8274.2¦Глянцюваль- ¦Фартух бавовняний ¦ МиЗ ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ник карамелі¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦та драже ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3.¦ 8274.2¦Дражувальник¦Фартух бавовняний ¦ МиЗ ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.¦ 8274.2¦Карамельник ¦При напівмеханізованому та механі-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦зованому засобах охолодження, ви- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тягування та ін.: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Фартух бавовняний ¦ Ти ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ти ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Для карамельника, який складає су-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦міші, проводить темперування начи-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦нок, додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Нарукавники ¦ ВуМи ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦При роботі на карамельно-формува- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦льному ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦автоматі: ¦ МиЗ ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Фартух бавовняний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Шоколадне виробництво ¦ ¦ ¦
¦ 5.¦ 8274.2¦Оператор лі-¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нії приготу-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вання шоко- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ладної маси ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6.¦ 8277.2¦Пресувальник¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ Ти ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦-відтискувач¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦харчової ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ти ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦продукції ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7.¦ 8277.2¦Пресувальник¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ МиЗ ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦-формуваль- ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ник харчової¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦продукції ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8.¦ 13104 ¦Цукерник ¦При приготуванні помадної маси для¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦формування відливанням: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички трикотажні ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При формуванні корпусів: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При варінні цукерок "Грильяж": ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При темперуванні цукеркових мас:¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ти ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦ При обслуговуванні агрегату при-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦готування "Трюфелей": ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Виробництво пастили, зефіру, мар- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦меладу та халви ¦ ¦ ¦
¦ 9.¦ 7412.2¦Готувач біл-¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦кових мас ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10.¦7412.2 ¦Мармеладник-¦ При відливанні формового марме- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пастильник ¦ладу: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Нарукавники ¦ З ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При безлотковому розливі пастили:¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11.¦7412.2 ¦Халвомісиль-¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ник ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ти ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Виробництво борошняних виробів ¦ ¦ ¦
¦12.¦8274.2 ¦Бісквітник ¦Рукавички трикотажні ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13.¦8272.3 ¦Вафельник ¦Рукавички трикотажні або напальни-¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ки з стілка ¦ ¦ ¦
¦14.¦7412.2 ¦Пекар ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ Ти ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ти ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Крем захисний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Виробництво жувальної гумки ¦ ¦ ¦
¦15.¦8274.2 ¦Оператор лі-¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нії для ви- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦робництва ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жувальної ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦гумки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Виробництво молочної кислоти ¦ ¦ ¦
¦16.¦8221.2 ¦Апаратник ¦Костюм сукняний ¦ К50 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦варіння жи- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вильного ¦Фартух з просоченням із нагруд- ¦ К50 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦середовища ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17.¦8154.1 ¦Апаратник ¦Костюм сукняний ¦ К50 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦сульфування ¦Фартух з просоченням із нагрудни- ¦ К50 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ком ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ КЩ ¦ 9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦К50Щ20¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦Крем захисний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18.¦8221.2 ¦Апаратник ¦Костюм сукняний ¦ К50 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ферментації ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ К50 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦препаратів ¦ником прогумований ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦біосинтезу ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Загальні професії у кондитерсь-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кому виробництві ¦ ¦ ¦
¦19.¦8274.2 ¦Апаратник ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦приготування¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦інвертного ¦Рукавиці комбіновані ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦сиропу ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦Крем захис- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20.¦8274.2 ¦Варник хар- ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦чової сиро- ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вини та ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦продуктів ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21.¦7412.2 ¦Готувач ¦Фартух бавовняний ¦ МиЗ ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦сумішей ¦Нарукавники ¦ З ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22.¦8274.2 ¦Контролер ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ МиЗ ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦харчової ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦продукції ¦Рукавички трикотажні ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23.¦8275.3 ¦Машиніст ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦протиральних¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦машин ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24.¦8275.2 ¦Обжарюваль- ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ник харчових¦Фартух бавовняний ¦ МиЗ ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦продуктів ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ти ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор фільтрувальний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦25.¦9322 ¦Обсипальник ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кондитерсь- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ких виробів ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦26.¦7412.2 ¦Сортувальник¦Фартух бавовняний ¦ МиЗ ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦у виробницт-¦Рукавички трикотажні ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ві харчової ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦продукції ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------------+

6. Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам
спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту в тютюновому та
тютюново-ферментаційному виробництві

+---------------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦Код ¦Професійна ¦Найменування спецодягу, спецвзут-¦Позна-¦Строк ¦
¦п\п¦згідно ¦назва роботи¦тя та інших засобів індивідуально-¦чення ¦носіння,¦
¦ ¦з кла- ¦ ¦го захисту ¦захис-¦міс. ¦
¦ ¦сифі- ¦ ¦ ¦них ¦ ¦
¦ ¦катором¦ ¦ ¦влас- ¦ ¦
¦ ¦профе- ¦ ¦ ¦тивос-¦ ¦
¦ ¦сій (ДК¦ ¦ ¦тей ¦ ¦
¦ ¦003-95)¦ ¦ ¦(тип, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦марка)¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЗІЗ ¦ ¦
+---+-------+------------+----------------------------------+------+--------¦
¦ ¦ ¦ ¦ Виробництво тютюну та його ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦переробка ¦ ¦ ¦
¦ 1.¦ 7416.2¦Готувач су- ¦Фартух бавовняний ¦ МиЗ ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦мішей ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.¦ 7416.2¦Купажник ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦тютюнів ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3.¦ 8279.2¦Машиніст ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦тютюноріза- ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦льних машин ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.¦ 8279.1¦Машиніст-ре-¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦гулювальник ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5.¦ 7416.2¦Приймальник-¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦здавальник ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦харчової ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦продукції ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6.¦ 7416.2¦Сортувальник¦Костюм бавовняніий ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦тютюну ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7.¦ 8279.3¦Сушильник ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦тютюну ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8.¦ 8279.2¦Машиніст по-¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦токомехані- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦зованих ци- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦гарково-си- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦гаретних лі-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ній та машин¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 9.¦ 8279.2¦Машиніст ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦фільтророб- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦них машин ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Тютюново-ферментаціне виробництво ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10.¦8279.2 ¦Зволожуваль-¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ник тютюно- ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦вої сировини¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11.¦8279.2 ¦Машиніст лі-¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦нії підгото-¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вки тютюну ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦до фермента-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ції ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12.¦8279.2 ¦Машиніст лі-¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦нії безпере-¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦рвної фермен¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тації тютюну¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13.¦8279.3 ¦Пресувальник¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ряднини з- ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦під тютюну ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14.¦8279.3 ¦Просівальник¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦фарматури та¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦відходів ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15.¦9322 ¦Укладач ва- ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦гонних пар- ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тій тютюну ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Загальні професії тютюнового та тю¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тюново-ферментаційного виробництва¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16.¦7416.2 ¦Сортувальник¦Фартух бавовняний ¦ МиЗ ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦у виробницт-¦Рукавички трикотажні ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ві харчової ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦продукції ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17.¦7416.2 ¦Сортувальник¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦тютюну у фер¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ментаційному¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦виробництві ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18.¦7416.2 ¦Чистильник ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦устаткування¦Фартух бавовняний ¦ МиЗ ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------------+

7. Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту в парфумерно-косметичному та
ефіроолійному виробництві

