Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(У відповідності п.3, Закон втратив чинність
на підставі прийняття Закону № 203-IV від 24.10.2002р.)

Про Загальнодержавну (Національну) космічну
програму України на 1998-2002 роки

Відповідно до статті 7 Закону України "Про космічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 1, ст.2) Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну (Національну) космічну програму України на 1998-2002 роки.

2. Встановити, що обсяг щорічного фінансування Загальнодержавної (Національної) космічної програми України на 1998-2002 роки з Державного бюджету України визначається на рівні не менш як 0,2 відсотка від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє до затвердження чергової Загальнодержавної (Національної) космічної програми України.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 23 грудня 1997 року
N 763/97-ВР