Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

( Постанова втратила чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про введення в дію Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств"

(Із змінами, внесеними постановою ВР України
від 6 квітня 1995 р. N 127/95-ВР)

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Ввести в дію Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" з 1 січня 1995 року, за винятком пункту 1.3 статті 1, абзаців третього і четвертого частини другої підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3, абзацу третього частини третьої підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3, підпункту 3.4.4 пункту 3.4 статті 3, частини другої підпункту 3.4.5 пункту 3.4 статті 3. пункту 9.9 статті 9, пунктів 19.2 та 19.5 статті 19, які вводяться в дію у строки, передбачені постановою Верховної Ради України "Про затвердження Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Встановити, що до введення в дію Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", нарахування пені на не внесений у строк податок з прибутку, а також нарахування процентів на суму податку, що над міру надійшла до бюджету і яка підлягає поверненню платнику податку, провадиться у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла на день стягнення пені, або повернення суми податку платнику.

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" застосовується при нарахуванні податку, починаючи з підсумків діяльності за січень 1995 року.( Пункт 1 в редакції Постанови ВР N 127/95-ВР від 06.04.95 )

2. Пункт 3.7 статті 3 цього Закону набирає чинності після введення в дію Закону України про страхову діяльність в Україні.

3. Кабінету Міністрів України у двотижневий термін розробити і подати на розгляд Верховної Ради України Правила застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

4. Кабінету Міністрів України у місячний термін:

а) розробити і подати на розгляд Верховної Ради України:

механізм індексації балансової вартості основних фондів підприємств і організацій;

проект Закону України про благодійну діяльність;

проект Закону України про страхову діяльність в Україні;

проект Закону України про амортизацію основних фондів;

б) розробити і затвердити:

механізм передачі місцевим Радам народних депутатів за ініціативою підприємств об'єктів соціально-культурної сфери, що перебувають на балансі цих підприємств;

положення про порядок консервації окремих державних об'єктів виробничої сфери за рішенням уряду та про механізм відшкодування державою збитків підприємств від утримання законсервованих об'єктів.

5. Кабінету Міністрів України подати Верховній Раді України у двомісячний термін пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" та привести свої рішення у відповідність з цим Законом.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ.

Київ, 28 грудня 1994 року
N 335/94-ВР