документiв в базi
535739
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.

Подiлитися 
Огляд поновлення бази вiд  < 18.01.2018 

1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 19 грудня 2017 року № 2249-VІІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Закон вносить зміни до:
- Кодексу законів про працю України
- Сімейного кодексу України
- Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
- Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"
- Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
та ін.
 
1.2. Закон Верховної Ради України від 21 грудня 2017 року № 2260-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу

Законом вносяться зміни до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".
Закон удосконалює принципи комерційного обліку природного газу, врегульовує окремі питаня встановлення його засобів, зокрема в багатоквартирних будинках. Ухвалення документу підвищить рівень захисту прав споживачів природного газу.
Відповідно до змін жителі квартир і окремих будинків, які використовують газ тільки для приготування їжі, повинні обладнати своє житло лічильниками до 1 січня 2021 року.
Відзначається, що лічильники не можуть встановлюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів. Також документ передбачає компенсації споживачам за встановлення індивідуальних лічильників за власний кошт з боку постачальників палива.
 
1.3. Закон Верховної Ради України від 21 грудня 2017 року № 2264-VІІІ
Про безпечність та гігієну кормів

Закон визначає правові та організаційні засади гарантування безпечності кормів у процесі їх виробництва, обігу та використання, зокрема встановлює вимоги щодо гігієни, маркування, пакування та представлення кормів, регулює відповідні суспільні відносини між операторами ринку та органами державної влади.

Законом вносяться зміни до:
- Кодексу України про адміністративні правопорушення
- Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
- Закону України "Про захист прав споживачів"
- Закону України "Про ветеринарну медицину"
- Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"
- Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".
 
2. Укази Президента України  
2.1. Указ Президента України від 12 січня 2018 року № 5/201
Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа

Президент визначив необхідність запровадження грошової компенсації дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа за належні їм для отримання жилі приміщення та відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату такої компенсації.
Крім того, з метою забезпечення житлом цієї категорії дітей, Уряду доручено передбачати щорічно у Державному бюджеті України видатки для будівництва малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла.
Уряду також доручено вирішити в установленому порядку питання щодо підвищення розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян.
Обласним та Київській міській державним адміністраціям, зокрема доручено вживати заходи щодо своєчасного виявлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм відповідного статусу, влаштування до сімейних форм виховання, створення з цією метою патронатних сімей та поширення практики наставництва.
 
3. Постанови Кабінету Міністрів України  
3.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 р. № 1095
Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України

Постановою утворено Державну службу морського та річкового транспорту України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури.

Затверджено Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України.

Також установлено, що Державна служба морського та річкового транспорту України здійснює повноваження та виконує функції з реалізації державної політики у визначеній сфері з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України про можливість забезпечення здійснення нею повноважень та виконання функцій.
Державна служба морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).
 
3.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1098
Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату


Порядок визначає механізм призначення у період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті (далі - тимчасова допомога), за наявності в неї не менш як 15 років страхового стажу, та її виплати.
Призначення тимчасової допомоги особі проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) (крім мм. Києва та Севастополя) рад, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад з урахуванням її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу.
Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.
 
3.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1096
Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій громадян

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян".  
3.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 14
Деякі питання використання коштів державного бюджету для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях

Постановою затверджено:
- Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях;
- Порядок надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях.

Та внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 р. № 76 "Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності".

Також затверджено Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність .
 
4. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
4.1. Наказ Міністерства культури України 31.10.2017 № 1131
Зареєстровано Міністерстві юстиції України 29 грудня 2017 р. за № 1583/31451
Про затвердження Порядку використання документів через обмінні бібліотечні фонди

Порядок визначає механізм використання документів, які знаходяться в обмінних бібліотечних фондах. Порядок поширюється на бібліотеки державної та комунальної форм власності всіх видів, передбачених статтею 6 Закону України "Про бібліотеку і бібліотечну справу".
Порядок не поширюється на особливо цінні, рідкісні документи та колекції, що внесені або підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання України, та документи, що є унікальними документами Національного архівного фонду України і зберігаються у бібліотеках.
 
4.2. Наказ Міністерства оборони України від 21.11.2017 № 610
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2017 р. за № 1494/31362
Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 19 жовтня 2016 року № 543

Наказ затверджує:
- Зміни до Переліку професійних назв робіт працівників Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 19 жовтня 2016 року № 543 "Про затвердження Переліку професійних назв робіт працівників Збройних Сил України та Переліку облікових спеціальностей працівників Збройних Сил України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 листопада 2016 року за № 1456/29586;
- Зміни до Переліку облікових спеціальностей працівників Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 19 жовтня 2016 року № 543 "Про затвердження Переліку професійних назв робіт працівників Збройних Сил України та Переліку облікових спеціальностей працівників Збройних Сил України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 листопада 2016 року за № 1457/29587.
 
