КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 лютого 1997 р. N 135
м.Київ

Про перевірку правильності видачі посвідчень
"Учасник ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС".

(Із частковими змінами,внесеними згідно Постанови КМУ
N 892 від 18.08.
97 )

Відповідно до рекомендацій учасників парламентських слухань щодо десятої річниці Чорнобильської катастрофи, схвалених постановою Верховної Ради України від 19 квітня 1996 р. Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визначити за необхідне провести у період до 1 вересня 1997р. перевірку правильності видачі посвідчень "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" згідно з Порядком видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 51.

Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для проведення цієї перевірки утворити тимчасові комісії та затвердити відповідні положення, в яких, зокрема, повинно бути визначено, що:

головами тимчасових комісій є заступники керівників цих органів, які займаються проблемами, пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи;

до складу тимчасових комісій входять фахівці управлінь у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, архівних органів, військових комісаріатів, громадських організацій чорнобильців;

тимчасові комісії розглядають первинні документи, на підставі яких видано посвідчення "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС", заслуховують пояснення громадян, представників державних органів, громадських організацій, перевіряють інші докази;

рішення тимчасових комісій щодо перевірки правильності видачі посвідчень оформляються протоколами, які підписуються головою та секретарем комісії.

2. Матеріали проведеної перевірки та рішення тимчасових комісій передаються відповідно Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

3. Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у посвідченнях, щодо правильності видачі яких немає сумнівів, на правій сторінці по діагоналі зліва направо ставиться штамп червоного кольору "Перереєстровано" і на вільному місці сторінки робиться запис про дату перереєстрації за підписом заступника керівника, який скріплюється печаткою.

У разі коли документи, згідно з якими було видано посвідчення, не дають змоги підтвердити статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, посвідчення підлягає вилученню за рішенням органу, яким це посвідчення видано, а якщо це питання є спірним, відповідні матеріали надсилаються органами, якими вони видані, на розгляд спірної комісії при Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

4. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи виготовити в двотижневий термін необхідну кількість штампів "Перереєстровано" та забезпечити ними Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.

5. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям довести через засоби масової інформації до відома громадян порядок проведення перевірки правильності видачі посвідчень "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС".

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Кальченка В.М.

Перший віце-прем'єр-міністр України В. ДУРДИНЕЦЬ