Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 лютого 1993 р. N 83

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2007 р. N 8
79)

Про порядок збору та використання коштів
для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом і утриманням
автомобільних доріг загального користування

Відповідно до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що кошти, які надходять відповідно до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", направляються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту, утримання автомобільних (позаміських) доріг загального користування, витрат на управління дорожнім господарством, а також інших витрат, передбачених вказаним Законом.

Зазначені кошти, не використані протягом поточного року, зберігають цільове призначення в наступному році.

2. Затвердити Порядок збору та використання коштів для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування (додається).

3. Дозволити концерну "Укршляхбуд" з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха створити резервний фонд у розмірі 2 процентів від суми коштів, що спрямовуються на дорожнє господарство відповідно до статей 5-8 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України".

4. Своєчасно не сплачені промисловими, транспортними, будівельними, колективними сільськогосподарськими та іншими підприємствами, радгоспами, кооперативами, господарськими організаціями й підприємцями незалежно від форм власності кошти, передбачені статтями 4-6 зазначеного Закону, стягуються з них відповідними дорожніми організаціями у безспірному порядку з нарахуванням пені у розмірі, встановленому законодавством України, яка направляється на фінансування дорожніх робіт.

5. З метою поліпшення ремонту і утримання вулиць в населених пунктах, що належать до комунальної власності і суміщаються з автомобільними дорогами державного значення, дозволити Раді Міністрів Республіки Крим, обласним державним адміністраціям при необхідності та відсутності об'їзних доріг спрямувати комунальним органам під фактично виконані обсяги робіт щороку до 7 процентів загальної суми фінансових ресурсів, що залучаються у відповідній області на дорожні роботи згідно з статтею 4 Закону "Про джерела фінансування дорожнього господарства України".

6. Міністерству статистики разом з Міністерством фінансів ввести з 1993 року в статистичну і бухгалтерську звітність відповідні показники, які забезпечують правильність нарахування і повноту сплати коштів на дорожні роботи, що передбачені статтями 4-7 цього Закону.

7. Установити, що дорожні підприємства і організації концерну "Укршляхбуд" компенсують колективним сільськогосподарським підприємствам і радгоспам витрати на дорожні роботи в межах 7 процентного збору від вартості придбаних ними паливно-мастильних матеріалів, які використані на технологічні потреби. Обсяги, види і порядок компенсації встановлюються Міністерством сільського господарства і продовольства разом з концерном "Укршляхбуд".

8. Місцевим органам виконавчої влади, що здійснюють державну реєстрацію підприємств, надавати за вимогою дорожніх підприємств і організацій відомості про перелік діючих підприємств, об'єднань, організацій та підприємців, включаючи дані про новостворювані господарські структури.

9. Доручити концерну "Укршляхбуд" розробити по областях нормативи витрат на поточний ремонт і утримання місцевих автомобільних доріг загального користування.

10. Відповідальність за правильне і своєчасне перерахування сум зборів коштів на дорожні роботи згідно з чинним законодавством несуть підприємства, об'єднання, організації, підприємці та інші платники, що його здійснюють.

11. Визнати таким, що втратили чинність:

пункт 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 5 травня 1970 р. N 240 "Про заходи по поліпшенню шляхового господарства в містах і селищах міського типу";

постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1991 р. N 385 "Про Порядок збору та використання коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних шляхів загального користування" (ЗП України, 1992 р., N 1, ст.21) і від 3 лютого 1992 р. 49 "Про доповнення Порядку збору та використання коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних шляхів загального користування", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1991 р. N 385" (ЗП України, 1992 р., N 3, ст.58).

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Затверджений
Постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 1993 р. N 83

Порядок
збору та використання коштів для фінансування витрат,
пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг загального користування

I. Бюджетні кошти

1. Асигнування для проведення робіт по ремонту й утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення (колишніх шляхів загальнодержавного і республіканського значення) щороку передбачаються Мінфіном при складанні державного бюджету, виходячи з нормативу 600 тис. крб. на один кілометр доріг на рік, з наступною індексацією на рівень зростання вартості дорожніх робіт, що зумовлене підвищенням цін і тарифів на продукцію (роботи, послуги) у сфері матеріального виробництва.