+---------------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦Код ¦Професійна ¦Найменування спецодягу, спецвзут-¦Позна-¦Строк ¦
¦п\п¦згідно ¦назва роботи¦тя та інших засобів індивідуально-¦чення ¦носіння,¦
¦ ¦з кла- ¦ ¦го захисту ¦захис-¦міс. ¦
¦ ¦сифі- ¦ ¦ ¦них ¦ ¦
¦ ¦катором¦ ¦ ¦влас- ¦ ¦
¦ ¦профе- ¦ ¦ ¦тивос-¦ ¦
¦ ¦сій (ДК¦ ¦ ¦тей ¦ ¦
¦ ¦003-95)¦ ¦ ¦(тип, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦марка)¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЗІЗ ¦ ¦
+---+-------+------------+----------------------------------+------+--------¦
¦ ¦ ¦ ¦ Парфумерно-косметичне виробництво¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.¦ 8221.2¦Апаратник ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВнЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦приготування¦ником прогумований ¦ См ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦косметичних ¦Чоботи гумові ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦засобів ¦Респіратор фільтрувальний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.¦ 8221.2¦Апаратник ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВнЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦приготування¦ником прогумований ¦ См ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦парфумерних ¦Чоботи гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦композицій ¦Рукавички гумові ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦та рідин ¦Рукавички трикотажні ¦ ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор фільтрувальний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3.¦ 8221.2¦Варник ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВнЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦косметичної ¦ником прогумований ¦ См ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦маси ¦Чоботи гумові ¦ Ми ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор фільтрувальний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.¦ 8221.3¦Вальцюваль- ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВнЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ник космети-¦ником прогумований ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦чної маси ¦Рукавички трикотажні ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5.¦ 8221.3¦Формувальник¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВнЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦пенальної ¦ником прогумований ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦косметики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Ефіроолійне виробництво ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6.¦ 8275.2¦Апаратник ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ферментації ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВнЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ефіроолійної¦ником прогумований ¦ СжВ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦сировини ¦Черевики юхтові ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ ¦ до ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦ зносу ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7.¦ 8154.1¦Апаратник ¦Комбінезон з просоченням ¦ ЗК20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦етерифікації¦Фартух з просоченням із нагрудни- ¦ К20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ком ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики шкіряні ¦ НмНж ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦ до ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор фільтрувальний ¦ ¦ зносу ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8.¦ 8275.3¦Апаратник ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦оброблення ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ефірних олій¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики юхтові ¦ СжВ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор фільтрувальний ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------------+

8. Загальні професії для працівників олійно-жирового, спиртового,
лікеро-горілчаного, пиво-безалкогольного, кондитерського,
тютюнового та тютюново-ферментаційного, парфумерно-косметичного
та ефіроолійного виробництва

