документiв в базi
538253

Назад

Подiлитися 

Додаток до листа
09.09.2014 N 10196/0/14-14/
13

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2015 р.

N пп  Показники  Сiчень  Лютий  Березень  Квiтень  Травень  Червень  Липень  Серпень  Вересень  Жовтень  Листопад  Грудень  2015 рiк 
Кiлькiсть календарних днiв  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31  365 
Кiлькiсть святкових днiв i днiв релiгiйних свят (число мiсяця, на яке припадає свято)  2
(1, 7) 
1
-8 
1
-12 
4
(1,2,9,31) 
1
-28 
1
-24 
1
-14 
11 
Кiлькiсть вихiдних днiв  10  10  104 
Кiлькiсть днiв, робота в якi не проводиться  11  10  13  10  11  10  115 
Кiлькiсть робочих днiв  20  20  21  21  18  20  23  20  22  21  21  23  250 
Кiлькiсть днiв, що передують святковим та неробочим, у якi тривалiсть робочого дня (змiни) при 40-годинному тижнi зменшується на 1 годину (число мiсяця, в яке скорочується тривалiсть робочого дня)  1
-6 
1
-30 
1
-8 
1
-13 
1
-31 
Норма тривалостi робочого часу в годинах при: 
40-годинному робочому тижнi  159  160  168  167  143  160  184  160  176  167  168  183  1995 
39-годинному робочому тижнi  156  156  163,8  163,8  140,4  156  179,4  156  171,6  163,8  163,8  179,4  1950 
38,5-годинному робочому тижнi  154  154  161,7  161,7  138,6  154  177,1  154  169,4  161,7  161,7  177,1  1925 
10  36-годинному робочому тижнi  144  144  151,2  151,2  129,6  144  165,6  144  158,4  151,2  151,2  165,6  1800 
11  33-годинному робочому тижнi  132  132  138,6  138,6  118,8  132  151,8  132  145,2  138,6  138,6  151,8  1650 
12  30-годинному робочому тижнi  120  120  126  126  108  120  138  120  132  126  126  138  1500 
13  25-годинному робочому тижнi  100  100  105  105  90  100  115  100  110  105  105  115  1250 
14  24-годинному робочому тижнi  96  96  100,8  100,8  86,4  96  110,4  96  105,6  100,8  100,8  110,4  1200 
15  20-годинному робочому тижнi  80  80  84  84  72  80  92  80  88  84  84  92  1000 
16  18-годинному робочому тижнi  72  72  75,6  75,6  64,8  72  82,8  72  79,2  75,6  75,6  82,8  900 

* - уточнення з газети "Урядовий кур'єр", 08.10.2014, N 185

^ Наверх