документiв в базi
520877
Подiлитися 
00004 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 
.0UZB Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (зі змінами від 08.02.2014 р.)
.0S4V Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність"
.0MR0 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” (набирає чинності з 01.01.2017 р.)
.0MPS Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 “Будівельні контракти” (набирає чинності з 01.01.2017 р.)
.0MPU Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 “Виплати працівникам” (набирає чинності з 01.01.2015 р.)
.0NZE Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 "Фінансові інвестиції" (набуває чинності з 01.01.2015 р.)
.0NZF Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 "Фінансові інструменти" (набуває чинності з 01.01.2017 р.)
.0NZD Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати" (набуває чинності з 01.01.2017 р.)
.0SXL П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0UZ7 П(С)БО 11 "Зобов'язання" (зі змінами від 08.02.2014 р.)
.0SXR П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0SXX П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0SXT П(С)БО 14 "Оренда" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0SXN П(С)БО 15 "Дохід" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0SXO П(С)БО 16 "Витрати" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0SXV П(С)БО 17 "Податок на прибуток" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0M8Q П(С)БО 18 “Будівельні контракти” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0SXK П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0M8S П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0WEF П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" (зі змінами від 14.07.2014 р.)
.18G5 П(С)БО 22 "Вплив інфляції" (зі змінами від 17.02.2017 р.)
.0SXW П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0M8W П(С)БО 24 “Прибуток на акцію” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0UZ8 П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (зі змінами від 08.02.2014 р.)
.0M8Y П(С)БО 26 “Виплати працівникам” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0UZ9 П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" (зі змінами від 08.02.2014 р.)
.0M90 П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0SY0 П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0M92 П(С)БО 30 “Біологічні активи” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0UZA П(С)БО 31 "Фінансові витрати" (зі змінами від 08.02.2014 р.)
.0WEG П(С)БО 31 "Фінансові витрати" (зі змінами від 14.07.2014 р.)
.0M94 П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0M95 П(С)БО 33 “Витрати на розвідку запасів корисних копалин” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0M96 П(С)БО 34 “Платіж на основі акцій” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0M8D П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.15TI П(С)БО 7 "Основні засоби" (зі змінами від 18.06.2015 р.)
.0SXM П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0M8H П(С)БО 9 “Запаси” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
наверх