2. Рада Міністрів Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська і районні державні адміністрації щоквартально за поданням дорожніх організацій, на балансі яких перебувають автомобільні дороги загального користування місцевого значення, перераховують у межах затверджених асигнувань та відповідно до встановлених нормативів кошти з відповідних бюджетів для будівництва, реконструкції, ремонту й утримання цих доріг.

II. Відрахування коштів підприємствами
й господарськими організаціями

3. Промислові, транспортні, будівельні, колективні сільськогосподарські та інші підприємства, радгоспи, кооперативи і господарські організації (надалі - підприємства) відраховують кошти на дорожні роботи у розмірі від 0,4 до 0,8 процента обсягу виробництва продукції, виконуваних робіт (послуг), а заготівельні, торговельні (в тому числі оптові) та постачальницько-збутові організації - у розмірі від 0,03 до 0,06 процента річного обороту (без обороту по громадському харчуванню).

Конкретний розмір відрахувань, а також напрями їх виконання на розвиток автомобільних (позаміських) доріг загального користування в Республіці Крим і областях визначаються відповідно Верховною Радою Республіки Крим, обласними Радами народних депутатів та міською Радою народних депутатів м.Севастополя.

Підприємства проводять відрахування коштів на дорожні роботи незалежно від результатів господарської діяльності зі своїх рахунків в установах банків на субрахунки відповідних дорожніх підприємств і організацій, на балансі яких перебувають автомобільні дороги загального користування місцевого значення, не пізніше 15 числа кожного місяця в розмірі 1/3 платежу, визначеного виходячи із запланованих на цей період обсягів виробництва продукції (робіт, послуг), обороту. Остаточний розрахунок за квартал проводиться до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця згідно із затвердженим процентом відрахувань і фактичними обсягами виробництва продукції (робіт, послуг), обороту.

Фактичний обсяг виробництва продукції (робіт, послуг), обороту встановлюється з урахуванням усіх видів діяльності підприємства (обсягів виробництва продукції, будівельних і ремонтно-будівельних робіт, що виконуються власними силами, визначеними в договірних цінах, загального обсягу доходів від перевезення вантажів, пасажирів та інших робіт (послуг) за даними статистичних та бухгалтерських звітів.

Підприємства енергетичного комплексу, колективні сільськогосподарські підприємства, радгоспи проводять відрахування коштів на дорожні роботи від обсягів реалізованої продукції.

Підприємства мають право за погодженням з дорожніми організаціями замінювати відрахування коштів безпосереднім виконанням дорожніх робіт, виготовленням і поставкою будівельних матеріалів, конструкцій, деталей, машин, механізмів та устаткування.

Спільні підприємства за участю іноземних інвесторів, банки, установи Укрдержстраху, страхові компанії та організації відраховують кошти на дорожні роботи на загальних підставах.

Відрахування підприємств і господарських організацій на будівництво та ремонт автомобільних доріг включаються до складу витрат на виробництво продукції (робіт, послуг), витрат обороту.

Із суми коштів, що централізуються Кабінетом Міністрів України для забезпечення рівномірного розвитку дорожнього господарства по регіонах України згідно з статтею 4 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", дві третини використовуються на розвиток виробничої бази дорожніх підприємств і організацій, придбання дорожніх машин, механізмів і транспорту, решта - на перерозподіл між областями.

4. Підприємства, а також їх відособлені підрозділи, що мають розрахунковий рахунок в установах банків, перераховують зазначені кошти дорожнім підприємствам і організаціям тих областей, на території яких вони розміщені.

5. Не відраховують кошти на дорожні роботи бюджетні організації та установи (за винятком обсягів виробництва продукції (робіт, послуг), що здійснюються ними на підставі договорів за рахунок коштів замовників), а також дорожні підприємства і організації концерну "Укршляхбуд" та асоціації "Украгрошляхбуд", які займаються будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування.

6. Дорожні організації, які мають на балансі і здійснюють експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, можуть спрямовувати до 5 процентів коштів, що надходять відповідно до статті 4 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" на проектування, будівництво та реконструкцію кар'єрів і асфальтобетонних заводів, заводів і полігонів для виробництва залізобетонних конструкцій, заводів і майстерень по ремонту будівельних і дорожніх машин без механізації, виробничих баз дорожніх організацій, автобаз, гаражів, інженерно-лабораторних корпусів та комплексів дорожньої служби і дорожнього автосервісу, лінійних житлових будинків й придбання устаткування, транспортних засобів, дорожніх будівельних механізмів, інструменту та інвентаря, а також інші витрати, пов'язані з організацією та проведенням дорожніх робіт.

