Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.10.2018 р. на підставі Закону
N 2258-VIII від 21.12.20
17)

Про внесення змін і доповнень до статті 10
Закону України "Про аудиторську діяльніст
ь"

Верховна Рада України постановляє:

Внести до статті 10 Закон України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст.243) такі зміни і доповнення:

у пункті 1 слова "а також суб'єктів з річним господарським оборотом у розмірі не більше як двісті мінімальних заробітних плат" виключити;

доповнити цей пункт абзацом другим такого змісту:

"Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності господарюючих суб'єктів з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки".

Президент України Л.Кучма

м.Київ, 14 березня 1995 р.