ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до декретів Кабінету
Міністрів України про валютне регулювання

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 49, ст.462 )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до декретів Кабінету Міністрів України такі зміни:

1. Пункт 1 статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст.184) викласти в такій редакції:

"1. Для валютних операцій використовуються валютні (обмінні) курси іноземних валют, виражені у валюті України, курси валютних цінностей в іноземних валютах, а також у розрахункових (клірингових) одиницях. Зазначені курси в становлюються Національним банком України за погодженням з Кабінетом Міністрів України".

2. У статтях 1 і 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 17-93 "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст.186) число і слова "90 календарних днів" замінити на число і слова "30 календарних днів".

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 25 листопада 1993 року
N 3651-XII