III. Збір від продажу паливно-мастильних матеріалів

7. Збір від продажу паливно-мастильних матеріалів сплачують на дорожні роботи підприємства, об'єднання, організації, а також підприємці незалежно від форм власності, що реалізують споживачам та населенню автомобільний бензин, дизельне паливо, автомобільні та дизельні мастила, зріджений та стиснений газ для заправки транспортних засобів, у розмірі 7 процентів від вартості реалізованих нафтопродуктів без податку на добавлену вартість.

Реалізація зазначених матеріалів споживачам і населенню провадиться за цінами, збільшеними на суму цього збору, без нарахування податку на добавлену вартість на суму збору.

Збір справляється підприємствами і організаціями, що входять до сфери управління Держкомнафтогазу (включаючи нафтопереробні заводи), іншими підприємствами, об'єднаннями, організаціями та підприємцями, що реалізують споживачам паливно-мастильні матеріали (без урахування експортних, внутрісистемних і міждержавних відвантажень та відвантажень до державного резерву).

8. Підприємства, що входять до сфери управління Держкомнафтогазу, щомісячно 20 числа наступного за звітним місяця перераховують зібрані кошти на дорожні роботи на спеціальний позабюджетний рахунок концерну "Укршляхбуд", залишаючи при цьому в своєму розпорядженні 0,5 процента їх загальної суми для організації цього збору.

Інші підприємства, об'єднання, організації та підприємці у вказані строки перераховують зазначені кошти на спеціальні рахунки відповідних обласних та м.Севастополя дорожніх підприємств і організацій із залишенням 0,5 процента загальної суми цих коштів для організації їх збору.

9. Кошти збору від продажу паливно-мастильних матеріалів за погодженням з Кабінетом Міністрів України спрямовуються на розвиток дорожнього господарства областей із слаборозвинутою мережею доріг державного та місцевого значення.

IV. Відрахування від доходів по експлуатації
автомобільного транспорту

10. Автотранспортні підприємства і організації незалежно від форм власності, що перебувають на самостійному балансі та здійснюють перевезення за вільними, державними фіксованими та регульованими тарифами, а також підприємства, об'єднання, організації (крім колективних сільськогосподарських підприємств, радгоспів), які мають автомобільні господарства, що не перебувають на самостійному балансі, але здійснюють перевезення за тарифною платою, не пізніше 15 числа кожного місяця відраховують на дорожні роботи 2 проценти від доходів по експлуатації автомобільного транспорту за минулий місяць зі своїх рахунків в установах банків на спеціально відкриті субрахунки дорожніх організацій.

Із вказаних субрахунків кошти без особливих на те доручень перераховуються установами банків 5, 15, 25 числа кожного місяця на спеціальний рахунок зберігання і обліку 2-процентних відрахувань, що відкритий концерну "Укршляхбуд".

11. Якщо підприємства, об'єднання, організації мають автомобільні господарства, що не перебувають на самостійному балансі і не ведуть окремого обліку доходів від експлуатації автомобільного транспорту, то розмір доходу від експлуатації автомобільного транспорту та 2-процентні відрахування встановлюються ними разом з дорожніми підприємствами і організаціями у розрахунковому порядку шляхом визначення можливих обсягів перевезень вантажів і пасажирів, середньої відстані перевезень, рівня тарифів, що склався в автотранспортних підприємствах і організаціях.

12. Відрахування від доходів по експлуатації автомобільного транспорту спрямовуються на будівництво та реконструкцію доріг державного значення.

Для організації роботи по збору зазначених відрахувань 0,5 процента зібраної суми залишається у розпорядженні відповідних дорожніх підприємств і організацій.

V. Збір за проїзд автомобільними дорогами України

13. Збір за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів іноземних власників справляється митними органами безпосередньо на контрольно-пропускних пунктах державного кордону у вільно конвертованій валюті у розмірах, передбачених у додатках N 1, 2 до цього Порядку.

Кошти зазначених валютних зборів перераховуються митними органами 15 числа кожного місяця до Державного валютного фонду та використовуються відповідно до їх цільового характеру на утримання автомобільних доріг державного значення та організацію на них дорожнього сервісу.

Збір за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів власників з держав - республік колишнього СРСР справляється за окремим рішенням Уряду.

