документiв в базi
532327
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.

Подiлитися 
Огляд поновлення бази вiд  < 22.11.2017 

1. Постанови Кабінету Міністрів України  
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 859
Про утворення Координаційної ради з питань логістики

Постановою утворено Координаційну раду з питань логістики, наведено її склад та затверджено Положення про неї.  
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 17.10.2017 № 380
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2017 р. за № 1324/31192
Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в Державній інспекції ядерного регулювання України

Наказ затверджує Порядок стажування громадян з числа молоді в Державній інспекції ядерного регулювання України.
Відповідно Порядку громадяни з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, проходять стажування з метою ознайомлення з функціонуванням в Державній інспекції ядерного регулювання України державної служби.
Строк стажування не може перевищувати шести місяців.
Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в Держатомрегулюванні, згоди керівника відповідного структурного підрозділу Держатомрегулювання, погодження Голови Держатомрегулювання або його заступників (відповідно до підпорядкування структурного підрозділу). Допуск до стажування оформлюється наказом Держатомрегулювання.
 
3. Офіційні роз'яснення  
3.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 06.09.2017 № 1837/ІПК/13-01-12-01-10
Щодо порядку заповнення податкової накладної

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, якщо індивідуальний податковий номер платника зазначений вірно, а в найменуванні платника допущена незначна помилка: "м'яке Г" замість "твердого "Ґ", така помилка в реквізитах, визначених абзацом 11 пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу, не може бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді.
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані: самостійно декларувати свої податкові зобов'язання (стаття 36 Кодексу) та повинні самостійно визначати відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані цим Кодексом.  
3.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 10.11.2017 № 2592/Д/99-99-13-03-01-14/ІПК
Щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, об’єкти нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, у т.ч. тих, які здійснюють підприємницьку діяльність, не визначені підпунктом "є" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу як об’єкти нерухомості, що не є об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  
3.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 10.11.2017 № 2589/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Консультацією
наводяться роз'яснення, що якщо продавцем - платником ПДВ на дату отримання попередньої (авансової) оплати за договором були визначені податкові зобов'язання з ПДВ та надалі за домовленістю сторін попередня (авансова) оплата повертається на поточний рахунок покупця, то продавець - платник ПДВ має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання такої попередньої (авансової) оплати, та зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ.  
3.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 10.11.2017 № 2593/6/99-99-13-01-01-15/ІПК
Щодо здійснення нарахування (сплати) податку на доходи фізичних осіб

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, якщо юридична особа створює підрозділ із використанням праці найманих осіб за місцезнаходженням (розташуванням) на іншій території, ніж така юридична особа, і не уповноважений нею нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, то цей податок, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, юридична особа перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу.  
3.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 10.11.2017 № 2591/Г/99-99-13-01-02-14/ІПК
Щодо деяких питань формування витрат фізичною особою - підприємцем на загальній системі оподаткування

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, враховуючи викладене, платники податків, які здійснюють зокрема ведення документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), у електронному вигляді, зобов’язані при проведенні перевірок надати посадовим особам контролюючого органу на їх вимогу копії документів, що належать до предмета перевірки.
При цьому копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством (ст. 7 Закону № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг").  
4. Цікаво всім  
4.1. Постанова Правління Національного банку України від 09.11.2017 № 108
Про внесення змін до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України

Постановою вносяться зміни до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 "Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105.