+---------------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦Код ¦Професійна ¦Найменування спецодягу, спецвзут-¦Позна-¦Строк ¦
¦п\п¦згідно ¦назва роботи¦тя та інших засобів індивідуально-¦чення ¦носіння,¦
¦ ¦з кла- ¦ ¦го захисту ¦захис-¦міс. ¦
¦ ¦сифі- ¦ ¦ ¦них ¦ ¦
¦ ¦катором¦ ¦ ¦влас- ¦ ¦
¦ ¦профе- ¦ ¦ ¦тивос-¦ ¦
¦ ¦сій (ДК¦ ¦ ¦тей ¦ ¦
¦ ¦003-95)¦ ¦ ¦(тип, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦марка)¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЗІЗ ¦ ¦
+---+-------+------------+----------------------------------+------+--------¦
¦ 1.¦8221.2 ¦Апаратник ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦вакуум- ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ти ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦сушильної ¦ В ефіроолійному виробництві, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦устави ¦додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор фільтрувальний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.¦8152.1 ¦Апаратник ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦випарювання ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВнЩ20¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦ником прогумований ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦ У розщеплювально-гліцериновому ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦виробництві: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВнЩ20¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦ником прогумований ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ У виробництві спирту на упарюва-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦нні барди: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3.¦8153.2 ¦Апаратник ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦фільтрації ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВуЩ20¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики юхтові ¦ СжВ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦ У виробництві молочної кислоти:¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ при роботі на фільтр-пресах: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Костюм сукняний ¦ К50 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ К50 ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ при роботі на нутч-фільтрах ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тільки: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦К50Щ50¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦ У виробництві спирту при ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦упарюванні барди: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.¦7422.2 ¦Бондар- ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВуЩ20¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦закупорювач ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики хромові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Узимку, додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка та штани з утеплювальною ¦ Тн ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладкою ¦ ¦ ¦
¦ 5.¦7414.2 ¦Буртоукладач¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Плащ з просоченням ¦ Ву ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Узимку, додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна з утеплювальною ¦ Тн ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладкою ¦ ¦ ¦
¦ 6.¦8275.2 ¦Варник сиро-¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВуЩ20¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦пів, соків,¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦екстрактів ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7.¦7412.2 ¦Вальцюваль- ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ник сировини¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВнЩ20¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦та напівфаб-¦ником прогумований ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рикатів ¦Черевики юхтові ¦ Ми ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички комбіновані ¦ ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8.¦9322 ¦Вибивальник ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦м'якої тари ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦ до ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ зносу ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 9.¦9322 ¦Готувач хар-¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВуЩ20¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦чової сиро- ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вини та ма- ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦теріалів ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10.¦9322 ¦Дозувальник ¦ При дозуванні, розливанні та ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦харчовоі ¦змішуванні харчових продуктів: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦продукції ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВуЩ20¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички трикотажні ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11.¦8290.2 ¦Зливальник- ¦При розливанні харчових продуктів:¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦розливальник¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВуЩ20¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички трикотажні ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ У виробництві мила: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Костюм брезентовий ¦ К50 ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи шкіряні ¦ КЩ20¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці брезентові ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦К50Щ50¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Крем захисний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Узимку, додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна з утеплювальною ¦ Тн ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладкою ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ У виробництві спирту ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(розливанні патоки): ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Костюм бавовняний ¦Ми ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ВуЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12.¦8273.3 ¦Завантажувач¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦вивантажувач¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВнЩ20¦черговий¦
¦ ¦ ¦харчової ¦ником прогумований Черевики юхтові¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦продукції ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Узимку, додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка та штани бавовняні з ¦ Тн ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦утеплювальною прокладкою ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13.¦8273.3 ¦Кондиційник ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦зерна та на-¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВуЩ20¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦сіння ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14.¦8275.2 ¦Машиніст ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦дробильних ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦устав ¦Рукавиці комбиновані ¦ Ми ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіртор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15.¦8273.2 ¦Машиніст ¦ У виробництві оліі: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦очищувальних¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦машин ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбиновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіртор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Узимку, додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна з утеплювальною ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладкою ¦ Тн ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ У виробництві спирту та пива: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВуЩ20¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16.¦8152.2 ¦Машиніст ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВнЩ20¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦мийних машин¦ником прогумований ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички трикотажні ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Крем захисний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17.¦8273.2 ¦Машиніст ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦розмельного ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВуЩ20¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦устаткування¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ У кондитерському виробництві ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тільки: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18.¦13739 ¦Машиніст ¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦зернових на-¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦вантажуваль-¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦но-розванта-¦Окуляри захисні ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦жувальних ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦машин ¦ На зовнішніх роботах узимку, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняні з утеплювальною ¦ Тн ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладкою ¦ ¦ ¦
¦19.¦8275.2 ¦Машиніст ше-¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ретувальних ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦устав ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20.¦9132 ¦Мийник ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд-¦ ВнЩ20¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦посуду ¦ником прогумований ¦ КЩ20¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦К50Щ50¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички трикотажні ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21.¦7223.1 ¦Налагоджува-¦ У вологих та запилених цехах:¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦льник устат-¦Костюм бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦кування у ¦Черевики юхтові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦виробництві ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦харчової ¦Окуляри захисні ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦продукції ¦Респіратор протипиловий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Узимку, додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна з утеплювальною ¦ Тн ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладкою ¦ ¦ ¦
¦22.¦8154.2 ¦Нейтраліза- ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦торник ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд-¦ ВуЩ20¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Черевики юхтові ¦ СжВ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦ до ¦
¦ ¦ ¦ ¦Протигаз фільтрувальний ¦ ¦зносу ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦черговий¦
¦23.¦8278.3 ¦Оброблювач ¦При митті та очищенні чанів, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологіч- ¦цистерн, камер, бочок та іншого ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦них місткос-¦обладнання: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тей і тари ¦Комбінезон бавовняний ¦Ми ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВуЩ20 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВнЩ20¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ником прогумований ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ Вн ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Ми ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ ¦до ¦
¦ ¦ ¦ ¦Респіратор фільтрувальний ¦ ¦зносу ¦
¦ ¦ ¦ ¦Протигаз шланговий ¦ ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦Крем захисний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦При підготуванні пляшок та ящиків:¦ МиЗ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Фартух бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При підготуванні бочко-тари: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Костюм бавовняний ¦ Ми3 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24.¦8290 ¦Оформлювач ¦Фартух бавовняний ¦ МиЗ ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦готової про-¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦дукції ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦25.¦7412.2 ¦Рецептурник ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ВуЩ20 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦26.¦ ¦Працівники, ¦При роботі з кислотами: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦зайняті при-¦Костюм сукняний ¦ К50 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦готуванням ¦Фартух із нагрудником з просочен- ¦ К50 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦та перенесен¦ням ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ням кислот, ¦Чоботи гумові ¦ КЩ20 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦лугів та ¦Рукавиці сукняні ¦ К50 ¦чергові ¦
¦ ¦ ¦хлору ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦К50Щ50¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦Протигаз фільтрувальний ¦ ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При роботі з лугами: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Костюм бавовняний ¦Ми ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВуЩ20 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Фартух із суцільнокрійним нагруд- ¦ ВуЩ20¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ КЩ20¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦К50Щ50¦чергові ¦
¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦Протигаз фільтрувальний ¦ ¦черговий¦
¦ ¦ ¦ ¦ Узимку, додатково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна з утеплювальною ¦ Тн ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦прокладкою ¦ ¦ ¦
¦27.¦ ¦Працівники, ¦Бойовий одяг ¦ВнВп ¦ 24 ¦
¦ ¦ ¦які входять ¦Рукавиці брезентові ¦ТнТп ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦до загону ПД¦Каска пожежна ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦Пояс пожежний ¦ ¦до зносу¦
¦ ¦ ¦ ¦Тілогрійка бавовняна ¦ ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Шаровари бавовняні утеплені ¦ ¦ 72 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Взуття спеціальне ¦ ¦до зносу¦
+---------------------------------------------------------------------------+