14. Збір за проїзд по автомобільних дорогах транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, справляється з власників транспортних засобів України у розмірах, передбачених у додатку N 3 до цього Порядку.

15. Дозвіл на проїзд транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, надається відповідними підрозділами Державтоінспекції МВС при наявності погодження з дорожніми, комунальними, залізничними та іншими підприємствами і організаціями і після внесення власниками цих засобів плати за проїзд. У разі необхідності супроводження таких транспортних засобів патрульними автомобілями ДАІ оплата за їх використання здійснюється окремо.

16. Контроль за оплатою збору власниками транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, покладається на дорожні органи та органи Державтоінспекції МВС, яким надається право у випадках виявлення порушень стягувати з порушників двократну суму збору.

В разі виявлення порушень органами державтоінспекції 25 процентів від стягненої суми перераховуються на рахунок ГУДАІ МВС, а решта - на відповідний банківський рахунок концерну "Укршляхбуд".

17. Кошти, стягнені за порушення порядку оплати збору за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, використовуються дорожніми підприємствами і організаціями на поліпшення утримання автомобільних доріг, а підрозділами Державтоінспекції - на поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення.

18. Збір за проїзд автомобільними дорогами України повинен коригуватися, виходячи з росту рівня цін, тарифів і вартості послуг, якщо їх зростання перевищує 15 процентів.

Додаток N 1
до Порядку, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 1993 р. N 83

Розмір
збору за проїзд по автомобільних дорогах України
транспортних засобів іноземних власників

 -----------------------------------------------------------------
Вид транспортного ¦ Місткість і ¦ Збір, німецькі марки
засобу ¦ вантажність +-----------------------------
¦ транспортного ¦ В'їзний ¦За кожний
¦ засобу ¦ збір з ¦кілометр
¦ ¦ транспортного ¦відстані
¦ ¦ засобу ¦
-----------------------------------------------------------------

Легкові автомобілі 40 -

Причепи до легкових
автомобілів 20 -

Автобуси до 12 місць 50 -
включно
від 13 до 30 125 -
місць
понад 30 місць 175 -


Вантажні автомобілі з до 10 тонн 20 0,1
причепами і без них від 10 до 20 25 0,25
(при навантажені на тонн
вісь до 10 тонн) від 20 до 30 30 0,3
тонн
від 30 до 36 35 0,35
тонн включно

Тягачі без причепів до 30 тонн 25 0,2
і напівпричепів від 30 до 36 35 0,25
тонн

причепи й напівпри- від 10 тонн 20 0,1
чепи без тягача від 10 до 20 25 0,25
(при навантажені на тонн
вісь до 10 тонн) від 20 до 36 30 0,3
тонн
Великовагові та велико- розмір збору
габаритні транспортні визначається
засоби відповідно
до додатку N 2
-----------------------------------------------------------------------


Додаток N 2
до Порядку, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 1993 р. N 83

Розрахунок
збору за проїзд по автомобільних дорогах
України транспортних засобів, вагові або
габаритні параметри яких перевищують
нормативні, іноземних власників

1. Великоваговим вважається транспортний засіб, якщо хоч один з його параметрів перевищує: за загальною масою - 36 тонн, за навантаженням на одиничну вісь - 10 тонн, здвоєні*) осі - 16 тонн і строєні*) - 22 тонни.

2. Збір за проїзд великовагових транспортних засобів стягується залежно від маси транспортного засобу, навантаження на осі та відстані перевезення за формулою:

3. (Рзм + Рнв1 + Рнв2 + Рнв3) х В,

де 3 - збір за проїзд великовагового транспортного засобу;

Рзм - розмір збору за проїзд залежно від величини загальної маси транспортного засобу (табл.1);

Рнв1, 2, 3 - розмір збору за проїзд транспортного засобу, якщо навантаження на одиничну вісь перевищує 10 тонн, здвоєні осі - 16 тонн і строєні - 22 тонни (табл.2 - 4);

В - відстань перевезення.

Осі вважаються здвоєними або строєними, якщо відстань між ними (суміжної) не перевищує 2,5 метра.