4.3. Наказ Міністерства фінансів України від 06.12.2017 № 1003
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2017 р. за № 1562/31430
Про затвердження Змін до Порядку формування Реєстру великих платників податків

Наказ затверджує Зміни до Порядку формування Реєстру великих платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року № 911, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 року за № 1395/27840.  
4.4. Наказ Державної аудиторської служби України від 12.12.2017 № 257
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2017 р. за № 1576/31444
Про внесення зміни до пункту 4 Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган

Наказ вносить зміни до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України або її міжрегіональний територіальний орган, затвердженого наказом Державної аудиторської служби України від 21 вересня 2016 року № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2016 року за № 1360/29490.  
4.5. Наказ Управління державної охорони України від 01.12.2017 № 368
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2017 р. за № 1551/31419
Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Управління державної охорони України в мирний час та в особливий період

Наказ затверджує Норми забезпечення речовим майном військовослужбовців Управління державної охорони України в мирний час та особливий період.

Також визнає таким, що втратив чинність, наказ Управління державної охорони України від 17 лютого 2016 року № 40 "Про затвердження Норм забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців Управління державної охорони України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 березня 2016 року за № 367/28497.
 
4.6. Наказ Фонду державного майна України від 04.12.2017 № 1828
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2017 р. за № 1510/31378
Про внесення зміни до Порядку оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу у державному органі приватизації

Наказ вносить зміни до Порядку оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об’єкта приватизації у державному органі приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 07 квітня 2005 року № 878, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2005 року за № 436/10716  
4.7. Наказ Фонду державного майна України від 04.12.2017 № 1827
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2017 р. за № 1531/31399
Про внесення змін до форм актів перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу

Наказом вносяться зміни до форм актів, затверджених наказом Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 472, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 року за № 642/20955.  
4.8. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.11.2017 № 849
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2017 р. за № 1553/31421
Про внесення зміни до пункту 7 Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації

Рішення вносить зміни до Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 лютого 2013 року № 248, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за № 461/22993.  
5. Офіційні роз'яснення  
5.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 21.12.2017 № 3097/6/99-99-13-01-01-15/ІПК
Щодо перерахування податку на доходи фізичних осіб

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, якщо платник податку має власні та/або орендовані приміщення (будівлі) в різних регіонах (районах), в яких працюють та отримують заробітну плату наймані працівники, то платник податку зобов’язаний стати на облік як платник окремих видів податків та перераховувати податок на доходи фізичних осіб із доходів у вигляді заробітної плати до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) таких структурних підрозділів (неосновне місце обліку) на рахунки, відкриті в органах Державного казначейської служби України.  
5.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 22.12.2017 № 3121/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо оподаткування окремих видів доходу

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, у разі якщо за рахунок коштів юридичної особи (роботодавця) проводиться медичний огляд фізичних осіб (працівників), які не зазначені у Переліку, то вартість такого огляду включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівників як додаткове благо і оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах. При цьому дохід, отриманий платником податку як додаткове благо відображається податковим агентом (роботодавцем) у податковому розрахунку ф. № 1ДФ під ознакою доходу "126".  
5.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 22.12.2017 № 3104/Г/99-99-13-02-03-14/ІПК
Щодо практичного застосування норм чинного законодавства

Консультацією
наводяться роз'яснення, що у разі якщо внаслідок ліквідації банку фізичній особі - платнику податку Фондом відшкодовується у національній валюті України сума депозиту (вкладу), внесеного таким платником до банку, то така сума на підставі пп. 165.1.29 п. 165.1 ст. 165 Кодексу не включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.
Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) визначено ст. 179 Кодексу, відповідно до п. 179.2 якої обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і вказана декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема від податкових агентів, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.  
5.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 22.12.2017 № 3107/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування з податку на прибуток

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, при списанні у наступних звітних періодах суми залишку неврахованих відсотків, з урахуванням, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу обмежень, такий залишок підлягає щорічному зменшенню у розмірі 5 відсотків.  
5.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.12.2017 № 3147/С/99-99-14-05-01-14/ІПК
Щодо надання податкової консультації

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, при здійсненні розрахунків за товари (послуги) фізичними особами - підприємцями платниками єдиного податку II групи виключно по безготівковому розрахунку через банківські установи, РРО не застосовується.  
6. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
6.1. Кодекс Верховної Ради України від 8 липня 2010 року № 2456-VI
Бюджетний кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2233-VIII, який набирає чинності з 01.01.2018 р.
 
7. Цікаво всім  
7.1. Постанова Правління Національного банку України від 20.12.2017 № 134
Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постановою затверджено Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129.  
7.2. Постанова Правління Національного банку України від 21.12.2017 № 140
Про затвердження Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України

Положення розроблено з метою забезпечення провадження Національним банком України депозитарної діяльності Національного банку, клірингової діяльності Національного банку, розрахунків за правочинами щодо цінних паперів згідно з повноваженнями, визначеними законодавством України, та врегулювання відносин щодо взаємодії між Національним банком і його клієнтами під час провадження ними депозитарної діяльності щодо цінних паперів, облік яких належить до компетенції Національного банку.

Постанова визнає такими, що втратили чинність:
- постанову Правління Національного банку України від 25 вересня 2013 року № 387 "Про встановлення особливостей розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та затвердження Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за № 1727/24259;
- постанову Правління Національного банку України від 07 жовтня 2014 року № 639 "Про внесення змін до Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України";
- постанову Правління Національного банку України від 22 січня 2015 року № 47 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";
- постанову Правління Національного банку України від 22 грудня 2016 року № 413 "Про затвердження Змін до Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України".
 

наверх