Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про застосування електронних контрольно-касових апаратів
і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Стаття 1.

Установити, що підприємства, установи і організації всіх форм власності та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності (далі суб'єкти підприємницької діяльності), які здійснюють її у сфері Торгівлі, громадського харчування та послуг, у тому числі з обміну валюти, за готівку, повинні проводити розрахунки із споживачами через належним чином зареєстровані електронні контрольно-касові апарати з обов'язковою видачею споживачеві касового чека, вести журнал використання електронного контрольно-касового апарата, складати звіт з операцій, здійснюваних на цьому апараті, забезпечувати збереження зазначених документів протягом строку, встановленого чинним законодавством, і подавати до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності звітність, пов'язану із застосуванням електронних контрольно-касових апаратів, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця.

При відсутності електронного контрольно-касового апарата зазначеним суб'єктам підприємницької діяльності тимчасово дозволяється здійснювати її з використанням товарно-касової книги, форма, порядок. ведення та реєстрації якої затверджується Міністерством фінансів України і Міністерством статистики України.

Перелік окремих форм діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, специфіка яких дозволяє здійснювати розрахунки із споживачами без застосування електронних контрольно-касових апаратів з використанням товарно-касових книг, затверджується Міністерством економіки України за погодженням з Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України і Міністерством фінансів України.

Порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів, форми та порядок звітності, передбачені частиною першою цієї статті, затверджуються Головною державною податковою інспекцією України.

Встановити, що електронні контрольно-касові апарати та товарнокасові книги не застосовуються при проведенні розрахунків в касах на підприємствах, в установах і організаціях всіх форм власності, де проводяться ці операції з оформленням приходних і видаткових касових ордерів з видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою в установленому порядку,

Стаття 2.

Контроль за проведенням суб'єктами підприємницької діяльності розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольнокасових апаратів і товарно-касових книг здійснюють Головна державна податкова інспекція України, Державний комітет України у справах захисту прав споживачів, Державна інспекція з контролю за цінами Міністерства економіки України, Міністерство внутрішніх справ України та їх органи на місцях.

Стаття 3.

За порушення суб'єктами підприємницької діяльності порядку проведення розрахунків із споживачами, встановленого статтею 1 цього Закону, за рішенням Головної державної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій по Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах стягуються до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності фінансові санкції в розмірі:

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не менше середньомісячного прибутку за попередній звітний квартал у разі проведення розрахунків із споживачами за готівку без застосування електронного контрольно-касового апарата чи товарно-касової книги, з використанням не зареєстрованого належним чином електронного контрольно-касового апарата або із застосуванням електронного контрольно-касового апарата чи товарно-касової книги з порушенням установленого порядку;

п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі застосування зіпсованого електронного контрольно-касового апарата, неведення або ведення з порушеннями встановленого порядку звітності, передбаченої частиною першою статті I цього Закону, неподання такої звітності або подання її несвоєчасно чи за невстановленою формою;

двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не менше 50 відсотків прибутку за попередній звітний квартал у разі повторного порушення встановленого порядку застосування електронного контрольно-касового апарата та товарно-касової книги, виявленого протягом року після попередньої перевірки;

десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо суб'єкт підприємницької діяльності не встановив цінник на товар, що продається (прейскурант на послугу, яка надається).

У разі здійснення суб'єктами підприємницької діяльності торгівлі товарами або іншими товарно-матеріальними цінностями, які неоприбутковані по обліку, вартість цих товарів стягується за рішенням державних податкових інспекцій до місцевого бюджету відповідного рівня у безспірному порядку,

Стаття 4.

Електронні контрольно-касові апарати вітчизняного та іноземного виробництва, призначені для застосування в Україні, підлягають обов'язковій сертифікації.

Якщо реалізація електронних контрольно-касових апаратів здійснюється без сертифіката відповідності, за рішенням Головної державної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій по Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах виручка від реалізації цих апаратів стягується до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Стаття 5.

Керівники та інші службові особи підприємств і організацій усіх форм власності та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності за порушення порядку проведення розрахунків із споживачами, передбаченого цим Законом, притягуються Головною державною податковою інспекцією України, Державним комітетом України у справах захисту прав споживачів, Державною інспекцією з контролю за цінами Міністерства економіки України, Міністерством внутрішніх справ України та їх органами на місцях до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Стаття 6.

Положення про Державний реєстр електронних контрольно-касових апаратів, технічні вимоги стосовно виробництва, реалізації, ремонту і сервісного обслуговування та інші положення стосовно експлуатації електронних контрольно-касових апаратів, а також конкретні терміни переведення суб'єктів підприємницької діяльності на розрахунки із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України.

Стаття 7.

Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року N 32 "Про застосування контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 249).

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 6 липня 1995 року
N265/95-ВР