Таблиця 1

Розмір збору за проїзд великовагових транспортних
засобів іноземних власників з загальною масою
понад 36 тонн на кілометр відстані

      

------------------------------------------------------------
Загальна маса, тонн ¦ Збір, німецькі марки
------------------------------------------------------------
Понад 36 до 40 0,45
від 40 до 45 0,5
від 45 до 50 0,55
від 50 до 55 0,65
від 55 до 60 0,9
від 60 до 65 1,25
від 65 до 70 1,6
від 70 до 75 2,1
від 75 до 80 2,8
від 80 до 85 3,7
від 85 до 90 4,6
від 90 до 95 5,6
від 95 до 100 7

Понад 100 - за кожну тонну додатково 2,5 німецької марки
------------------------------------------------------------


Таблиця 2

Розмір збору за проїзд великовагових транспортних
засобів іноземних власників, у яких навантаження
на одиничну вісь не перевищує 10 тонн, на кілометр відстані

------------------------------------------------------------
Навантаження на одиничну ¦ Збір, німецькі марки
вісь,тонн ¦
------------------------------------------------------------
Понад 10 до 10,5 0,15
від 10,5 до 11 0,35
від 11 до 11,5 0,65
від 11,5 до 12 1,05
від 12 до 12,5 1,55
від 12,5 до 13 2,25
від 13 до 13,5 3,25
від 13,5 до 14 4,4
від 14 до 14,5 5,2
від 14,5 до 15 6,25
від 15 до 15,5 7,4
від 15,5 до 16 8,55
Понад 16 - за кожні 0,5 тонни додатково 1,15 німецької марки
-------------------------------------------------------------

Таблиця 3

Розмір збору за проїзд великовагових транспортних
засобів іноземних власників, у яких навантаження на
здвоєні осі перевищує 16 тонн, на кілометр відстані

------------------------------------------------------------
Навантаження на здвоєну ¦ Збір, німецькі марки
вісь, тонн ¦
------------------------------------------------------------
Понад 16 до 16,5 0,25
від 16,5 до 17 0,35
від 17 до 18 0,65
від 18 до 19 1
від 19 до 20 1,45
від 20 до 21 2,05
від 21 до 22 2,75
від 22 до 23 3,6
від 23 до 24 4,7
від 24 до 25 5,85
від 25 до 26 7,3
-------------------------------------------------------------


Понад 26 - за кожну тонну додатково 1,45 німецької марки

Таблиця 4

Розмір збору за проїзд великовагових транспортних
засобів іноземних власників, у яких навантаження
на строєні осі перевищує 22 тонни, на кілометр відстані

------------------------------------------------------------
Навантаження на строєну ¦ Збір, німецькі марки
вісь, тонн ¦
------------------------------------------------------------
Понад 22 до 22,5 0,3
від 22,5 до 23 0,4
від 23 до 24 0,65
від 24 до 25 1
від 25 до 26 1,5
від 26 до 27 2,1
від 27 до 28 2,7
від 28 до 29 3,4
від 29 до 30 4,1
від 30 до 31 4,95
від 31 до 32 5,95
від 32 до 33 7,15
від 33 до 34 8,55
від 34 до 35 9,9
Понад 35 - за кожну тонну додатково 1,4 німецької марки
------------------------------------------------------------

3. Обстеження маршрутів проїзду великовагових транспортних засобів, якщо їх загальна маса або навантаження на осі перевищує паспортну несучу здатність дорожніх споруд, виконується дорожніми підприємствами і організаціями за додаткову плату.

4. Великогабаритним вважається транспортний засіб, розміри якого перевищують:

- за висотою - 4.0 м від поверхні дороги;

- за шириною - 2,5 м;

- за довжиною - 20 м - для автопоїзда з одним причепом (напівпричепом), 24 м - для автопоїзда з двома і більше причепами, а також якщо вантаж виступає за задню точку габариту транспортного засобу більш як на 2 метри.

Таблиця 5

Розмір збору за проїзд великогабаритних
транспортних засобів іноземних власників
на кілометр відстані

Габаритні розміри транспортного засобу

------------------------------------------------------------------
Ширина,¦Збір, ¦ Висота,¦Збір, ¦ Довжина, метри ¦ Збір,
метри ¦німецькі ¦ метри ¦німецькі¦ ¦ німецькі
¦марки ¦ ¦марки ¦ ¦ марки
------------------------------------------------------------------
Від 2,5 0,03 Від 4 0,03 Від 20 до 30 0,05
до 3,5 до 4,5 (для транспортного
засобу з одним при-
Від 3,5 0,04 Від 4,5 0,04 чепом або напівпри-
до 4 до 5 чепом)
та від 24 до 30
Від 4 0,07 Від 5 0,07 (для транспортного
до 4,5 до 5,5 засобу з двома і
більше причепами)

Від 4,5 0,12 Понад 5,5 0,15 Від 30 до 35 0,1
до 5 (для транспортних
засобів з одним чи

Від 5 0,25 більше причепами)
до 6

Понад 6 0,4 Понад 35 (для транс- 0,2
портних засобів з
одним чи більше
причепами)
--------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Якщо транспортний засіб одночасно є великоваговим і великогабаритним у відношенні ширини, висоти і довжини, то збір справляється за перебільшення кожного показника.

