ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону України
"Про державну статистику"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯє:

1. Ввести в дію Закон України "Про державну статистику" з дня його прийняття.

2. Доручити Кабінету Міністрів України:

затвердити Концепцію побудови національної статистики України, Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики, передбачивши заходи щодо матеріального, фінансового і кадрового забезпечення їх виконання;

в тримісячний строк подати Верховній Раді України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про державну статистику", привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом, а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать вказаному Закону;

до 1 грудня 1992 року разом з міністерствами і відомствами, корпораціями, міжгалузевими об'єднаннями проаналізувати пропозиції підприємств і організацій щодо скорочення діючої статистичної звітності, відміни дублюючої і неактуальної звітності та впровадження системи обліку і статистики, що відповідає завданням оперативного висвітлення економічних реформ.

17 вересня 1992 р.,
N 2615-XII