Консолідований звіт про власний капітал за______ 20__ р. (Форма № 4-к) (зі змінами від 08.02.2014 р.)

(Word)