2. Якщо виявлено, що маса автопоїзда перевищує заявлену в поданих на погодження перевезення документах, то за кожну приховану тонну додатково сплачується 100 німецьких марок.

Додаток N 3
до Порядку, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 1993 р. N 83

Розрахунок
збору за проїзд по автомобільних дорогах України
транспортних засобів, вагові або габаритні парамет-
ри яких перевищують нормативні, власників України

1. Збір за проїзд по автомобільних дорогах України транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, власників України провадиться аналогічно додатку N 2 з використанням таблиць 6, 7, 8, 9.

Таблиця 6

Розмір
збору за проїзд великовагових транспортних засобів
з загальною масою понад 36 тонн на кілометр відстані

------------------------------------------------------------
Загальна маса, тонн ¦ Збір, українські карбованці
------------------------------------------------------------
понад 36 до 40 120
від 40 до 45 150
від 45 до 50 170
від 50 до 55 210
від 55 до 60 290
від 60 до 65 380
від 65 до 70 460
від 70 до 75 590
від 75 до 80 710
від 80 до 85 920
від 85 до 90 1130
від 90 до 95 1350
від 95 до 100 1590
Понад 100 - за кожну тонну додатково 630 укр.крб.
----------------------------------------------------------

Таблиця 7

Розмір
збору за проїзд великовагових транспортних
засобів, у яких навантаження на одиничну вісь
перевищує 10 тонн, на кілометр відстані

------------------------------------------------------------
Навантаження на одиничну вісь, ¦ Збір,українські карбованці
тонн ¦
------------------------------------------------------------
Понад 10 до 10,5 40
від 10,5 до 11 110
від 11 до 11,5 170
від 11,5 до 12 310
від 12 до 12,5 460
від 12,5 до 13 670
від 13 до 13,5 880
від 13,5 до 14 1090
від 14 до 14,5 1300
від 14,5 до 15 1510
від 15 до 15,5 1730
від 15,5 до 16 1930
Понад 16 - за кожні 0,5 тонни додатково 210 укр. крб.
-----------------------------------------------------------

Таблиця 8

Розмір
збору за проїзд великовагових транспортних
засобів, у яких навантаження на здвоєні осі
перевищує 16 тонн, на кілометр відстані

---------------------------------------------------------------
Навантаження на здвоєну вісь, ¦ Збір, українські карбованці
тонн ¦
---------------------------------------------------------------
Понад 16 до 16,5 80
від 16,5 до 17 110
від 17 до 18 210
від 18 до 19 310
від 19 до 20 420
від 20 до 21 540
від 21 до 22 670
від 22 до 23 840
від 23 до 24 1090
від 24 до 25 1340
від 25 до 26 1680
Понад 26 - за кожну тонну додатково 335 укр.крб.
---------------------------------------------------------------

Таблиця 9

Розмір
збору за проїзд великовагових транспортних засобів,
у яких навантаження на строєні осі перевищує 22 тонни,
на кілометр відстані

----------------------------------------------------------------
Навантаження на строєну вісь, ¦ Збір, українські карбованці
тонн ¦
----------------------------------------------------------------
Понад 22 до 22,5 80
від 22,5 до 23 110
від 23 до 24 210
від 24 до 25 340
від 25 до 26 460
від 26 до 27 590
від 27 до 28 730
від 28 до 29 880
від 29 до 30 1050
від 30 до 31 1210
від 31 до 32 1420
від 32 до 33 1680
від 33 до 34 1930
від 34 до 35 2220
Понад 35 - за кожну тонну додатково 290 укр.крб.
---------------------------------------------------------------

2. Плата за проїзд великогабаритних транспортних засобів власників України стягується в розмірі 20 українських карбованців за кожен кілометр відстані.