Додаток

Позначення захисних властивостей ЗІЗ
(витяг із ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ Одежда специальная
защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация)

+----------------------------------------------------------------------------+
¦Найменування групи¦ Найменування підгрупи ¦ Позначення для ¦
¦ ¦ +---------------------------¦
¦ ¦ ¦спеціаль-¦спеціаль-¦засобів¦
¦ ¦ ¦ного одя-¦ного взу-¦захисту¦
¦ ¦ ¦гу ¦ ття ¦рук ¦
+------------------+-----------------------------+---------+---------+-------¦
¦Від механічного ¦Від стирання ¦ Ми ¦ Ми ¦ Ми ¦
¦впливу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Від сковзання ¦Від сковзання по зажиреним ¦ - ¦ Сж ¦ - ¦
¦ ¦поверхням ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Від сковзання по вологим, ¦ - ¦ См ¦ - ¦
¦ ¦брудним та іншим поверхням ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Від підвищених ¦Від теплового випромінювання ¦ Ти ¦ Ти ¦ Ти ¦
¦температур ¦Від контакту з нагрітими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поверхнями вище 45С ¦ ¦ - ¦ Тп ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Від знижених ¦Від знижених температур ¦ Тн ¦ - ¦ Тн ¦
¦температур ¦повітря ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Від нетоксичного ¦Від вибухонебезпечного пилу ¦ - ¦ Пв ¦ - ¦
¦пилу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Від води та роз- ¦Водонепроникна ¦ Вн ¦ - ¦ Вн ¦
¦чинів нетоксичних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦речовин ¦Водотривка ¦ Ву ¦ - ¦ Ву ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Від розчинів ¦Від кислот з концентрацією ¦ К50 ¦ К50* ¦К50 ¦
¦кислот ¦від 20 до 50% (по сірчаній ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кислоті) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Від кислот з концентрацією ¦ К20 ¦ К20 ¦К20 ¦
¦ ¦до 20% (по сірчаній кислоті) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Від лугів ¦Від розчинів лугів з концент-¦ Щ50 ¦ Щ50* ¦Щ50 ¦
¦ ¦рацією вище 20% (по гідрооки-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦су натра) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Від розчинів лугів з концент-¦ Щ20 ¦ Щ20 ¦Щ20 ¦
¦ ¦рацією до 20% (по гідроокису ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦натра) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Від нафти, ¦Від олії та тваринного масла ¦ Нж ¦ Нж ¦ Нж ¦
¦нафтопродуктів, ¦і жирів ¦ ¦ ¦ ¦
¦масел та жиру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Від загальних ¦ ¦ З ¦ З ¦ - ¦
¦виробничих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦забруднень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------------------+

* Тільки для взуття із полимерних материалів