Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість"

Верховна Рада України постановляє:

1. У пункті 11.1 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" цифри і слова "1 липня 1997 року" замінити цифрами і словами "1 серпня 1997 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 27 червня 1997 року
N 403/97-ВР